Regeringen krävs på svar om kärnavfall: ”Inget att vänta på”

2021-08-19 07:12  
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP). Foto: TT

Tiden börjar enligt branschen rinna ut för ett regeringsbesked om slutförvar och mellanlager för kärnavfall. Regeringens kompromissförslag, för att undvika ett stopp i kärnkraftens elproduktion om några år, sågas brett av remissinstanserna.

Oppositionen, däribland Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, säger sig ha tröttnat för länge sedan på det som de beskriver som regeringens oförmåga att fatta beslut om det planerade slutförvaret i Östhammar samt ett utökat mellanlager för kärnavfall i Oskarshamn.

– Vi ser otroligt allvarligt på det. Regeringen måste fatta beslut om både mellanlager och slutförvaret före den sista augusti, säger Ebba Busch till TT.

"Helt orimligt"

Det finns inget att vänta på, som hon ser det. Underlaget för att fatta beslut finns, men det är uppenbart så att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte kan komma överens. Busch talar om "äktenskapsproblem"

– Det är helt orimligt att Sveriges elförsörjning riskeras för att lösa ut det här problemet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, säger hon.

Men enligt uppgift från regeringskansliet till TT finns inget besked att ge om när regeringen kan väntas fatta beslut om mellanlager eller slutförvar.

I våras larmade statliga Vattenfall, som driver Ringhals, om att regeringen måste ge besked senast under sommaren om slutförvaret och mellanlagret. Bolaget motiverade det med att det redan i år måste vara säkerställt att det finns plats för det utbrända kärnavfall som driften av reaktorer ger upphov till även efter 2023. Annars kan inte reaktorer återstartas efter den revision som planeras 2024.

Bli fullt

Mellanlagret i Oskarshamn, kallat Clab, börjar bli fullt. Svensk kärnbränslehantering (SKB) ansökte 2011 om tillstånd för slutförvar och mellanlager. Fyra år senare, 2015, kompletterade SKB ansökan med en begäran om få bygga mellanlagret lite större. 2018 hamnade ärendet på regeringens bord efter beredning i Mark- och miljödomstolen och hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Kompletteringar har gjorts men regeringen har inte fattat något beslut än och kraven på besked har växt.

Läs mer: Nya rön: Slutförvarets kapslar riskerar att försvagas av väte

I våras öppnade miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) för att dela upp besluten i två. I juni skickade hans departement ut ett förslag om att bryta ut frågan om mellanlager för att inte försena ett beslut om det och riskera att det blir fullt och därmed att kärnkraftselen hotas.

Det är bara några av remissinstanserna, Kärnavfallsrådet och Miljöföreningarnas kärnavfallsgranskning, som anser att det är rimligt att dela upp besluten. Men rådet understryker att lagret i Oskarshamn inte får förbli ett mellanlager under längre tid än nödvändigt för att ge regeringen tid att bestämma sig om slutförvaret.

Oskarshamns kommun säger dock blankt nej. Kommunen vill inte riskera att bli avstjälpningsplats på obestämd tid och vill inte vara med om att beslut om mellanlager tas för sig – allt måste tas i ett beslut där slutförvar och anläggning för inkapsling av bränslet ingår.

Dela inte upp

Flera andra remissinstanser, i branschen samt Energimyndigheten, motsätter sig och/eller avråder från att dela upp besluten. De befarar att det kan göra att det kan ta ännu längre tid att få ett beslut om helheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten ser inga legala hinder, men varnar för att en uppdelning kan leda till "utmaningar vad gäller samhällelig acceptans och förankring".

Läs mer: SKB dissar besked om lager för använt kärnbränsle

SKB, Vattenfall, Fortum och Uniper ser inga sakliga skäl för regeringen att hålla på ett beslut om helheten. Allt underlag som behövs för att sätta ner foten finns, anser de.

Fortum misstänker att det är politiska skäl som bromsar.

"Att bryta ut beslutet om mellanförvaret verkar vara en politisk manöver för att undvika beslut om slutförvaret", skriver Fortum sitt remissvar.

Fakta: Ansökan om förvar

2011 ansöker Svensk kärnbränslehantering (SKB) om tillstånd att få bygga ett slutförvar i Forsmark i Östhammar och en anläggning för inkapsling i Oskarshamn.

2015 ansöker SKB om att få utöka kapaciteten i det mellanlager för utbränt kärnbränsle som finns i Oskarshamn från 8 000 till 11 000 ton.

2018 tillstyrker Strålsäkerhetsmyndigheten SKB:s ansökningar.

3 oktober 2020 säger Östhammars kommun ja till slutförvar i Forsmark.

11 mars 2021 presenterar Strålsäkerhetsmyndigheten en granskning av SKB:s långtidsfältförsök (LOT) och finner att resultaten är i linje med etablerad kunskap, varför beslutet att tillstyrka SKB:s ansökan om att få bygga KBS-3 kvarstår.

I juni skickade miljödepartementet ut ett förslag om att först ta ett beslut om mellanlagret i Oskarshamn och sedan bereda frågan om slutförvaret i Östhammar vidare.

Regeringen ska nu fatta beslut om huruvida tillstånd enligt kärntekniklagen respektive tillåtlighet enligt miljöbalken kan medges eller inte.

Lars Larsson/TT

Mer om: Kärnavfall

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt