Se upp pirater - nu kommer Sjöbasis

2010-03-12 10:45  
Rustar mot pirater

Det har kostat nära 40 miljoner kronor och tagit tio år att utveckla. I dag invigs Kustbevakningens nya datorsystem Sjöbasis. Via det kommer en rad myndigheter dygnet runt i realtid att kunna övervaka fartygstrafiken runt Sverige.

—Vi började använda det internt inom Kustbevakningen i oktober men i dag lanserar vi det och ger andra myndigheter tillgång till systemet.

Kristina Falk Strand, chef för Kustbevakningens sjöövervakning, gläds åt att systemet Sjöbasis äntligen kommer användarna till godo.

—Vår erfarenhet hittills är väldigt positiv, det har varit betydligt färre tekniska problem än vad vi räknade med. Många på myndigheten som varit skeptiska och tyckt att det tagit lång tid, har nu överraskats av hur mycket information vi kan få ut av systemet, säger hon.

Ända sedan millenniumskiftet har Kustbevakningen planerat att samla all fartygs- och sjöinformation som finns hos en rad myndigheter i ett och samma system.

Den tekniska utvecklingen påbörjades under 2004 och leverantör är Saab AB.

Officiellt sker invigningen i dag kl 13 ute på Saab i Järfälla, med statssekreterare i försvarsdepartementet Håkan Jevrell, Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin och Saabs vd Åke Svensson närvarande.

Sjöbasis bygger på uppgifter som inhämtas via en mängd andrasystemoch sammanlagt kommer tio myndigheter, bland dem Tullen och polisen och deras gemensamma organ Maritimt underrättelsecenter, MUC att få tillgång till det.

Försvaret uteslutet

En knepighet i sammanhanget är att försvarsmakten som levererar sjölägesinformation in i Sjöbasis själv inte har möjlighet att, enligt dagens lagstiftning, ta ut information ur systemet.

—Vi har inte rätt att ge försvarsmakten information ur systemet. Det är en politiska fråga, säger Kristina Falk Strand.

Hade ni kunnat agera annorlunda vid kapningen av det Maltaflaggade fartyget Arctic Sea nära Öland i augusti om ni haft tillgång till Sjöbasis då?

—Nej, men på sikt önskar vi oss att det ska byggas in en anomalidetektion, det vill säga en funktion som larmar om märkliga eller ovanliga fartygsrörelser, säger Kristina Falk Strand.

Enligt henne kan myndigheterna dock redan i dag punktmarkera vissa områden, så att systemet indikerar om exempelvis ett visst fartyg når en speciell position eller om fartyg rör sig med viss hastighet.

— Man kan tänka sig att det råder fiskeförbud i en zon. Då kan vi upptäcka fartyg som ändå fiskar genom att systemet uppmärksammar oss på att det kör långsammare än normalt.

Det finns också en funktion som möjliggör sökning i historiska data, ”back tracker”. Exakt hur länge informationen kommer att lagras kan inte Kristina Falk Strand svara på men hon säger att det handlar om lång tid framöver.

Kostnaderna för systemet uppgår hittills till 39 miljoner kronor. Därtill kommer exempelvis utgifter för att utbilda tjänstemän på de olika myndigheterna i att hantera systemet, ett arbete som nu börjar.

Följande myndigheter kommer att få tillgång till systemet: Utöver Kustbevakningen, polisen, och Tullen, även Fiskeriverket, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, SMHI, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Transportstyrelsen.

Sedan finns dessutom ett samarbete med Försvarsmakten som alltså enligt Kustbevakningens sjöövervakningschef dock inte får nyttja Sjöbasis.

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt