Energi

Riksdagen kräver besked om slutförvaret: ”Angeläget”

Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M). Arkivbild Foto: Henrik Montgomery/TT
Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M). Arkivbild Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen måste snabba på med besked om slutförvaret av utbränt kärnbränsle, anser riksdagens försvarsutskott. ”Det är mycket angeläget”, säger Pål Jonson, moderat ordförande i utskottet.

Publicerad

Med utgångspunkt i förslag till initiativ från Kristdemokraterna och Liberalerna föreslår utskottet ett tillkännagivande till regeringen. Syftet är att snabba på regeringens beslut om byggstart för slutförvaret i Östhammar, kommunen där Forsmark ligger. Men det gäller också en utbyggnad av mellanlagret i Oskarshamn, som Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har varnat är på väg att bli fullt.

Skyndsamt

Utskottet föreslår i sitt tillkännagivande att "regeringen skyndsamt bör vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt och lång sikt trygga förutsättningarna för en säker hantering av använt kärnbränsle".

Enligt Pål Jonson är det en viktig markering.

Vad betyder skyndsamt?

– Så snabbt det bara går, det är ju bara att lyssna på vad SKB och expertmyndigheter säger om att det brådskar. Vi kommer att följa upp det här, säger Jonson.

Allan Widman (L), anser att skyndsamt borde innebära beslut i sommar. I förlängningen riskeras annars ett stopp i reaktorer på grund av att det inte finns något lager med kapacitet att ta emot använt bränsle.

– Men riksdagen kan inte datumsätta ett beslut, framhåller Widman och hänvisar till regeringsformen.

Ingen tidsplan

Miljö- och klimatminister Per Bolund har flera gånger sagt att det inte går att ge någon tidsplan. Regeringens beslut måste få ta den tid det tar eftersom det handlar om en en så farlig hantering som kärnbränsle.

Bolund upprepade den linjen även efter Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) yttrande för en månad sedan om de kopparkapslar som SKB tänker sig använda för kärnbränslet. Myndigheten tillstyrkte ansökan men sade samtidigt att det var med flera förbehåll, i en tjock rapport.

Bolund sade då att mycket arbete återstår att göra för regeringen, men frågan är prioriterad och det jobbas hårt. Samråd med grannländer återstår och det kommer att ta tid att gå igenom de 800 sidorna från SSM. Det kan i sin tur ge upphov till nya frågor.

– Det är en otroligt viktig fråga, inte minst för att alla svenskar ska känna trygghet att det här livsfarliga materialet kan hållas åtskilt från människor och miljö, inte bara i år, om tio, tusen eller hundra tusen år framåt i tiden, sade Bolund till TT då.

Fakta: Slutförvar

2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering (SKB) in en ansökan om att få bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat SKB:s ansökan mot kärntekniklagen och gav sitt godkännande 2018.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövade samtidigt SKB:s ansökan mot miljöbalken och begärde kompletteringar, särskilt om kopparkapselns långsiktiga beständighet .

SKB har därefter gjort kompletteringar, som SSM har godkänt.

13 oktober 2020 sade Östhammar kommun ja till slutförvar i Forsmark.

Regeringen ska fatta beslut om huruvida tillstånd enligt kärntekniklagen respektive tillåtlighet enligt miljöbalken kan medges eller inte.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten