Staden skapar ett eget kontrollrum

2016-09-28 13:48  

AUTOMATIONSNÄSTET. Hur kan samhällskritiska funktioner kopplas samman för att vara mer effektiva och säkra för drift­störningar? Experterna i Automationsnästet svarar på frågor  i ett ämne som är tänkt att spridas vidare i landet. 

En tanke är att staden skapar ett eget kontrollrum.  I Västerås pågår ett Vinnova-finansierat projekt kring detta med staden, länsstyrelsen och Mälar­energi som partner.

Projektet Stadens Kontrollrum utvecklar lösningar för per­soner som behöver rätt information för att kunna fatta beslut i kritiska lägen. Och här finns en koppling till automation.

Experterna i automationsnästet denna gång är:

  • Tomas Lennvall, senior researcher Sics Swedish ICT
  • Cecilia Johansson, projektledare, Mälarenergi
  • Mikael Rudin, global produktchef, ABB.

1. Vad är projektet Stadens Kontrollrum och hur hänger det ihop med automation och digitalisering?

Cecilia Johansson: Syftet med Stadens Kontrollrum är att öka samordningen mellan samhällskritiska funktioner i staden och regionen. I samhället och i vår verksamhet finns redan i dag mängder av digitala sensorer som vi kan få information från för att öka samordningen. Genom att ta tekniken ytterligare ett steg framåt kan vi ta vara på all denna information som sensorerna kommunicerar, vilket ger oss förutsättningar att effektivisera och automatisera våra processer.

Mikael Rudin: Stadens Kontrollrum är ett koncept som ­symboliserar en stad där alla invånare, företag och organisationer känner att de gemensamt har koll på staden, utifrån sina behov och intressen. Vad som händer i staden, enkel och kostnadseffektiv tillgång till stadens information och tjänster.

Tomas Lennvall: Stadens Kontrollrum handlar om att skapa stöd för tjänstgörande personer i beredskap genom att tillhandahålla rätt information för de beslut de behöver ta i kritiska lägen. Digitalisering och automation ger nya möjligheter att knyta ihop de isolerade system som en stad i dag består av – till exempel elnät, fjärrvärme, vatten, gatubelysning och trafikljus – och samla informationen för att underlätta krishantering, effektivisering och optimering.

2. Hur kan Stadens Kontroll­rum bidra till att förbättra produktion och konkurrens­kraft?

Cecilia Johansson: Med Stadens Kontrollrum tar vi ett större samhällsansvar och börjar bygga för en framtid med ökad tålighet mot störningar, vilket leder till en attraktiv region. Det ger nya affärsmöjligheter och stärker vår position som ett ledande infraserviceföretag. Genom att automatisera våra produktionsprocesser ytterligare kan vi höja vår effektivitet. Resultaten skulle bli ett energieffektivare samhälle och lägre kostnader för både oss och kunderna.

Mikael Rudin: Stadens Kontrollrum har funktioner för att till exempel minska stadens energiförbrukning genom att basera energiproduktionen på efterfrågan i realtid, men även baserat på prediktion med hjälp av exempelvis machine learning. Genom enkel tillgång till stadens service – som transporter, logistik, kommunala tjänster – för både företag och privatpersoner förenklas samarbetet i staden och därigenom stadens produktivitet.

Tomas Lennvall: Med effektivare delning av information mellan aktörerna i staden och invånarna erbjuds nya och större möjligheter att till exempel förbättra produktion och krishantering och att åtgärda och förebygga fel och erbjuda nya tjänster. Stadens Kontrollrum kommer att testköras i Västerås och tanken är sedan att sprida resultaten vidare i Sverige och utomlands. En stad eller kommun är en helt ny marknad utanför de traditionella automationsmarknaderna.

3. Vilka råd kan du ge till ­personer som vill veta mer om möjligheterna med detta?

Cecilia Johansson: I dag pratar alla om automation och digitalisering, det finns massor av inspiration att hämta. Vi på Mälarenergi söker hela tiden viktiga samarbetspartner i våra projekt för att lyckas på allra bästa sätt, så vill du vara med, hör av dig till oss.

Mikael Rudin: Googla ”Framtidens samhälle” och titta på filmerna.

Tomas Lennvall: Just nu jobbar vi med en förstudie som ­kartlägger de olika aktörernas behov och även utvärderar tekniska möjligheter för att knyta ­ ihop stadens olika system. Resultaten kommer att ­göras tillgängliga för allmänheten.

Automation Region

Automationsnästet görs i samarbete med Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Vill du delta i Automationsnästet med ditt företag? Hör av dig till automation@nyteknik.se

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Debatt