Energi

Regeringen går emot etanolbönderna

Joakim Säll, vd för Agroetanol i Norrköping.
Joakim Säll, vd för Agroetanol i Norrköping.
Regeringens tullförslag är en kalldusch för Agroetanol. Foto: Agroetanol.
Regeringens tullförslag är en kalldusch för Agroetanol. Foto: Agroetanol.
Mattias Goldmann, Gröna Bilister.
Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

De svenska böndernas stora etanolfabrik i Norrköping får ökad konkurrens från billig utländsk etanol. Hittils har den svenska etanolen haft ett tullskydd, men det vill regeringen nu ta bort. "Dåligt", säger bönderna. "Bra", säger miljörörelsen.

Publicerad

I budgetpropositionen, som presenterades igår, måndag, föreslår regeringen att Sverige ska slopa importtullen på etanol som blandas i vanlig bensin till så kallad E5, det vill säga 5 procent etanol och 95 procent bensin.

All "bensin" som säljs på svenska bensinstationer är E5.

Till skillnad från E85, som består av 85 procent importerad brasiliansk sockerrörsetanol, innehåller E5 enbart svensk och europeisk spannmålsetanol, som skyddas av en tull på importerad etanol.

Förslaget gäller endast oljebolagens inköpspris på etanol för låginblandning i bensin till E5. Den etanol som importeras till E85 är sedan tidigare tullbefriad.

Regeringen stod fast vid löftet
Regeringen aviserade redan för ett år sedan att man hade för avsikt att slopa skyddstullen för etanol. Tullen är gemensam för hela EU.

Den dåvarande handelsministern Sten Tolgfors argumenterade för en slopad tull för att ge u-länderna en chans att bygga upp en etanolproduktion och kunna sälja till EU utan att hindras av tullar.

Förslaget från regeringen är ett förhandlingsbud till EU och innehåller två delar. Antingen tas tullarna enbart bort i Sverige eller också tas de bort i hela EU.

Bu, säger bönderna
- Förslaget kommer inte bara att innebära att EUs klimat- och försörjningsmål blir svårare att klara av.

- En slopad tull ger också försämrade ekonomiska och politiska villkor såväl för dagens svenska biodrivmedelsproduktion som för utvecklingen av morgondagens ännu bättre drivmedel, säger Joakim Säll, affärsområdeschef på Lantmännen Energi och vd för etanolföretaget Agroetanol i Norrköping.

Agroetanol har gjort beräkningar som visar på kraftig minskning av koldioxidutsläppen om bilarna körs på etanolbränsle.

Bra, säger Gröna Bilister
Men Mattias Goldman på Gröna Bilister är imponerad över att regeringen har lyckats stå pall mot svenska jordbruksintressen.

Både jordbruksminister Eskil Erlandsson och handelsminister Ewa Björling får en guldstjärna av honom för att de har insett att det är dumt att stänga ute den klimatsmarta etanolen, samtidigt som man inte har några tullar alls mot oljediktaturer.

- Istället för att använda europeisk spannmålsetanol kommer vi att kunna använda etanol som är klimatsmart, säger Mattias Goldman.