Energi

Fångar vinden med en drake

Flera utvecklingsföretag vill bygga vindkraftverk som likt drakar svävar högt upp i luften där vinden är både starkare och mer stabil än närmare marken.

Publicerad

Ett av företagen som satsar på vindkraft på hög höjd är amerikanska Joby Energy. Enligt uppgift till BBC är företaget klart för tester inom kort med stora dubbelvingade drakar som är tänka att cirkla på 600 meters höjd.

Vid starten används generatorerna som motorer för att få upp konstruktionen i luften. Väl uppe i luften genererar de istället ström som skickas till marken via en förstärkt kabel. Orienteringen i luften kontrolleras enligt företaget av ett avancerat datorsystem.

Se en film om tekniken här: http://www.jobyenergy.com/tech

På företagets hemsida kan man också följa utvecklingsarbetet: http://www.jobyenergy.com/tech/visit

Fördelen med den höga flyghöjden är att vinden där är både starkare och jämnare än närmare marken.  Energiproduktionen blir då jämnare enligt förespråkarna för tekniken.

Det finns dock flera problem innan drakarna kan bli ett alternativ till traditionella vindkraftverk. Förutom de rent tekniska med att styra och kontrollera drakarna får de inte komma i vägen för flygtrafiken. Området under drakarna måste också säkras .

Utmaningarna hindrar dock inte att en rad andra företag också gett sig i kast med att utveckla vindkraftsdrakar.

Ett av dem är Makani Power som har sökjätten Google bland investerarna. Företaget har ännu inte offentliggjort några detaljer om sin teknik men söker nu ytterligare riskkapital för att testa en prototyp på 1 MW.

Mangenn Power är ett annat företag som utvecklar en jättelik flygande turbin som ska snurra i luften på hög höjd.

Andra företag som utvecklar vinkraft på hög höjd är Sky Windpower och Kitegen.

Wikipedia har en omfattande artikel om vindkraft på hög höjd:

 http://en.wikipedia.org/wiki/High_altitude_wind_power