Ek hoppas på EU-regler för farliga kemikalier

2013-11-28 14:32  
Lena Ek Foto: Regeringen

Det är framför allt via EU som regeringen vill minska riskerna med farliga kemikalier. Det står klart efter att regeringen presenterade sin kemikalieproposition under torsdagen.

-Vi är absolut bestämda att vi ska gå mycket tydligt mot en giftfri vardag. Det vi gör i dag är att presentera en plattform för det fortsatta arbetet på det här området, sa miljöminister Lena Ek (C) under torsdagens presskonferens.

Men det var ont om konkreta besked om hur människor och miljö ska skyddas mot farliga ämnen. Regeringens främsta strategi handlar om att påverka EU så att regelverken om kemikalier stärks.

-Nya EU-regelverk behöver utvecklas, till exempel en reglering av farliga ämnen i textilier, där det i dag saknas sådana, sa Lena Ek.

Enligt miljöministern går det generellt sett åt fyra kilo kemikalier för att producera ett kilo t-shirt. Det är framför allt hormonstörande kemikalier, särskilt allergiframkallande ämnen och substanser som kan bidra till cancer som regeringen vill fasa ut ur textilindustrin.

-Det är ett av de områden som vi kommer att jobba extra mycket med. Vi har redan inlett ett arbete med kommissionen för att se till att det kommer motsvarande branschregler som vi har för kosmetika och leksaker, sa Lena Ek.

Även när det gäller leksaker vill regeringen att EU skärper lagstiftningen för bly och hormonstörande ämnen som till exempel ftalater.

-Vi har en stor import av leksaker, ungefär 30 kilo per barn och år, och det är den produktgrupp som oftast inte uppfyller EU:s krav. I Sverige finns en branschdialog när det gäller leksaker som fungerar ganska bra, men eftersom importen är stor behövs också en skarp EU-reglering, sa Lena Ek.

Regeringen tycker också att det behövs skärpningar av lagstiftningen för elektronikområdet.

-Det finns ett förbud mot de farligaste bromerade flamskyddsmedlen och tungmetallerna, men vi behöver gå igenom och se vilka ytterligare ämnen som behöver regleras för att vi ska kunna stärka skyddet för människor och miljö, sa Lena Ek.

Ett annat område som regeringen har identifierat som ett problem är läkemedelssubstanser som når miljön via avloppen. Här anser regeringen att mer kunskap behövs om miljöeffekterna i samband med godkännande av nya läkemedel.

-Vi har i budgetpropositionen avsatt 32 miljoner för att titta på mer avancerad rening av avloppsvatten, sa Lena Ek.

Regeringen tycker också att EU måste skärpa sin kosmetikaförordning, särskilt med hänsyn till barn.

-Branschdialogen när det gäller kosmetika har gjort i Sverige att parabener och triklosan är på väg bort. Det är naturligtvis något vi uppskattar väldigt mycket, men på det här området måste vi se till att motsvarande regler kommer på plats inom EU-systemet, säger Lena Ek.

Kemikalieinspektionen har tidigare föreslagit att en kemikalieskatt kan införas för att styra bort konsumtion från produkter som innehåller farliga ämnen.  Något besked om en sådan skatt kom inte under torsdagen, men enligt miljöministern pågår diskussioner om ekonomiska styrmedel inom regeringskansliet.

Sverige har tidigare vid ett par tillfällen gått före EU-lagstiftningen och till exempel förbjudit det hormonstörande ämnet bisfenol A i barnmatsburkar. Men enligt miljöministern blir möjligheterna för medlemsländerna inom EU att gå före på det sättet allt sämre.

-Vi är i ständig konflikt med kommissionen om detta. Det finns flera exempel där vi har tagit svenska beslut men inte fått godkänt av kommissionen och jag upplever att det blir svårare och svårare, säger Lena Ek.

Även att föreslå nya ämnen som ska prövas enligt Reachlagstiftningen upplever Lena Ek blir allt svårare.

Linda Nohrstedt

Mer om: Kemikalier Miljö

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt