Försvaret backar om PFAS-kostnader

2014-11-28 13:35  
Kemikalieinspektionen vill öka möjligheten för tidiga larm om farliga kemikalier. Därför föreslår myndigheten att en ny samordningsgrupp bildas. På bild: Flygflottiljen F17, Kallinge. Foto: Marcus Palmgren / BLT / TT

Försvarsmakten ska stå för ”skäliga” kostnader som har uppstått i Kallinge på grund av det förgiftade dricksvattnet. Men om gifterna kommer att saneras från marken är fortfarande oklart.

Giftiga poly- och perfluorerade alkylsubstanser, så kallade PFAS-ämnen, har läckt ut och förorenat dricksvattnet i Kallinge i Blekinge. Tidigt riktades misstankarna mot flygflottiljen F17 i närheten, där brandskum med PFAS har använts under flera år.

Försvarsmakten har tidigare inte velat ta på sig något ansvar för föroreningarna, men tillstår nu att det finns ett konstaterat samband mellan brandövningsplatsen på F17 och föroreningarna i grundvattnet.

- Vi har ett underlag från våra konsulter som visar att det är sannolikt, samtidigt som kommunen har utrett andra källor till föroreningar och konstaterat att det inte finns några sådana, säger Folke Borgh, chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Efter ett möte mellan bland andra Försvarsmakten, Ronneby kommun och länsstyrelsen meddelas att Försvarsmakten ska stå för ”skäliga” kostnader och förhandlar med kommunen kring dessa.

Enligt kommundirektör Magnus Widén innebär överenskommelsen att försvaret ska ersätta kommunen för personalkostnader, filterbyte i vattenverket, provtagningar samt utredningskostnader i samband med att kommunen letar efter en ny vattentäkt.

Kommunen ska räkna ihop vilken summa det landar på, men med all sannolikhet handlar det om miljonbelopp.

- Sedan om det tillkommer kostnader för att leta en ny vattentäkt och göra om ledningsdragningar kan det bli ännu högre belopp, säger Magnus Widén.

Bara dessa nya ledningar kan kosta omkring 30 miljoner kronor, bedömer Hans Nilsson, vd på kommunens vattenbolag Ronneby Miljö & Teknik.

Åtgärderna som Försvarsmakten ska betala för handlar om akuta insatser för att lösa vattenförsörjningen för Kallingeborna. Men i ett längre perspektiv finns också frågan om huruvida de giftiga ämnena ska tas bort från mark och grundvatten.

- Den långsiktiga ansvarsfrågan är vi inte inne på att diskutera än, den är mer komplex. Försvarsmakten har använt en produkt som har varit godkänd, de har haft alla nödvändiga tillstånd och har använt produkten på det sätt man ska använda den, utifrån vad man visste då. Juridiskt sett är det inte så enkelt att peka på att de har ansvaret, säger Magnus Widén.

De inblandade parterna har tagit fram ett uppföljningsprogram för att undersöka utbredningen av de giftiga ämnena i mark och vatten. Försvarsmakten tittar också på möjligheten att sanera marken.

I dagsläget saknas metoder för att sanera mark från PFAS, vilket Ny Teknik har berättat om, men Folke Borgh uppger att försvaret ändå söker efter en fungerande teknik.

Är du hoppfull om att ni kommer att hitta någon?

- Det är inte en fråga jag är beredd att svara på. Vi fortsätter att leta, sedan får vi se om och när vi hittar en sådan, säger Folke Borgh.

Kommer man bara låta gifterna vara kvar i marken?

- Det törs inte jag svara på. De områden som har ämnen inlagrade ligger så till att de inte är aktuella för bostadsändamål i alla fall för att de ligger så nära flygplatsen, säger Magnus Widén.

PFAS-ämnen har upptäckts i dricksvatten på flera håll i landet, men ingenstans har halterna varit så höga som i Kallinge.

Vattenverket i Kallinge har bytt kolfilter för att rena bort de giftiga ämnena från dricksvattnet, men det fungerade bara i ungefär sex månader. Filtren sattes igen och i oktober stängdes vattenverket på nytt.  Tills vidare får Kallingeborna sitt dricksvatten från ett vattenverk i Ronneby.

Ny vattentäkt på gång

  • Ronneby Miljö & Teknik har hittat en möjlig ny vattentäkt för att försörja Kallingeborna med dricksvatten. Täkten ligger i Karlsnäs, ungefär åtta kilometer norr om flygflottiljen F17, och prover visar att vattnet inte innehåller PFAS-ämnen. Ytterligare undersökningar måste göras av vattnets kvalitet och kvantitet, men vattenbolagets vd Hans Nilsson hoppas att täkten ska kunna börja användas ungefär om ett år.

Linda Nohrstedt

Mer om: PFAS Kallinge

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt