Tillverkande industrin drar Sveriges ekonomi

2012-06-19 07:57  

Den jämförelsevis höga tillväxten i Sverige beror på tillverkningsindustrin, där jobben faktiskt ökar. I en McKinseyrapport ser Ny Tekniks reporter Erik Mellgren att produktionen fortfarande väger tyngre än tjänstesamhället.

I debatten hävdar många, både politiker och ekonomer liksom näringslivsfolk, att tillverkning är en mer eller mindre utdöende art i Sverige – att produktionen och därmed arbetstillfällena oundvikligen kommer att flytta till lågkostnadsländer. Industrisamhället är med andra ord på väg att ersättas av ett tjänstesamhälle, där varuproduktionen bäst sköts på andra håll.

Men den bilden är lika skev som när HC Andersen skrev sin saga om svanen som växte upp bland ankorna.

Sedan två decennier tillbaka har Sverige haft en starkare ekonomisk tillväxt än både USA och merparten av Europas industriländer och klättrat stadigt i OECD:s ”välståndsliga”. Det visar bland annat en rapport, Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin, som konsultföretaget McKinsey nyligen publicerade.

Enligt rapporten visar en jämförelse med övriga EU-15, det vill säga de stater som ingick i unionen före utvidgningen 2004, att ”tillväxten inom tillverkningsindustrin är den främsta förklaringen till Sveriges höga tillväxt”.

En förklaring är en mycket stark ökning av produktiviteten, 5,7 procent per år. Samtidigt har antalet jobb inom sektorn visserligen minskat något. Men, som McKinsey­författarna skriver: ”Sverige skiljer sig också från andra europeiska länder genom att antalet jobb inom tillverkningsindustrin faktiskt ökar om man räknar in den andel av de affärsrelaterade och finansiella tjänsterna som säljs direkt till industrin”.

Bakom denna framgång står inte minst ingenjörer och forskare. De har höjt förädlingsvärdet på produkterna genom innovationer och utveckling, men också slitit med att ständigt trimma produktionsprocesserna med stegvisa förbättringar och leantänkande.

Enligt McKinsey har Sverige gynnats av sin ovanligt höga andel storföretag i näringslivet. De har tidigt varit globalt verksamma, dragit nytta av den ökande internationella handeln och gjort stora investeringar i FoU, som har gett dem ett teknikförsprång.

Dessutom är stora företag i genomsnitt bättre än små på att förbättra sin produktivitet. Och det är i det sammanhanget man kan börja oroa sig för den fula ankungens fortsatta öde.

Frågan är vad som händer när företagen tappar sin svenska hemvist, som till exempel Scania ser ut att göra just nu. Kanske är det när huvudkontoren flyttar ut som tillverkningsindustrin på allvar hotas.

Erik Mellgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt