Fler brister hos Westinghouse

2010-02-16 23:00  
Säkerhetsproblemen hopar sig i Västeråsfabriken. Foto: Jörgen Appelgren

Säkerhetsproblemen har avlöst varandra på Westinghouse det senaste året. Nu misstänker Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att kärnbränsletillverkaren brister i rutiner och säkerhetskultur och startar flera utredningar.

Det senaste året har säkerhetsproblemen hopat sig på Westinghouse i Västerås.

- Ja, vi tycker att för många händelser inom olika områden har skett det senaste året, säger Carl-Magnus Larsson, chef för enheten för radioaktiva ämnen på SSM.

Myndighetentänker nu ta "ett helhetsgrepp" och dra i gång flera nya utredningar kring hanteringen av kärnbränsle i Västeråsanläggningen.

Enligt Carl-Magnus Larsson har myndighetn noterat brister och incidenter inom fyra områden: strålsäkerhet, fysiskt skydd, säkerhet (konstruktioner och åtgärder som minskar riskerna för en radiologisk olycka) och kärnämneskontroll.

- Det vi misstänker är att det brister i interna rutiner och i efterlevnaden av säkerhetskulturen, säger Carl-Magnus Larsson.

Myndigheten ska nu bland annat granska säkerhetskulturen.

Till bristerna hör, som Ny Teknik tidigare avslöjat, att omkring 100 personer som jobbar i uranverkstäderna utsatts för högre strålningsdoser än som tidigare har uppmätts, genom att de inandas radioaktivt urandamm.

För en del av dem närmar sig doserna gränsvärdena. Huruvida dessa har passerats är i nuläget oklart.

På SSMpågår en granskning av bolagets senaste beräkningar och man ska i morgon, torsdag, ta del av nya detaljer. Enligt Carl-Magnus Larsson kan personalen vara utsatt för hälsorisker.

- Internkontamination är allvarligt. Det är utomordentligt allvarligt. Bolaget ska göra sitt bästa för att minimera riskerna, säger han.

SSM ska också ta in uppgifter om hur stora stråldoser personalen exponeras för i andra kärnbränsleanläggningar i världen.

Dessutom är Westinghouse tvingat att varannan månad rapportera till SSM hur arbetet med att minska stråldoserna går, enligt ett föreläggande.

Samtidigt som bolaget har problem med säkerheten planerar man för att höja produktionen. Den 21 december i fjol sa miljöminister Andreas Carlgren och den övriga regeringen ja till att ge bolaget tillstånd att tillverka 50 procent mer kärnbränsle, det vill säga max 900 ton per år, mot nuvarande max 600 ton.

- Vi hade informerat regeringen om säkerhetsbristerna. Man hade hela problembilden klar för sig när man tog beslutet, säger Carl-Magnus Larsson.

Företagethar dragit i gång ett åtgärdsprogram för att minska interndoserna. Bland annat har man glasat in dammande apparatur. Men än märks inte någon tydlig minskning av dammet i luften och på golvet.

- Det är lite tidigt. Kontaminationen kommer att minska så småningom, säger strålskyddsföreståndaren Hans Mellander.

Utöver dosproblemen ökade bolagets egna anmälningar om antalet säkerhetsincidenter från 16 år 2007 till 25 stycken under 2009.

Westinghousefick också underkänt när FNs Atomenergiorgan IAEA i höstas inspekterade hur uranmängden kontrolleras.

Berndt Holmqvist är säkerhetschef på Westinghouse. Han tillbakavisar att säkerhetsproblemen ökat inom anläggningen.

I stället, säger han, har personalen blivit bättre på att rapportera olika händelser, vilket den uppmuntras att göra.

-Verksamheten växer. Det är inget särskilt som har hänt. Vad det handlar om är isolerade företeelser som vi åtgärdar var för sig. Dessutom pågår generella säkerhetsförbättrande åtgärder, säger Berndt Holmqvist.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt