KVA-professorer varnar för vindkraftsoptimism

2009-09-14 10:24  

Samtidigt som över tre tusen vindkraftsanhängare samlas till konferens i Älvsjö i dag går tretton professorer och experter i Kungl. Vetenskapsakademien ut och varnar för överdriven optimism.

- Det är starka lobbygrupper som argumenterar för vindkraftsutbyggnaden medan vi bara är fattiga akademiker som vill få in lite förnuft i debatten, säger professor emeritus Sven Kullander, ordförande i KVA:s energiutskott, till Ny Teknik.

På måndagsmorgonen, samtidigt som näringsminister Maud Olofsson öppnade världens största vindkraftskonferens på Stockholmsmässan i Älvsjö,gick KVA:s energiutskott ut med ett uttalandeom att regeringens planeringsmål om 30 TWh årlig elproduktion från vindkraft år 2020 inte är realistiskt.

Stanna vid 10 TWh!
- Upp till 10 TWh per år är en mer realistisk siffra – trots att det är fem gånger så mycket som produceras i dag. 10 TWh årsproduktionen av el från vindkraftverk går, även om det kostar, att anpassa till det nuvarande kraftnätet och går att parera med den nuvarande kapaciteten i vattenmagasinen när det inte blåser, säger Sven Kullander.

Han menar att regeringen inte har insett svårigheterna med att anpassa det svenska kraftnätet till de påfrestningar som en utbyggd vindkraftsproduktion innebär och inte heller problemen med att kompensera utebliven vindkraftsel med reglerkraft från vattenmagasinen.

Ta med alla kostnader!
- Vi säger också att de ekonomiska kalkylerna måste inkludera alla systemkostnader, alltså även utbyggnaden av nätet och reglerkraften. Och då blir vindkraften dubbelt så dyr som el från bioeldade kraftvärmeverk och el från kärnkraftverk, säger Sven Kullander.

Han säger att vindkraftverken egentligt borde byggas i direkt anslutning till vattenkraftverken så att samspelet mellan vindkraft och vattenkraft blir optimal.

Men i stället sker den stora utbyggnaden långt upp i Norrland eller ute i havet vilket kräver dyr utbyggnad av elnätet.

Kungl. Vetenskapsakademiensenergiuskott har studerat alla tänkbara energislag- bioenergi, vattenkraft, olja, kärnkraft, solenergi - samt med energieffektivisering och kommit med motsvarande uttalanden och rapporter.

Arbetet kommer att presenteras i sin helhet vid ett stortinternationellt energisymposium i Stockholm den 19-20 oktober, där flera Nobelpristagare deltar.

- Symposiet heter Energy 2050 och vi kommer att titta långt fram i tiden. Med nio miljarder människor på jorden kommer det krävas både nya energikällor och en kraftsamling mot energisparande och energieffektivisering, säger Sven Kullander.

Hans egen favorit är solenergi.

- Där har man kommit längre än med den havsbaserade energin, som också är lovande. Stora solkraftverk i solsäkra områden är mycket intressant, säger Sven Kullander.

2000 eller 8000 vindkraftverk?

Energimyndigheten gör i sin prognos i mars 2009 bedömningen att Sverige kan producera 30 TWh el vindkraft år 2020.

Det innebär att antalet vindkraftverk behöver öka från drygt 1 000 till 6 000-8 000 beroende på effekt - en närmast orimlig målsättning - en närmast enligt Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskotts studie.

Men KVA:s Energiutskott anser att vindkraftens andel i elproduktionen av ekonomiska skäl knappast kan öka mer än 8 TWh till 10 TWh innan taket är nått i Sverige, vilket motsvarar ca 2 000 vindkraftverk.

Detta eftersom dagens eldistributionssystem och tillgången på balanserande vattenkraft begränsar ytterligare utbyggnad. Det är angeläget att den ekonomiska kalkylen för vindkraften inkluderar alla systemkostnader, alltså även för elkraftnäten och regleringsbehoven , skriver energiutskottet i sitt uttalande.

KVA Energiutskott

Sven Kullander, Professor em., Uppsala Universitet

Bengt Kasemot, Professor, Chalmers Tekniska Högskola

Bengt Nordén, Professor, Chalmers Tekniska Högskola

Bertil Fredholm, Professor, Karolinska Institutet

Dick Hedberg, Fil Dr., Kungl. Vetenskapsakademien

Georgia Destouni, Professor, Stockholms Universtitet

Harry Frank, Professor, Mälardalens Högskola

Karl Fredga, Professor em., Uppsala Universitet

Karl Grandin, Fil. Dr., Centrum för Vetenskapshistoria

Karl-Göran Mäler, Professor em., Beijerinstiutett för ekologisk ekonomi

Kerstin Niblaeus, Generaldirektör, Europeiska Unionens råd

Peter Jagers, Professor, Chalmers Tekniska Högskola

Rickard Lundin, Professor, Institutet för rymdfysik

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt