Utredare om fossilbilsförbud: Lika framsynt som att förbjuda faxen

2020-10-27 16:35  
Sven Hunhammar, regeringens särskilda utredare. Foto: Elin Gårdestig

Sven Hunhammar utreder just nu om det är möjligt att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar. Svaret kan dröja till sommaren.

En av punkterna i Januariöverenskommelsen, det dokument som skapades för att möjliggöra en regeringsbildning mellan S och MP understödd av C och L, handlar om att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar från 2030.

Regeringen tillsatte en särskild utredare i december 2019, Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar. Han ska lämna förslag på hur detta skulle kunna gå till, samt föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021 men redan nu har Sven Hunhammar ansökt om förlängning till sommaren. Under Energimyndighetens konferens Energirelaterad transportforskning på tisdagen gav han en lägesbild av var utredningen befinner sig.

Han menar att årtalet för när fossila drivmedel ska vara utfasade bör ligga mellan 2030 och 2045. Till 2030 finns redan målet att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska ha minskat med 70 procent jämfört med 2010, ett mål som främst kommer att nås genom reduktionsplikten. Och till 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp över huvud taget.

"Vi ska ner till noll"

- Vi ska ner till noll. Reduktionsplikten fokuserar på låginblandning men vi kan inte låginblanda oss ner till noll. Så vad händer efter 2030? Det finns förnybar diesel men inte förnybar bensin, bara efterfrågan och försöksverksamhet. Därför bör årtalet ligga mellan 2030 och 2045, säger han.

Angående ett eventuellt förbud mot nya bensin- och dieselbilar pekar han på en viktig skillnad jämfört med utfasning av fossila drivmedel: Utfasningen är ett mål medan förbudet är ett medel för att nå målet.

- Vi ser ett eventuellt förbud som ett styrmedel av många. Det ska jämföras med andra styrmedel för att nå ner till noll, säger han.

Innan direktivet presenterats rådde oklarheter kring hur exempelvis biodrivmedel och laddhybrider skulle tolkas. Varför förbjuda förbränningsmotorer när det går att tanka dem med förnybart bränsle? Åtskilliga instanser riktade kritik mot förslaget om förbud, bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sven Hunhammar poängterar att direktivet är "noga genomtänkt" på den punkten.

- Redan i uppdraget finns en öppning för biodrivmedel, säger han.

EU har sagt nej till Danmark

Han påpekar också att EU-kommissionen redan har sagt nej när Danmark frågade om det gick att förbjuda försäljning av bensin- och dieselbilar. Men vill inte ge ett tydligt svar på vad hans egen slutsats kommer att landa i.

- Det eventuella förbudet är ett styrmedel utan egenvärde. Vi ska nå ett resurseffektivt transportsystem som minskar utsläppen. Men jag får återkomma på den punkten, säger han.

Moderatorn Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, frågade om ett förbud verkligen är nödvändigt med tanke på den snabba utvecklingen kring elfordon.

- Det kan framstå lika framsynt som att förbjuda faxen, kan man tycka. Men det är en intressant fråga, blev Sven Hunhammars svar.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt