10 heta sätt att lagra energi

2010-11-02 23:00  

Ju mer sol och vind, desto mer kommer också elproduktionen att åka upp och ner. Runt om i världen satsas nu allt mer på energilagring för att matcha tillgång och efterfrågan.

Det blåser hårt. Vindsnurrorna går för fullt, men det är natt och elförbrukningen är låg. Omvänt kan det råda stiltje vid lunch när elen behövs som mest.

Ju mer vind- och solkraft som kopplas in på elnätet, desto större blir också problemen med en ojämn elproduktion.

Ett sätt att lösa problemet är att lagra energi så att den kan användas när behovet är som störst.

- Vi ser ett kraftig växande behov av energilagring, både för att ta hand om oregelbunden, förnybar energi och för att kapa efterfrågetopparna som uppstår i näten, säger Bazmi Husain, chef för smarta nät på ABB.

Enligt konsultföretaget Boston Consulting Group behövs i Europa en extra kapacitet på 150 TWh till år 2025 för att parera ojämnheterna som uppstår i elnäten på grund av sol- och vindkraft. I USA är motsvarande siffra nästan dubbelt så hög. 

Kalifornien har redan en lag som tvingar elbolag att införa någon typ av energilagring som kan kopplas in om vinden mojnar.

Det finns flera sätt att lagra energi (se bildspel ovan). Mest etablerat är att pumpa vatten från en reservoar till en damm på högre nivå. När elen sedan behövs strömmar vattnet ner igen genom en turbin

- Det är det bästa alternativet för storskalig lagring, men geografin begränsar var man kan bygga nya vattenkraftverk och pumpkraftverk, säger Bazmi Husain.

Av alla sätt att lagra energi tror han mycket på batterier inför framtiden.

- Ett generellt problem med energilagring är att det är väldigt dyrt, men den snabba utvecklingen av elbilar gör att priset på batterier är på väg ner, säger Bazmi Husain.

ABB har till exempel nyligen inlett ett forskningsprojekt tillsammans med biltillverkaren GM för att undersöka om begagnade elbilsbatterier kan användas för storskalig lagring.

Batterilager kan till exempel placeras vid en vindkraftspark för att lagra elen som produceras på natten. De kan också placeras i bostadsområden eller vid en fabrik för att ta hand om topparna.

Däremot tror inte Bazmi Husain på att använda elbilar som energilager.

- Det är mycket prat om att elbilar ska kopplas in på elnätet när de inte används, men vi tror inte att det är en lösning på kort eller medellång sikt.

- Ett skäl är att bilägare inte vill oroa sig för om bilen är laddad eller inte, ett annat är att det kan bli problem med garantierna på batterierna om de används av elnätet istället för att köra bilen.

Han tillägger att det dessutom kräver komplicerade tekniska lösningar.

Energilager är inte den enda lösningen på problemet med att vind och sol ger en ojämn elproduktion.

Att bygga ut elförbindelserna mellan regioner och länder så att elen kan flyttas dit den behövs är ett alternativ till att lagra energin. Danskarna använder till exempel el från den svenska och norska vattenkraften för att balansera sin vindkraft.

- I Europa där vi har ett väl sammanbyggt elnät kan vattenkraften i norr fungera som ett jättelikt batteri.

- I USA är det däremot svårare eftersom elnätet är mer uppdelat. Där finns det därför större behov av energilagring. Samma sak gäller Kina där det planeras för energilagring i gigawattstorlek, säger Bazmi Husain.

Ett annat alternativ är att styra förbrukningen så att den matchar elproduktionen. Men då krävs smarta elnät och så stora prisskillnader på el att elkunderna kan tänka sig att köra tvättmaskinen på natten.

- Japan har i dag störst installerad energilagringskapacitet. Det är också det land med de största prisskillnader på el.

Några subventioner på energilagring, precis som det finns i många länder för förnyelsebar el, anser Bazmi Husain inte behövs.

- Min personliga uppfattning är att det vore mycket bättre att införa straffskatter på fossil kraft än att subventionera miljövänlig energi. Någonstans vet alla att subventionerna en dag kommer att försvinna.

Marie Alpman

Mer om: Energilagring

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt