Bara en av tio FoU-kronor går till förnybar energiteknik

2009-11-24 23:00  

Näringsminister Maud Olofsson vill att Vattenfall ska leda omställningen till förnybar energi. Trots det satsar bolaget bara nio procent av sin FoU på våg, vind och vatten.

- Mer pengar skulle inte snabba på utvecklingen, säger Vattenfalls FoU-chef Lars Strömberg till Ny Teknik.

Vattenfall satsade förra året 1,5 miljarder kronor på sin forskning och utveckling, FoU. Det är 0,9 procent av omsättningen.

I sin senaste årsredovisning betonar Vattenfall att satsningen på FoU ska vara "tydligt riktad" mot två områden. Det ena är "minskade utsläpp av koldioxid". Det andra är "en ökad andel förnybart i produktionsmixen".

Nästan hälften av FoU- pengarna används också till lagring och avskiljning av koldioxid från fossileldade anläggningar. Men bara nio procent används till utveckling av förnybara energikällor.

Varför bara nio procent?

- Det är inte lite. Vattenkraft är en mogen teknik sedan hundra år, så den kräver ganska liten FoU. Detsamma gäller biomassa. Och på 1980-talet hade vi stora FoU-program på vindkraft, men nu är den forskningen liten jämfört med investeringen, säger Lars Strömberg.

- Det vi satsar FoU-pengar på i dag är förnybara energitekniker som inte redan är mogna. Mest pengar går till vågkraften. Men det dröjer nog till - säg 2017 - innan vi bygger den första vågkraftanläggningen.

Men varför skriver ni då att satsningen på FoU är tydligt riktad mot planer på ökad andel förnybart i produktionsmixen, när det bara är nio procent?

- Det kanske var en olycklig formulering. Några fler förnybara energitekniker finns inte som vi kan satsa på för att få fram många TWh inom överskådlig tid.

Så andelen nio procent är rätt nivå även framöver?

- Ja. Jag tror inte att vi kan åstadkomma mer, även om vi skulle få mer pengar. Även om det skulle ramla ner 100 miljoner kronor från taket till utveckling av förnybar energiteknik, så är frågan om det skulle ge så mycket mer.

Och vad är ditt svar på den frågan?

- Mitt svar är nej. Det skulle inte ge särskilt mycket mer. Jag har i stora drag fått de pengar av styrelsen som jag har begärt. 100 miljoner kronor till skulle inte snabba på utvecklingen av förnybar teknik i särskilt hög grad. Det är de mycket stora investeringarna som nu ger resultat, inte mer FoU.

Ni satsade 1,5 miljarder kronor på FoU förra året. Hur ser det ut framöver?

- I år ligger vi på 1,4 miljarder, och nästa år sannolikt något lägre. Det beror på att pilotanläggningen i Tyskland för att ta bort koldioxid ur utsläppen från kolkraftverk är färdigbyggd.

Fyra förnybara energitekniker

Biomassa

Projekten handlar om att förfina processerna, och lösa en del problem, bland annat korrosion.

Vattenkraft

Projekt för effekthöjningar, miljöförbättrande åtgärder och bättre dammsäkerhet. Vattenfall har bland annat tittat på möjligheten att ersätta oljan i de hydrauliksystem som styr dammluckorna.

Vindkraft

Verkens växellådor har testats under ett år för att analysera de många problem som uppstått. Dessutom undersöker man alternativ för att korta installationstiden av fundament till havs.

Vågkraft

Ett utvecklingsprojekt med bolag i Skottland, som söker platser och tillstånd för testanläggningar. Dessutom utvärderas de olika tekniska lösningar som finns för vågkraft.

Förnybar energiteknik svarar bara för 9 procent av Vattenfalls FoU 2008 (se faktarutan nedan=

Vattenfalls FoU 2008

Avskiljning och lagring av koldioxid 687 miljoner kronor

Säker slutförvaring av kärnbränsle 352 miljoner kronor

Energieffektivisering, driftoptimering samt nästa generations elnät 347 miljoner kronor

Förnybar energiteknik 143 miljoner kronor

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt