Jordfelsbrytare döms ut

2010-04-27 23:00  

Hela 7 procent av jordfelsbrytarna fungerar inte. Det visar ett stort fälttest i Danmark. Svenska Elsäkerhetsverket ser mycket allvarligt på resultatet.

- Samma problem finns med stor sannolikhet i Sverige, säger Martin Gustafsson, som är inspektör på Elsäkerhetsverket.

Den danska studien genomfördes på uppdrag av Sikkerhetsstyrelsen, som motsvarar Elsäkerhetsverket. Danskarna undersökte närmare 1?000 fast installerade jordfelsbrytare, de flesta i vanliga bostäder. 7 procent höll inte måttet.

- Väldigt allvarligt. Det rör sig om produkter som många installerar för att höja sin säkerhet. Då måste man kunna lita på att de fungerar, säger Martin Gustafsson.

Extra oroande är att den testknapp som sitter på jordfelsbrytarna också visade sig vara opålitlig. När man trycker in knappen leds en del av strömmen "fel" på ett kontrollerat sätt och brytaren ska lösa ut.

4 procent av de testade exemplaren reagerade precis som de skulle på testknappen - men inte på riktiga elfel.

Här är ytterligare några slutsatser från den danska rapporten som troligen gäller även i Sverige, enligt Elsäkerhetsverkets bedömning:

* Äldre jordfelsbrytare har betydligt högre felfrekvens än yngre.

* Brytare som installerats där de utsatts för fukt, damm och låga temperaturer fallerar oftare jämfört med dem som sitter inomhus.

* 33 procent av användarna kände inte till att man måste trycka på testknappen någon eller några gånger per år. Annars ökar risken för oxidation och att mekaniken kärvar.

Inga enskilda fabrikat pekas ut i rapporten, men enligt Martin Gustafsson fanns även stora tillverkare bland problembrytarna.

Nu har Elsäkerhetsverket kallat till ett möte 25 maj för att diskutera åtgärder för att öka tillförlitligheten. Tillverkare, importörer, återförsäljare, branschorganisationer och försäkringsbolag finns bland deltagarna.

Myndigheten vill bland annat driva på för att få till stånd en standardisering av jordfelsbrytare och för att branschen ska informera allmänheten om hur jordfelsbrytare ska skötas.

Den danska rapporten släpptes i höstas och presenterades strax före jul för samtliga nordiska myndigheter som ansvarar för elsäkerhet.

Varför kallar ni till möte först nu?

- Vi behövde bereda frågan med tanke på att studien var utförd i Danmark, som har ett annat distributionssystem för elen än vad vi har, säger Martin Gustafsson.

Så kollar du att din jordfelsbrytare fungerar

Martin Gustafsson är inspektör på Elsäkerhetsverket. Här är hans råd till husägare som undrar om jordfelsbrytaren håller måttet.

1. Gör först en okulärbesiktning: Ser jordfelsbrytaren ut att vara bränd eller skadad?

2.Tryck in testknappen, som brukar vara märkt med ett T. Strömmen ska brytas omedelbart.

3. Om jordfelsbrytaren inte löser ut: kontakta elinstallatör och Elsäkerhetsverket.

4.Om jordfelsbrytaren löser ut, men du ändå känner dig osäker: kontakta en elinstallatör.

5. Följ branschens rekommendation att byta ut alla jordfelsbrytare som har tillverkats före 1996.

Upptäcker om läckström till jord uppstår

* En jordfelsbrytare jämför strömmarna i fas- och neutralledare. Den upptäcker om en läckström till jord uppstår och bryter då strömmen.

* Om brytaren inte fungerar kan det i värsta fall leda till allvarliga skador och till och med dödsfall.

* Sedan år 2000 måste jordfelsbrytare installeras i alla nyproducerade bostäder, grundskolor, dagis och fritidshem. 2004 utökades kravet även till elinstallationer som utvidgas eller ändras.

* I bostäder används två sorters jordfelsbrytare: typ AC, som endast reagerar på växelström, samt typ A, som även reagerar på växelström med viss överlagrad likström. I det danska testet fungerade de äldre AC-varianterna sämst.

Charlotta von Schultz

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt