Centerpartister vägrades skicka in anti-kärnkraftsmotion

2010-05-25 14:39  

Centerns gruppchef och kanslichef i riksdagen tog till en unik åtgärd för att stoppa anti-kärnkraftsmotion från två Centerledamöter. Man vägrade att skriva in motionen i riksdagssystemet från Centerns riksdagskansli.

—Vi blev ju besvikna. Vi är ju folkvalda och jag trodde att man hade rätt att få motionerna utskrivna. Jag trodde att det var högre tak inom Centerpartiet. Det säger kärnkraftsmotståndaren Eva Selin Lindgren, docent i kärnfysik, från Göteborg. Tillsammans med kollegan Solveig Ternström, regissör och skådespelerska, sitter hon i riksdagen för Centerpartiet (Stockholms kommun) sedan valet 2006.

Bägge har öppet deklarerat att de inte stödjer regeringens aktuella proposition att gamla kärnkraftsreaktorer ska kunna ersättas av nya. Huvudskälet anger de in en motion, som går emot regeringens linje.

”Ett stort problem med den proposition som lagts fram är att den behandlar kärnkraften som en energikälla bland andra och att propositionen inte analyserar och diskuterar riskerna för kärnvapenspridning genom det plutonium som bildas i reaktorerna.”, skriver de.

Nu visar det sig att Roger Tiefensee, centerns gruppledare i riksdagen, och Bengt Falemo, Centerns kanslichef , försökt stoppa motionen genom att neka Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström att ”malla” motionen på centerns kansli i riksdagen.

Mallningen innebär att kansliet skriver in motionen i en mall och sänder in dem i riksdagens datasystem. På så sätt räknas den som inkommen och får ett nummer.

—I stället fick vi lämna in motionen på centrala kammarkansliet, säger Eva Selin Lindgren.

Bengt Falemo säger att han och Roger Tiefensee granskade anti-kärnkraftmotionen och att man därefter gemensamt sa nej till att ”malla” den på det egna kansliet.

—Ja, det stämmer. Men jag vill inte kommentera detta. Du får prata med Roger Tiefensee, säger Bengt Falemo, som också uppger att han första gången såvitt han minns som han som kanslichef sedan 2006 stoppat någon motion på liknande sätt.

—Det är väldigt ovanligt, konstaterar Bengt Falemo.

Roger Tiefensee uppger att man sa nej till malnning eftersom man inte ville legitimera motionen.

—Vi ville inte att det skulle uppfattas som att vi hade godkänt motionen dels internt inom partiet, dels gentemot övriga partier i alliansregeringen som vi har en energiöverenskommelse med, säger han.

Han uppger också att det finns interna riktlinjer inom Centern som säger att man inte ska väcka motioner som går emot regeringsförklaringen eller bärande inslag i partiets politik.

—Som riksdagsledamot är man i sin fulla rätt att lämna in motioner men de har man ingen rätt att kräva att vi ska hjälp dem med deras motioner, säger Roger Tiefensee.

Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström fick heller inte hjälp av Centerns kansli att lämna in sin andra motion som handlade om att industrin borde står för kostnaderna för övervakning av kärnklyvningsmaterial.

Den tredje Centerpartisten i riksdagen som öppet är emot kärnkraften som energikälla är Sven Bergström. Också han lämnade in en motion med kritik mot regeringens proposition, men den stoppade Bengt Falemo och Roger Tiefensee däremot inte.

—Nej, den motionen uppfattade vi som konstruktiv och går inte emot regeringsförklaringen, kommenterar Roger Tiefensee.

Sven Bergström om att kollegornas motioner nekades stöd.

—Jag är ytterst förvånad. Jag skulle aldrig ha accepterat det.

Mer om: Kärnkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt