Låga doser bekämpningsmedel kan skada hjärnan

2016-02-18 14:29  

Människor som under lång tid exponeras för låga doser klorerade bekämpningsmedel löper ökad risk att få kognitiva störningar i framtiden. Det visar en ny studie.

De bekämpningsmedel som har analyserats i studien förbjöds i de flesta industrialiserade länder för 20-30 år sedan. Men eftersom medlen anrikas i näringskedjan och blir kvar i kroppen under lång tid, speciellt i fettvävnaden, kan halter fortfarande mätas i de flesta människor.

En forskargrupp vid Uppsala universitet har tidigare påvisat samband mellan denna typ av långlivade miljögifter och diabetes, åderförkalkning och stroke. Forskarna har nu studerat om miljögifterna kan sättas i samband med kognitiv störning, som till exempel uppstår vid Alzheimers sjukdom.

Studien omfattar cirka 1 000 70-åriga män och kvinnor i Uppsala som har följts av forskare under en tioårsperiod. Vid studiens start analyserades halter av tre olika klorerade långlivade bekämpningsmedel (nedbrytningsprodukten DDE, som bildas av DDT, samt transnonaklor och hexaklorbensen) i blodet. Därefter undersökte forskarna vilka individer som fick diagnoser som innefattar kognitiv störning.

Resultaten visar att individer med höga nivåer av de tre bekämpningsmedlen hade tre gånger så hög risk att få en diagnos med kognitiv störning som de individer som hade låga nivåer vid studiens start.

Sambandet var oberoende av faktorer som kön, rökning, diabetes, motionsvanor, alkoholintag, blodtryck och viktförändringar.

– Även om denna typ av bekämpningsmedel är kända för att påverka hjärnfunktionen i laboratorieexperiment, är det intressant att se detta samband då nivåerna i blodet i dag är ganska låga i befolkningen, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Studien har genomförts i samarbete med forskare från Örebro, Sydkorea och USA. Resultaten har publicerats i tidskriften Environmental International.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt