GE om Sydvästlänken: ”Arbetet fortlöper väl”

2017-10-09 07:15  

Sydvästlänkens likströmsdel är ungefär tre år försenad. Men GE Grid, som pekas ut som ansvarig för förseningen, tycker att arbetet fortlöper väl.

Ny Teknik har i flera artiklar skildrat problemen med att få omriktarstationerna i Sydvästlänkens likströmsdel att fungera. Problemen har lett till att driftsättningen har skjutits upp flera gånger. Totalt handlar det om ungefär tre års försening.

Svenska kraftnät, som har handlat upp arbetet på Sydvästlänken, lägger skulden på GE Grid, tidigare Alstom, eftersom företaget har i uppgift att leverera tekniken till omriktarstationerna.

Ny Teknik har sökt GE Grid för en kommentar och har nu fått svar via mejl från Ivar Simensen, kommunikationschef på GE i Norden.

”GE Grid Solutions är fullt engagerade i de åtaganden vi har i projektet med Svenska kraftnät. Vi har implementerat GE:s projektstyrningsmekanismer för att säkerställa projektleveranser, transparens och riskhantering. Arbetet med att driftsätta omriktarstationerna fortlöper väl”, skriver han.

Ivar Simensen berättar att GE i september 2017 genomförde ett test där full effekt överfördes via GE:s omriktarstationer och att testet var framgångsrikt.

”Detta test varade i fem dagar enligt plan och visade att anläggningen fungerade tillfredsställande under denna period. Detta är ett positivt steg mot slutförande av projektet”, skriver han.

Exakt vad felet eller felen i omriktarstationerna har berott på berättar Ivar Simensen inte.

”Den typen av detaljer kan vi inte kommentera”, svarar han.

Växelström och likström

Sydvästlänken beräknas kosta 7,3 miljarder kronor. Mellan Hallsberg och Barkeryd består den av en växelströmsförbindelse. Mellan Barkeryd och Hurva består den av en likströmsförbindelse.

Linda Nohrstedt

Mer om: Sydvästlänken

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt