Innovation

Obamas fokus: forskning, utbildning, energi och klimat

Barack Obama svär presidenteden den 20 januari 2009. Foto: Barackobama.com
Barack Obama svär presidenteden den 20 januari 2009. Foto: Barackobama.com

- Världen beundrar vår talang för innovationer. Men vi riskerar att förlora mark om vi inte kan förmå våra ungdomar att satsa på forskning, teknik och matematik, säger Barack Obama.

Publicerad

USA:s nye president Barack Obama säger att hans regering kommer att göra allt för att USA ska fortsätta att vara världsledande inom forskning och teknik.

Han vill till exempel fördubbla den statliga satsningen på grundforskning inom teknik, medicin och matematik de närmaste tio åren.

Han vill också satsa på skolorna och lärarna och prioritera inriktningen mot matematik och vetenskap.

- USA möter i dag stora utmaningar från andra, tekniskt avancerade länder. Jag kommer att se till att vara att våra ungdomar får det stöd de behöver för att kunna utnyttja sin talang och sin potential, säger Barack Obama.

Här vill han ha en storsatsning på it och bredband i skolor och hemmen.

Det är den amerikanska organisationen Science Debate som ställt precisa frågor till de amerikanska presidentkandidaterna om vad de tänker göra på energiområdet, för klimatet, inom forskning och utveckling, utbildning, stamceller, genetisk forskning, vattnet, haven och rymden.

Det här vill Barack Obama göra:

Klimatet:

1. Ta krafttag mot tidigare försummelser och till 2020 ha minskat USA:s koldioxidutsläpp till 1990 års nivå och senast 2050 ha minskat med 80 procent av 1990 års nivå.

2. Ansluta USA till FN:s arbete med klimatfrågan samt skapa ett nytt globalt energiforum för G8+5-länderna, vilket inkluderar Brasilien, Kina, Indien, Mexiko och Sydafrika.

3. Skapa ett system för handel med utsläppsrätter i USA.

4. Införa ett Technology Transfer Program för klimatvänlig teknik till utvecklingsländer.

5. Ge lånegarantier till biltillverkare som bygger nya bränslesnåla bilar i USA.

Energi:

1. Satsa 150 miljarder dollar i ett tioårigt statligt stöd till forskning och utveckling om alternativa bränslen, miljöbilar, batteriteknik, elbilar och plug-in-hybrider.

2. I den här satsningen ingår energieffektivisering i byggnader – med 50 procent i nya byggnader och 25 procent i existerande hus under de kommande tio åren.

3. Ställa krav på att 10 procent av producerad elektricitet ska komma från förnyelsebara energikällor till 2012 och 25 procent till 2025.

4. Ett långsiktigt statligt stöd till utveckling av teknik för ren kolförbränning (ingår i ovanstående 150 miljarder dollar).

5. Utveckla ny kärnkraftsteknik som är billigare, säkrare och bättre förberedd för avfallshantering.

6.Smarta elnät som bättre matchar efterfrågan och utbud och som kan ta hand om el från vindkraftverk och solkraftverk.

Stamcellsforskning:

Stamceller innehåller löften som förbättrar våra liv, bland annat genom att behandla diabetes, Parkinsons sjukdom ryggmärgsskador och hjärtfel genom att byta ut skadade celler.

- Därför stödjer jag stark ökad forskning på stamceller.

Alla frågor och svar finns på sajten www.sciencedebate2008.com.

Så blev valresultatet:

Antal elektorsröster: 349 för Obama - 163 för McCain.

Procent av väljarrösterna: 53 procent för Obama - 46 procent för McCain.

Antal stolar i senaten: 56 för demokraterna - 41 för republikanerna.

Antal stolar i kongressen: 252 för demokraterna - 173 för republikanerna.