Internet-terapi bra för deprimerade

2021-08-03 13:38  
Nät-KBT fungerar lika bra som traditionell KBT vid lindrig eller medelsvår depression. Men avslappningsprogram ska inte användas, det kan skada. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Internet-KBT fungerar bra för många deprimerade klienter. Men avslappningsterapi ska inte ingå i behandlingen, den kan i stället förvärra symptomen, enligt en ny internationell studie.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som utgör hinder i en patients liv och försämrar måendet. Under en behandling, som ofta pågår ett tiotal veckor, ges patienten uppgifter och övningar som utförs på egen hand. KBT har visat sig vara mycket effektiv vid bland annat paniksyndrom och social ångestsyndrom.

Det finns olika sätt att genomföra KBT-behandling. I traditionell KBT träffas behandlare och patient ansikte mot ansikte, medan behandlingen på nätet främst sker via mejl och via ett nätförmedlat program.

Det har varit oklart om de båda formerna är lika effektiva vid behandlingen av depression. Därför har det genomförts en stor internationell studie av KBT-metoderna i vilken bland andra Göteborgs universitet har deltagit.

Läs mer: Så här fungerar Tiktoks hemliga algoritm

Båda metoderna bra

Metoderna fungerar ofta lika bra när det gäller lindrig eller medelsvår depression, konstaterar Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Sammanlagt 17 521 patienter ingick i den internationella studien. Ett resultat som förvånade forskarna var att nät-KBT fungerade bra även för äldre.

– Man hade trott att de skulle ha problem med att koppla upp sig, läsa instruktioner och så vidare, men det fungerade bra, säger Cecilia Björkelund.

I studien granskades ett tiotal olika delar av KBT-behandlingen. Studien visade att komponenten avslappningsterapi inte fungerar bra för deprimerade patienter.

– KBT är en väldigt aktiv behandling där man jobbar kognitivt med sig själv. Avslappningsprogram framkallar mer ångest, därför ska man inte använda det och det används inte heller i de svenska programmen, säger Cecilia Björkelund.

Läs mer: USA kan ge Kuba internet – mot regimens vilja

Inte billigare

Internet-KBT är tidseffektivt för terapeuten. Denne kan ha kontakt med minst fyra patienter på samma tid som det tar att behandla en patient ansikte mot ansikte. Men nät-KBT sparar inte pengar åt samhället. Tidsvinsten äts upp av kostnaderna för behandlingsprogrammen och säkra it-system.

Vanlig depression går oftast över efter 3–4 månader ,men med KBT, ofta kombinerad med anti-depressiv medicin, kan det gå snabbare. Hur djup depressionen är när behandling inleds påverkar också resultatet. Vid mildare depression är resultaten bättre. Stöd från behandlare och sms-påminnelser ökar andelen patienter som fullföljer terapin.

Men det finns begränsningar för KBT. Den används i fallen med djupt deprimerade patienter. Nät-KBT förutsätter kontinuerlig kontakt och en förbättring ska noteras inom fyra veckor, annars kan det bli aktuellt med annan behandling.

– Det viktiga med den här studien är att den visar att KBT via internet mot depression ofta är lika bra som traditionell KBT. Men det behövs många fler psykologer i primärvården så att metoderna används också, säger Cecilia Björkelund.

Fakta: KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Numera innefattar KBT även andra behandlingsmetoder, och får närmast betraktas som ett paraplybegrepp. Exempel på nya inslag är mindfulnessbegreppet, som har sina rötter i österländsk meditation.

Källa: Psykologiguiden

Mer om: Terapi Depression

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt