Nytt finskt kärnkraftverk <br></br>bara fem mil från Sverige

2008-02-18 07:30  
Det finska energibolaget Fennovoimas fyra alternativa lokaliseringsorter för ett nytt finskt kärnkraftverk.

Nu får Sverige säga sitt om planerna på ett nytt finskt kärnkraftverk utefter Bottenvikskusten. Det kan hamna så nära som fem mil från svenska gränsen. Kärnkraftverket ska ägas av flera stora industribolag, bland annat svenska Boliden, för att få tillgång till billig el.

Naturvårdsverket i Sverige har nu fått ta del av de konkreta planerna på ett nytt stort kärnkraftverk utefter den finska kusten.

Det är ännu inte bestämt var kraftverket ska ligga, om det ska bli en eller två reaktorer eller om det ska vara en kokvatten- eller en tryckvattenreaktor, men miljökonsekvenserna kan bedömas ändå.

Finska Miljöministeriet har därför sänt det nybildade energibolaget Fennovoimas kärnkraftsplaner på remiss till alla länder runt Östersjön i enlighet med den så kallade Esbo-konventionen.

Naturvårdsverket sänder i sin tur ut den finska miljökonsekvensutredningen på remiss till ett trettiotal svenska remissinstanser, bland annat samtliga länsstyrelser utefter Sveriges östkust.

Öppen för allmänheten
Men som alltid i dessa sammanhang har också den svenska allmänheten rätt att säga sitt. Underlaget finns tillgängligt på Naturvårdsverkets webbplats och på Naturvårdsverkets bibliotek i Stockholm.

Det är bara att skicka in sina synpunkter med e-post till registrator@naturvardsverket.se eller med vanlig post till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange diarienummer 121-1152-08 och Nytt kärnkraftverk i Finland.

Remisstiden går ut den 7 april 2008.

Nära de norrländska kuststäderna
Fyra alternativa platser är aktuella – Simo, Pyhäjoki och Kristinestad utefter Bottenvikskusten samt Strömfors i Finska viken.

Alla tre orterna i Botteviken ligger nära Sverige och de stora norrlandsstäderna Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå.

Från Pyhäjoki till Skellefteå, Piteå och Luleå tvärs över Botteviken är det bara lite mer än 10 mil.

Simo ligger ännu närmare Sverige, bara 5 mil från Haparanda, den nya Norrlandsmetropolen sedan Ikea etablerat sig där och lockat till sig mängder av andra företag.

Längsta avståndet är mellan Kristinestad och Sundsvall, cirka 20 mil tvärsöver vattnet.

Starta produktionen senast 2018
Den nu inledda miljökonsekvensutredningen väntas kunna avslutas tidigt nästa år. Först efter detta kan Fennovoima skicka in sin slutliga ansökan om att få bygga kärnkraftverket. Sedan är det upp till den finska riksdagen att fatta beslut.

Den planerade tidsplanen är att kärnkraftverket ska stå klart och kunna köras igång senast 2018.

Flera nya reaktorer på gång
Finland har i dag två kärnkraftverk – i Olkiluoto på södra västkusten (två reaktorer) och i Lovisa öster om Helsingfors (två reaktorer).

I Olkiluoto bygger man för närvarande på en tredje reaktor samtidigt som miljökonsekvens-bedömningar för en fjärde reaktor har inletts.

Också i Lovisa pågår förberedelserna för ytterligare en reaktor.

Finland bedömer behovet av ny "grundkapacitet för elproduktion" till minst 3000 MW om man ska klara att fasa ut de gamla olje- och kolkraftverken.

Billig el till industrin

Företaget Fennovoima Oy bildades förra året för att bygga ett kärnkraftverk enbart för delägarnas fromma. De ska kunna köpa el från "sitt" kärnkraftverk till självkostnadspris.

De fem grundarna är stålbolaget Outokumpu, gruv- och smältverksföretaget Boliden, energibolaget Rauman Energia, det kommunala kraftbolaget Katternö i finska Österbotten samt den tyska energijätten Eons finska dotterbolag Eon Suomi.

Grundarna har reserverat hälften av den framtida produktionen för sin räkning och hälften till nya delägare.

Med en reaktor blir effekten 1 000 MW, med två reaktorer 1 800 MW.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt