Regeringen säger ja till FRA-domstol

2009-04-27 13:36  

Trots starka protester från tunga instanser: Regeringen vill inrätta en specialdomstol som ska ge FRA tillstånd att signalspana. Dessutom: FRA kan få rätt att avlyssna främmande makts ubåtar och fartyg, flygplan och militära fordon även då dessa sänder inom Sveriges gränser.

Det nya förslaget till omarbetad signalspaningslag har landat på Lagrådets bord.

Regeringen lämnade över det i fredags.

Trots att många och viktiga remissinstanser avstyrkte förslaget att en specialdomstol ska bevilja Försvarets radioanstalt, FRA, tillstånd att signalspana, är detta ändå vad regeringen nu föreslår.

Bland de instanser som ogillar förslaget finns Säpo, JK, Sveriges advokatsamfund, Hovrätten över Skåne och Blekinge samt Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

De anser i stället att tillståndsprövningen ska ske i en vanlig domstol eller i en förvaltningsdomstol.

De hävdar att specialdomstol med bara en ordinarie domare, riskerar att bli partisk. Dessutom kan besluten inte överklagas till högre instans.

Enligt lagrådsremissen är skälet till att regeringen inte backar för kritiken att risken är stor att hemlig underrättelseinformation skulle kunna läcka från de vanliga domstolarna.

”Ett röjande påverkar inte bara det enskilda inhämtningsuppdraget för vilket tillståndet söks, utan kan få betydligt större återverkningar”.

Om avlyssningsoperationer avslöjas kan detta påverka Sverige relation till främmande länder och medföra ”irreparabla skadeverkningar på såväl kort som lång sikt”.

Kritikerna får dock gehör för förslaget att ett integritetsombud ska finnas med vid förhandlingar i domstolen.

Regeringen drar heller inte tillbaka det av bland andra Säpo och Försvarsmakten hårt kritiserade förslaget att låta FRA agera ombud för andra inriktande myndigheter i domstolen.

Enligt regeringen finns det ”avgörande fördelar” med att den myndighet som ska utföra signalspaningen, FRA, också får stå som sökande i domstolen. Bland annat anses det vara mest ”resurseffektivt”.

Försvarsmakten – med chefen för den Militära underrättelsespionorganet Must i spetsen, får dock det undantag man önskade när det gäller att avlyssna främmande staters flottfartyg, flygplan och militärfordon som vistas inom svenskt territorium. Det ska annars vara förbjudet att avlyssna inhemsk trafik, dvs personer som vistas inom Sveriges gränser.

En hög chef på FRA, som regeringen anger, kan också själv ge bevilja tillstånd att signalspana om det anses vara bråttom.

Integritetsombud

Integritetsombudet ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid den domstol som ska besluta om FRA får signalspana eller inte och om dett är förenligt med lagstiftningen på området.

Ombudet har rätt att ta del av handlingar och annan information i målet och har rätt att yttra sig i målet.

Personen ska tjänstgöra fyra år i taget och vara svensk medborgare samt vara eller ha varit advokat eller domare.

Sveriges advokatsamfund och Sveriges Domarförbund får rätt att föreslå lämpliga personer, vilka också får tystnadsplikt.

Mer om: Signalspaning FRA

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt