Gräddfil för vindkraft i Hanöbukten

2010-12-06 15:44  

Sölvesborgs kommun kräver särbehandling av det gigantiska vindkraftsprojektet i Hanöbukten. Det är ett riksintresse, säger kommunen om vindkraftsparken som kan ge nästan tre gånger dagens svenska vindkraftsproduktion.

Sölvesborgs kommun vill ha samma behandling av projektet Blekinge Offshore som det gigantiska projektet Markbygden i Piteå fått – det vill säga att det slutliga beslutet tas av regeringen.

I mars i år kallade miljöminister Andreas Carlgren till presskonferens och förklarade:

"Regeringen har beslutat tillåta Markbygden Vind AB att anlägga och driva upp till 1 101 vindkraft med en totalhöjd på högst 200 meter inom Markbygdenområdet i Piteå kommun."

Blekinge Offshore vill att även deras projekt blir ett regeringsärende efter att länsstyrelsen genomfört den nödvändiga miljöprövningen.

- Projektet är så stort att det är ett klart riksintresse. Det handlar om en planerad årsproduktion av 8 TWh vindkraftsel. Jämför det med dagens svenska produktion på 3 TWh, säger projektledaren och initiativtagaren Anders Nilsson.

Ny Teknik får kontakt med honom på måndagseftermiddagen när han är på väg i bil till länsstyrelsen i Växjö för att lämna in Blekinge Offshores ansökan om miljötillstånd.

Han har med sig 30 fullmatade pärmar i vit plast med färgbilder över Hanöbukten på pärmarnas framsida.

- Miljökonsekvensbeskrivningen består av 3,5 kilo dokument som kräver två A4-pärmar. Vi har med oss 15 exemplar av varje pärm, sammanlagt 30 pärmar som nu ska ut på remiss, säger Anders Nilsson.

På förmiddagen har han hållit en presskonferens i Nogesunds hamn i Sölvesborg och släppt nyheten om att den svenska basindustrins eget vindkraftsbolag Vindin köpt in sig i Blekinge Offshore med 10 procent.

Det är tio av de tjugo elintensiva svenska företag i Basel-konsortiet, som bildat företaget Vindin och gått in i stora vindkraftsprojekt för att säkra tillgången till billig el. Tillsammans förbrukar det 20 TWh el per år.

Anders Nilsson talar sig varm för projektet i Hanöbukten.

Ett så stort projekt som 500 vindkraftverk på 5 MW vardera eller 800 verk på 3 MW kräver en yta på 200 kvadratkilometer.

- Denna yta finns ca 5 kilometer öster om Hanö, säger Anders Nilsson.

Här är vattendjupet ca 15-35 meter och det är bara 10 kilometer till det bifintlig elnätet i land.

- Vi har redan har nödvändig infrastruktur på plats. Elnätet i Karlshamn, som ursprungligen dimensionerades för Karlshamns oljeeldade kraftverk, klarar att koppla in minst 2 500 MW vindkraftseffekt, säger Anders Nilsson.

Efter att projektet lanserades i februari 2009 har Blekinge Offshore förhandlat fram en överenskommelse med fiskarna i området, men ännu inte fått klarsignal från Försvarsmakten.

- Vi har läst på och är nu bättre förberedda för att diskutera med Försvarsmakten, Vi tror att det går att komma fram till en lösning precis som det gått med fiskarna, säger Anders Nilsson.

Klicka fram olika vinkar på vindkraftsparken här.

Blekinge Offshore

Blekinge Offshore bildades i februari 2009 av vindkraftsföretaget Eolous Vind och projektledaren och initiativtagaren Anders Nilssons bolag Vingkraft.

Den 6 december 2010 köpte basindustrins vindkraftsbolag Vindin AB in sig i projektet med 10 procent genom att överta aktier från grundarna.

Nu ser ägandeförhållande ut så här: Eolous Vind 55 procent, Vingkraft 35 procent, Vindin 10 procent.

De tio ägarna i Vindin är Akzo Nobel, Billerud, Cementa, Holmen, Kornsäs, Linde AGA, LKAB, New Boliden, Preem och Stora Enso.

Investeringen i vindkraftsparken beräknas till 50 miljarder kronor, varav drygt 10 procent satsas av ägarna och resten finansieras med lån.

Hela anläggningen får en effekt på 2 500 MW, vilket innebär 500 vindkraftverk på vardera 5 MW eller 800 stycken på 3 MW.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt