Svenska operatörer: ”Vi känner oss trygga med Huawei”

2019-02-07 06:00  

Digitaliseringsminister Anders Ygeman har öppnat för att Sverige ska kunna förbjuda aktörer som Huawei att delta i utbyggnaden av 5g. Men svenska teleoperatörer uppger att de inte delar oron för den kinesiska telekomjätten.

I Sverige har digitaliseringsminister Anders Ygeman börjat ”luta åt” att han vill att landet skaffar sig möjligheten att styra över vilka aktörer som får ge sig in i 5g-bygget. Det är dock en uppfattning som svenska operatörer i nuläget inte tycks dela.

Tre, Telenor, Tele2 och Telia vill inte heller spekulera i vad det skulle innebära om en leverantör som Huawei inte tillåts delta i utbyggnaden av 5g.

– Vi följer såklart utvecklingen i branschen och på världsmarknaden i stort, inklusive spekulationerna kring Huawei. Vi har konstaterat att det är väldigt mycket rykten och spekulationer i den offentliga debatten kring Huawei, och väldigt lite konkreta fakta. Vi fortsätter att följa diskussionerna med stort intresse, säger Joel Ibson, kommunikationsansvarig på Tele2.

– Vi följer såklart debatten och utvärderar läget kontinuerligt, i dagsläget känner vi oss trygga med vårt samarbete med Huawei. Vi har väl upparbetade säkerhetsrutiner för alla våra leverantörer, säger Mårten Lundberg, kommunikationschef på Tre.

Norsk säkerhetspolis varnar för Huawei

Läs teleoperatörernas svar på Ny Tekniks frågor längre ner i artikeln.

Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS, vill inte ge några synpunkter på Anders Ygemans utspel.

– Vi följer med intresse diskussionen, nu senast er egen artikel med vår nya minister som var ganska tydlig med att han intresserar sig för den här frågan, säger Peter Ekstedt, presschef på PTS.

Vad tänkte du när du läste det?

– Jag kan bara notera att, vi hade ju en dialog i säkerhetsfrågor även med den tidigare ministern...Ygeman var kanske lite tydligare här, om jag får ge en personlig reflektion.

Några av PTS uppdrag går ut på att tilldela tillstånd för radiofrekvenser, samt att se över hur operatörerna sköter driftsäkerheten.

– Men vi har inte möjlighet att ställa krav på vilken typ av utrustning de här aktörerna använder, säger Peter Ekstedt och hänvisar till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap när det gäller cybersäkerhet.

USA har i många år fört en relativt ensam kamp mot det kinesiska telekombolaget Huawei. Men sedan finanschefen Meng Wanzhou greps i Kanada möter Huawei nu hårt motstånd i Europa, en av företagets viktigaste marknader.

Norsk säkerhetspolis varnar för Huaweis ”nära kopplingar” till den kinesiska regimen, och landets justititeminister Tor Mikkel Wara säger att Norge överväger regleringar. Hollands regering är i färd med att utarbeta en Kina-strategi där man ska undersöka huruvida ”kritisk teknik” kan skyddas från kinesiska staten.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa häromdagen att hon kräver "garantier" innan det blir tal om att Huawei ska få lov att delta i bygget av Tysklands 5g-nät. Och enligt nyhetsbyrån Reuters överväger EU-kommissionen ett förbud mot Huaweis 5g-utrustning.

Så svarade operatörerna på Ny Tekniks frågor

Stefan Jäverbring, nätchef på Telenor Sverige:

Ett tilltagande antal länders operatörer har valt att inte använda eller överväger att inte använda Huaweis mobilnätprodukter. Överväger ni också att inte använda mobilnätprodukter från Huawei eller andra kinesiska leverantörer?

– Telenor Sverige samarbetar med flera leverantörer och bygger näten i enlighet med gällande lagar och kravställning från myndigheter, såväl som höga förväntningar och krav från kunder. Vi har ständigt fokus på säkerhet för samtliga leverantörer, det är en grundförutsättning för vår verksamhet. I Sverige är det de svenska myndigheternas rekommendationer och föreskrifter vi måste förhålla oss till. Vi följer den fortsatta utvecklingen noga.

Det starkaste skälet till att inte använda produkter från Huawei/andra kinesiska leverantörer anges vara den kinesiska lag som slår fast att alla kinesiska företag är skyldiga samarbeta med kinesisk underrättelseverksamhet. Hur kan ni som operatör garantera att era kunder, och inte den kinesiska staten, står överst på Huaweis dagordning?

– Det vi som operatör kan intyga är att säkerhet alltid står högt på vår agenda. Hög säkerhet i våra nät och att värna om våra kunders integritet är en grundförutsättning för vår verksamhet. Vi genomför monitorering och riskbedömningar löpande och ställer stränga säkerhetskrav till alla våra leverantörer, oavsett vilket land de kommer ifrån. Vi har även en god dialog med myndigheterna för att säkerställa att vi och våra leverantörer lever upp till gällande lagar och föreskrifter.

Flera experter varnar för riskerna med avlyssning från främmande makt om Huawei levererar känslig nätinfrastruktur. Hur samarbetar ni med tillsynsmyndigheten PTS för att öka säkerheten i mobilnäten?

– Vi har en god kontakt med myndigheterna när det handlar om våra mobilnät och säkerhetsrelaterade frågor. PTS har här en viktig samordnande roll i att sätta de krav som gäller för branschen i stort. Det arbetet behöver fortsätta även framöver, i dialog med oss operatörer.

Vilka konsekvenser skulle det få för er som operatör i det fall Huaweis produkter skulle vara förbjudna i Sverige?

– Det är för tidigt att uttala sig om någon eventuell påverkan och inget vi vill spekulera i av konkurrensskäl. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen och utvärdera potentiella konsekvenser utifrån den situation som råder. Vårt främsta fokus är alltid att leverera de bästa lösningarna för våra kunder och bedriva verksamheten därefter.

Tre

Mårten Lundberg, kommunikationschef på Tre:

Ett tilltagande antal länders operatörer har valt att inte använda eller överväger att inte använda Huaweis mobilnätprodukter. Överväger ni också att inte använda mobilnätprodukter från Huawei eller andra kinesiska leverantörer?

– Vi följer såklart debatten och utvärderar läget kontinuerligt, i dagsläget känner vi oss trygga med vårt samarbete med Huawei. Vi har väl upparbetade säkerhetsrutiner för alla våra leverantörer.

Det starkaste skälet till att inte använda produkter från Huawei/andra kinesiska leverantörer anges vara den kinesiska lag som slår fast att alla kinesiska företag är skyldiga samarbeta med kinesisk underrättelseverksamhet. Hur kan ni som operatör garantera att era kunder, och inte den kinesiska staten, står överst på Huaweis dagordning?

– Våra kunders integritet och säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Vi följer gällande regler, lagar och standarder på området som reglerar vår verksamhet, både när det gäller mobiltelefoni och integritet och säkerhet.

Flera experter varnar för riskerna med avlyssning från främmande makt om Huawei levererar känslig nätinfrastruktur. Hur samarbetar ni med PTS för att öka säkerheten i mobilnäten?

– Vi har en kontinuerlig dialog med PTS om flera olika aspekter av säkerhet. Just nu pågår det en diskussion där många uttalar sig, men vi har inte fått några konkreta instruktioner eller önskemål från de myndigheter som reglerar vår verksamhet. Självfallet är vi väldigt medvetna om frågan och följer kontinuerligt hur den utvecklar sig, både internationellt och i Sverige.

Vilka konsekvenser skulle det få för er som operatör i det fall Huaweis produkter skulle vara förbjudna i Sverige?

– Det är en hypotetisk fråga som vi idag inte kan svara på. Inför 5g utvärderar vi flera leverantörer och kommer att välja de som passar oss bäst med hänsyn till kvalitet, kostnad och säkerhet. Givetvis tar vi hänsyn till vad som framkommer i den pågående säkerhetsdiskussionen angående Huawei.

Telia

Ralf Bagner, pressansvarig på Telia:

Ett tilltagande antal länders operatörer har valt att inte använda eller överväger att inte använda Huaweis mobilnätprodukter. Överväger ni också att inte använda mobilnätprodukter från Huawei eller andra kinesiska leverantörer?

– Vi kommenterar aldrig i förväg vilka investeringar vi har för avsikt att göra. Det vi har kommunicerat externt är att vi har strategiska 5g-samarbeten i Sverige med Ericsson och med Nokia i Finland. Och när vi planerar för 5g har självklart säkerhetsaspekten högsta prioritet.

Det starkaste skälet till att inte använda produkter från Huawei/andra kinesiska leverantörer anges vara den kinesiska lag som slår fast att alla kinesiska företag är skyldiga samarbeta med kinesisk underrättelseverksamhet. Hur kan ni som operatör garantera att era kunder, och inte den kinesiska staten, står överst på Huaweis dagordning?

– Vi övervakar alltid hur våra nätverk byggs och hur de drivs och vi fokuserar ständigt på säkerhet. Det arbetet gäller samtliga leverantörer. Våra kunders förtroende och säkerhet är helt avgörande för vår verksamhet och vi kommer aldrig att kompromissa med de frågorna.

Flera experter varnar för riskerna med avlyssning från främmande makt om Huawei levererar känslig nätinfrastruktur. Hur samarbetar ni med PTS för att öka säkerheten i mobilnäten?

– Vi har kontinuerlig kontakt med myndigheter på alla marknader där vi är verksamma, men vi går inte in på vad vi diskuterar.

Vilka konsekvenser skulle det få för er som operatör i det fall Huaweis produkter skulle vara förbjudna i Sverige?

– Telia Company följer alltid lagar och regleringar på de marknader där vi är verksamma.

Tele2

Joel Ibson, kommunikationsansvarig på Tele2:

Ett tilltagande antal länders operatörer har valt att inte använda eller överväger att inte använda Huaweis mobilnätprodukter. Överväger ni också att inte använda mobilnätprodukter från Huawei eller andra kinesiska leverantörer?

– På Tele2 lägger vi väldigt stor vikt vid informations- och driftsäkerhet, såväl inom vår organisation och hos våra leverantörer. Därför genomför vi löpande riskanalyser avseende sårbarheter och risker i nät och system, vilket inkluderar bedömning av samtliga större leverantörer. Om vi i våra analyser ser skäl att vidta åtgärder, så gör vi det. Vi följer också så klart utvecklingen i branschen och på världsmarknaden i stort, inklusive spekulationerna kring Huawei. Vi har konstaterat att det är väldigt mycket rykten och spekulationer i den offentliga debatten kring Huawei, och väldigt lite konkreta fakta. Vi fortsätter att följa diskussionerna med stort intresse.

Det starkaste skälet till att inte använda produkter från Huawei/andra kinesiska leverantörer anges vara den kinesiska lag som slår fast att alla kinesiska företag är skyldiga samarbeta med kinesisk underrättelseverksamhet. Hur kan ni som operatör garantera att era kunder, och inte den kinesiska staten, står överst på Huaweis dagordning?

– På Tele2 lägger vi väldigt stor vikt vid informations- och driftsäkerhet, vilket även inkluderar våra stora leverantörer, inbegripet kinesiska sådana. Vi arbetar kontinuerligt med olika typer av riskanalyser, insatser och kontroller för att trygga säkerheten i våra nät. Samtidigt fortsätter vi att följa den publika debatten, men agerar inte på spekulationer.

Flera experter varnar för riskerna med avlyssning från främmande makt om Huawei levererar känslig nätinfrastruktur. Hur samarbetar ni med PTS för att öka säkerheten i mobilnäten?

– Vi har en bra relation med PTS, finns alltid tillgängliga för diskussioner och träffar deras representanter flera gånger om året. PTS driver sedan ett par år tillbaka ett intensivt tillsynsarbete med fokus på informations- och driftsäkerhet, och vi bidrar fullt ut till det arbetet.

Vilka konsekvenser skulle det få för er som operatör i det fall Huaweis produkter skulle vara förbjudna i Sverige?

– Vi spekulerar aldrig i den här typen av hypotetiska scenarion. Men generellt kan man konstatera att minskad konkurrens på en marknad aldrig är bra för någon – förutom för dem som slipper kämpa hårt för att vinna och behålla kunder. Det är välkänt att i slutändan är risken stor för att minskad konkurrens leder till högre priser för konsumenter.

Peter Ottsjö

Mer om: Huawei 5G

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt