Nu blir det dyrt med effekt – hans hemmabygge kapar topparna

2021-10-01 06:00  

Nu blir det effekt i stället för energi som blir dyrt. Allt fler elnätbolag väljer att införa effekttariffer. I Göteborg byggde Magnus Eldén ett eget styrsystem för att kapa effekttopparna.

Flera elnätbolag har infört effektbaserade avgifter för vissa av sina kunder. Syftet är att jämna ut effekttopparna så att elnätet används mer effektivt.

Göteborg Energi Nät införde en ny prismodell i början av augusti, vilket ledde till ett ramaskri bland elbilsägare. Andra exempel är Bjärke Energi, nordost om Göteborg, Linde Energi i Lindesberg och Närkes Kil och Nacka Energi utanför Stockholm.

Nästa år kommer det också att presenteras ett krav på att elnätbolag måste ta ut någon form av effektbaserad avgift från sina kunder, i områden där elnätet inte räcker till.

I Göteborg införde nätbolaget en effektavgift som baseras på elkundens högsta effekttopp varje månad (se faktaruta). Det uttalade syftet var att få elkunderna att ändra beteende. I stället för att elbilar laddas snabbt vill bolaget att de ska laddas långsamt och på tider när belastningen på elnätet är låg.

”Många villagator skulle kunna få strömavbrott”

Lars Edström, vd på Göteborg Energi Nät, tar en villagata med 20 villor som exempel. Om varje villa använder 8 kW som mest måste nätet på gatan dimensioneras för 160 kW.

– Om sedan varje villa skaffar en elbil och installerar en 22 kW-laddare får alla villor en ny toppeffekt om 30 kW och då måste vi ha ett nät som tar 600 kW. Då behövs alltså nästan fyra gånger så mycket nät, säger han till Ny Teknik.

I prismodellen som gällde i Göteborg före den 1 augusti gjordes ingen skillnad om en villaägare hade en laddbox eller inte. Kunderna betalade för tillgång till elnät och den energi som användes.

Med en ökande försäljningsstatistik för elbilar såg nätbolaget en risk att allt fler villaägare installerar laddboxar, utan tanke på hur effektökningen påverkar det omgivande elnätet.

– Det skulle kunna leda till att säkringen till gatan går och många villagator skulle kunna få strömavbrott. Det är av oerhört stor vikt att jämna ut effekten om det är möjligt. Annars kommer elektrifieringen att innebära stora utmaningar även i det lokala nätet, säger Lars Edström.

”Jag har jättemycket klimatångest”

Syftet med den nya prismodellen är att kunna få in fler elbilar i Göteborg utan att tvingas till onödiga nätförstärkningar som bara behövs några få timmar varje dygn. Bolaget är noga med att påpeka att åtgärden är intäktsneutral, den görs inte för att nätbolaget ska tjäna mer pengar. Enligt Lars Edström innebär förändringen att 24 000 elkunder får lite lägre avgifter medan 24 000 elkunder får lite högre.

Hittills har inte Göteborg Energi Nät sett några förändringar i kundernas beteenden. Lars Edström menar att det är för tidigt.

Men en person som redan har ändrat sitt beteende är programmeraren Magnus Eldén på Hisingen. Han och hans familj köpte en laddhybrid och installerade laddbox i våras. När han hörde talas om den nya effekttariffen en bit in i augusti blev han först förbannad. Då hade han dessutom nyss låtit en kompis ladda en riktig elbil med 6 kW hemma hos sig.

– Men sedan satte jag mig att fundera på vad jag kan göra. Jag har jättemycket klimatångest och förstår varför de gör en sån här förändring, berättar han.

Magnus Eldén och laddhybriden, en Kia Ceed. Foto: Lisa Eldén

Först började han räkna på vad olika prylar i hemmet hade för effektbehov, till exempel lampor, tv och tvättmaskin, för att ta fram algoritmer så att bilen skulle laddas på tider när det var låg övrig elanvändning i huset. Men det blev inte alls exakt.

Sedan hade han lite tur. Han upptäckte att frånluftsvärmepumpen från Nibe har en inbyggd effektvakt, som läser av den totala elförbrukningen i huset.

– Det var en dold parameter som jag hittade via obskyra forum med värmepumpsnördar på nätet. Jag tror att effektvakten sitter där för att se till att inte värmepannan smäller huvudsäkringarna, säger han.

Värmepumpen hade också ett gränssnitt som gjorde det möjligt för Magnus Eldén att tanka ut informationen. Med hjälp av en Raspberry Pi och operativsystemet Home Assistent kunde han så bygga ett eget styrsystem för att reglera hur bilen ska laddas. Systemet utgår från den högsta effekttoppen varje månad och ser till att billaddningen inte gör att toppen blir högre.

Magnus Eldéns körschema för styrsystemet. Foto: Lisa Eldén

När laddsladden stoppas in i uttaget får Magnus Eldén en pushnotis i sin telefon och han får välja om han vill ladda som vanligt eller ”off peak”.

Väljer han det senare alternativet räknar systemet ut med vilken strömstyrka som laddboxen får ladda bilen med, utifrån ett genomsnitt från den senaste halvtimmen av vad huset har dragit.

Gått från 6 kW till 1,88 kW

Sedan laddas bilen antingen tills bilbatteriet är fullt, eller i 50 minuter, eller tills effektuttaget har nått 95 procent av månadens dittills högsta topp. Därefter slås laddningen av. Vid varje ny timme inleds cykeln igen vid behov.

Nu har han sänkt sin effekttopp från 6 kW i augusti, när värmepumpen och billaddningen var igång samtidigt, till 3 kW. Fast egentligen kan han få ner den till 1,88 kW, säger han.

– Jag har legat på 1,88 kW väldigt länge, men 3 kW berodde på en bugg. Det var en gång när laddaren inte slog av ordentligt. Den är fixad nu, jag har byggt in lite redundancy.

Familjens elförbrukning har jämnats ut sedan Magnus Eldén drog igång sitt hemmabyggda styrsystem. Foto: Privat

Lyckas han hålla den högsta effekttoppen på 1,88 kW får han ner effektdelen i nätavgiften till 63 kronor per månad, till skillnad från 201 kronor för en effekttopp om 6 kW.

Ännu högre summor kan det bli för hushåll med snabbladdare till rena batteribilar. I Göteborgs-Posten har elkunder kallat den nya prismodellen för en straffskatt för elbilsägare.

När Magnus Eldén utvecklade sitt styrsystem valde han att göra det så billigt som möjligt, utan att köpa till dyra nya komponenter, och nu vill han gärna dela med sig av det till sina grannar. Flera har redan visat intresse.

Förutsättningen för att hans hemmabygge ska fungera är att värmepumpen och laddboxen från Chargeamps har gränssnitt som gör det möjligt för styrsystemet att hämta rätt data. Grannarna i bostadsrättsföreningen har samma typ av värmepump, vilket torde göra det enkelt att bygga liknande system hos dem. Och Magnus Eldén är övertygad om att systemet fungerar lika bra för rena batteribilar som för laddhybrider.

”Man kan inte prissätta nätets kapacitet med energi”

På Göteborg Energi Nät gläds Lars Edström över Magnus Eldéns insats.

– Det är precis det som vi behöver få till. Det är ett väldigt lovvärt initiativ. Jag hoppas även att tillverkare av laddutrustning går på samma linje, säger han.

Olika former av effektavgifter är vanliga för stora elkunder som företag. För hushållskunder är det fortfarande mer ovanligt. Enligt Energimarknadsinspektionens statistik från i januari är det tolv elnätbolag, av Sveriges totalt cirka 150 elnätbolag, som har infört olika former av effektavgifter för villakunder. Sex bolag har det för lägenhetskunder.

Enligt Johan Carlsson, jurist på Energimarknadsinspektionen, är effekttariffer ett sätt att råda bot på de kapacitetsbegränsningar som har uppstått i flera elnät när regionerna har vuxit utan att elnäten har förstärkts i samma takt.

– Kostnad per kWh tar inte hänsyn till hur näten är utformade. Man kan inte prissätta nätets kapacitet på samma sätt med energi, säger han.

”Det borde finnas smartare variabler”

Energimarknadsinspektionen arbetar just nu med att ta fram föreskrifter för effekttariffer, som ska presenteras nästa år. Exakt hur de ska se ut är därför inte klart. Men det kommer sannolikt inte att bli en sådan modell som Göteborg Energi Nät har valt, där den högsta effekttoppen varje månad bestämmer avgiften.

– Vi ser hellre tidsdifferentierade effektavgifter i stället för en prissättning efter det högsta värdet. Det viktiga är nätets totala kapacitet, inte din totala användning, säger Johan Carlsson.

Även Magnus Eldén tycker att Göteborgs prismodell är alltför trubbig.

– Om jag gör bort mig och får en rejäl topp den 10:e i månaden kan jag egentligen köra på som vanligt resten av månaden, för jag vet att jag redan får betala för det. Det är synd om man verkligen menar att man vill få till en förändring. Det borde finnas smartare variabler att ta med, säger han.

Ny prismodell i Göteborg

Från och med den 1 augusti 2021 har Göteborg Energi infört en ny prismodell för villor och radhus.

Den nya elnätavgiften består av en fast och två rörliga avgifter. Den fasta avgiften och den rörliga elöverföringsavgiften har sänkts. Den andra rörliga avgiften avgörs av elkundens högsta effekttopp under månaden.

Den fasta elnätavgiften var tidigare 173,75 kronor per månad. Från den 1 augusti är den 111,25 kronor per månad.

Elöverföringsavgiften var tidigare 28 öre per kWh. Från den 1 augusti är den 19,25 öre per kWh.

Den nya effektavgiften fanns inte tidigare. Från 1 augusti är den 33,50 multiplicerat med månadens högsta medeleffekt under en timme.

Fotnot: Priserna inkluderar 25 procents moms. Energiskatt på 44,5 öre/kWh tillkommer.

Källa: Göteborg Energi

Ökat elbehov i Göteborg

Göteborg Energi bedömer att elnätkapaciteten behöver fördubblas i regionen för att klara den snabbt ökande elektrifieringen.

Enligt bolaget behöver dagens effektbehov i staden, drygt 800 MW, växa till 1 700 MW på tio år, om en snabb omställning till en klimatneutral stad ska vara möjlig.

Scenariot bygger på elektrifiering av transportsektorn, en intensiv stadsutveckling, tillväxtplaner i befintlig industri, samt utfasning av fossila insatsvaror i industrin. Inga nya serverhallar eller etablering av ny industri ingår i scenariot.

Göteborg Energi har därför föreslagit en ny 18 kilometer lång stamnätsledning från Ingelkärr i Ale till Hisingen. Det skulle kosta cirka en miljard kronor och ge en effektökning om 1 GW. Förslaget behandlas nu av stamnätsägaren, det statliga affärsverket Svenska kraftnät.

Linda Nohrstedt

Mer om: Elnät Elbilar

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt