Vetenskapsakademi: Fusionskraft möjligt i USA 2035 

2021-03-15 11:42  
Fusionsreaktorn Iter, som finansieras av Euratom. Foto: Daniel Cole

USA är redo att börja projektera en pilotanläggning för fusionskraft. Pengar bör därför skjutas till, anser landets vetenskapsakademi. 

Den amerikanska motsvarigheten till Vetenskapsakademien Nasem (The US National Academy of Sciences, Engineering and Medicine) publicerade i februari en rapport om hur fusionskraft kan bidra till landets elförsörjning. 

Fusion innebär att energi frigörs genom att atomkärnor slås ihop, som i solen, snarare än klyvs, som i konventionella fissionskraftverk. Men trots idoga försök har ännu ingen lyckats generera mer el än vad som krävts för att upprätthålla de mycket speciella förutsättningar som krävs för fusion.

Pilotanläggning för fusionskraft klar 2035?

Nu menar dock Nasem att USA är redo att börja planera sin första pilotanläggning för fusionskraft, som bör klara av att netto-generera energi 2035–2040, rapporterar World Nuclear News

– USA har varit en spjutspets inom fusionsforskning sedan starten och har nu möjlighet att ta fusionskraft till marknaden, säger Richard Hawryluk, biträdande chef för fusion på Princetons plasmafysiklaboratorium och ordförande för den Nasem-kommité som har skrivit rapporten. 

Men målsättningen kräver att tillräcklig finansiering skjuts till. Nasem menar därför att USA:s energidepartement bör agera nu för att till exempel skapa offentlig-privat samverkan som kan utveckla bland annat en konceptanläggning.

Utmaningar inte skäl att vänta

Det återstår ännu många utmaningar innan fusionskraft kan bli en kommersiell verklighet. Men det är inte skäl nog att vänta, enligt Nasem: 

”Andra länder och grupper i världen rör sig snabbt mot egna fusionsanläggningar. Om USA kan klara av dessa utmaningar och skjuta till resurserna som behövs för den pilotanläggning som beskrivs i rapporten, har landet möjlighet att bli en global ledare i att lägga till fusion i arsenalen av lågutsläppande energialternativ”, skriver akademien. 

Det pågår en hel forskning kring fusion runt om i världen. Mest omtalad är förmodligen experimentreaktorn Iter i Frankrike som ska stå klar 2025, som en del av ett internationellt projekt. 

Fakta: Fusionsanläggningar i världen 

JET - Joint European Torus 

Den största fusionsanläggningen som är i bruk nu ligger i Oxfordshire i Storbritannien och är en tokamak, det vill säga en munkformad anläggning tänkt att upprätthålla plasma vid temperaturer kring 100 miljoner grader Celsius. 

ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor 

Bygget i södra Frankrike har planerats sedan 1980-talet och kommer att bli världens största reaktor när den är färdigställd och har en budget på över 22 miljarder euro. Iter ska vara redo för sina första tester runt 2025, men anläggningen kommer inte att vara fullt utbyggd förrän 2035. 

ST40 

Uppstickaren Tokamak Energy är ett företag som försöker utveckla en fusionsreaktor i privat regi. De använder sig av en sfärisk tokamak och har i experiment börjat komma upp i temperaturer på över 15 miljoner grader. 

Wendelstein 7-X 

Den tyska anläggningen har varit i bruk sedan 2015 och är av en annan typ, stellarator, som använder andra metoder för att hålla plasmat inneslutet. Till skillnad från en tokamak som arbetar i pulser ska en stellarator kunna vara i kontinuerlig drift när tekniken förfinats (även om man nu arbetar för att även kunna köra tokamaker i kontinuerlig drift).

EAST – Experimental Advanced Superconducting Tokamak 

Kinas bidrag till fusionsforskning, East, är också den en tokamak. I november 2018 lyckades forskarna för första gången värma upp plasma till 100 miljoner grader Celsius. Tillståndet upprätthölls i 10 sekunder. 

KSTAR – Sydkorea 

Den sydkoreanska tokamaken slog nyligen världsrekord genom att upprätthålla plasma vid jontemperaturen 100 miljoner grader Celsius i 20 sekunder. 

Johan Kristensson

Mer om: Fusionsenergi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt