Rådet: Så här ska Sveriges elnät bli smartare

2014-07-07 09:28  
Antalet hushåll med solel från taket och med eget energilager i källaren kommer att bli fler i framtiden, tror Ilka von Dalwigk, Samordningsrådet för smarta elnät. Foto: Cecilia Lauren

ALMEDALEN. Stimulera mikroproduktion och satsa på småskaliga energilager som ackumulatortankar och batterilager. Det är några av rekommendationerna för hur Svergies elnät ska bli smartare.

Det är Samordningsrådet för smarta elnät som fått uppdraget att reda ut hur Sveriges elnät ska klara att integrera alltmer el från förnybara energikällor som sol- och vindkraft. Under Almedalsveckan presenterades en första skiss till handlingsplan med 34 rekommendationer för hur det ska gå till. Nu efterlyser rådet synpunkter på förslagen.

En av rekommendationerna går ut på att stimulera olika former av energilager som till exempel batterilager och ackumulatortankar. En annan rekommendation handlar om integration mellan elsystemet och andra energibärare. Ett exempel som nämns är Power to Gas som kan utnyttjas vid överskott av el för att producera gas som kan lagras i gasnätet.

Men även frågan om hur den personliga integriteten ska skyddas tas upp, ”Värna kundernas integritet vid hantering av mätdata och information”.

Ilka von Dalwigk är sekreterare för samordningsrådet för smarta elnät, Swedish Smartgrid, på regeringskansliet. Hon lyfter fram forsknings- och utbildningsfrågorna som särskilt viktiga.

- Vi måste stimulera pilot- och demonstrationsprojekt. Men det är mer än bara tekniken som måste undersökas. Man måste också veta hur kunderna reagerar på olika lösningar.

Hon pekar också på att marknaden är komplex och att den kan komma att förändras.

- Standardisering är kanske inte så sexigt men det är väldigt viktigt. Det är förmodligen inte bara de traditionella elhandels- och nätbolagen som kommer att ta fram tjänster till kunderna i framtiden. Därför blir gemensam standard extra viktig, säger Ilka von Dalwigk.

Vilket tror du blir det vanligaste sättet att lagra el i framtiden?

- Det blir de småskaliga energilagren, den utrustning som placeras innanför mätaren i hemmen kommer att få stor betydelse. Marknaden utvecklas globalt, ett exempel är Marocko som satsar på solel. Där behövs elen som mest ett par timmar efter att solen gått ner, där utvecklas småskalig lagring.

Ilka von Dalwigk tror också att större prisskillnader över dygnet kan göra att hushåll med eget lager loggar ut när elen är dyr och istället använder lagrad el.

Förslaget till handlingsplan och möjlighet att kommentera de 34 rekommendationerna finns här.

Fakta: Smarta elnät

Smarta nät ska på ett kostnadseffektivt sätt:

• underlätta introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion

• leda till minskad energiförbrukning

• bidra till effektreduktion vid effekttoppar och

• skapa förutsättningar för aktivare elkunder.

Källa: Energimarknadsinspektionen

Fakta: Samordningsrådet för smarta elnät

 • Samordningsrådet för smarta elnät tillsattes av it- och energiminister Anna-Karin Hatt 30 maj 2012. Rådet ska motivera, informera och planera för utveckling av smarta elnät som bidrar till en effektivare och mer hållbar energianvändning. Rådet ska medverka till tydliga spelregler på marknaden, starkare inflytande för kunderna, skapa gynnsamma förutsättningar för branschen att utvecklasi Sverige. Rådet ska också skapa en webbplats, en nationell kunskapsplattform, om smarta elnät.

Ordförande:

 • Maria Khorsand, VD SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vice ordförande:

 • Bo Normark, Senior konsult Power Circle

Ledamöter:

 • Jonas Abrahamsson, VD E.ON Sverige
 • Lina Bertling Tjernberg, Professor i elkraftnät KTH
 • Erik Brandsma , Generaldirektör Energimyndigheten
 • Bo Dahlbom, Professor och forskningschef Sustainable Innovation
 • Ann-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
 • Anne Vadasz Nilsson, Generaldirektör EnergimarknadsinspektionenJakub Gubanski, Affärsutvecklare smarta elnät, ABB
 • Bo Hesselgren, VD Konsumenternas energimarknadsbyrå
 • Pia Brühl-Hjort, VD Trollhättan Energi.
 • Christina Malm, Överdirektör Försvarets radioanstalt
 • Mikael Odenberg, Generaldirektör Svenska kraftnät
 • Carin Torstensson, Head of Business area smart energy, Interactive Institute Swedish ICT
 • Ulf Wahlberg, Vice President Industry and research relations Ericsson
Mer om: Almedalen 2014

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt