Koldioxiden ska ge 200 000 ton metanol – per år

2021-04-15 06:00  

Redan i dag fångar kemiföretaget Perstorp in koldioxid vid anläggningen i Stenungsund. Men den släpps sedan ut. Till 2025 vill bolaget använda gasen till att göra 200 000 ton metanol per år.

Om allt går vägen ska Perstorp ha en storskalig, kommersiell anläggning för tillverkning av en mer hållbar metanol igång 2025. Tanken är att använda den koldioxid som koncernen redan i dag fångar in i Stenungsund (men sedan släpper ut) och kombinera denna med en förgasningsprocess för att tillverka 200 000 ton metanol varje år. 

– Den nya anläggningen skulle innebära att vi kan erbjuda hållbara produkter till våra kunder, som i sin tur då kan erbjuda hållbara produkter till sina kunder. Vi är tidiga i värdekedjan och om inte vi tillverkar hållbara produkter blir det svårt för de som tillverkar slutprodukterna att göra det, säger Håkan Kihlberg, vice vd för strategiska projekt och processer på Perstorp.

Egenproducerade metanolen ersätter fossilbaserad

De 200 000 ton metanol som Perstorp hoppas kunna tillverka motsvarar den mängd som de i dag köper in för att täcka behovet på Europamarknaden. Den inköpta produkten är fossilbaserad. 

– Det tillverkas omkring 80–90 miljoner ton metanol på världsmarknaden i dag. Det är en av de stora kemikalierna och i princip allt är tillverkat från naturgas, vilket innebär att det orsakar avsevärda koldioxidutsläpp, berättar Håkan Kihlberg. 

Läs mer: Här ska startupen tillverka e-metanol – av vätgas och koldioxid

Genom att ersätta den fossila metanolen skulle bolaget kunna minska utsläppen av växthusgaser med 500 000 ton per år.  

Oleg Pajalić, en av Perstorps två huvudforskare och adjungerad professor på Chalmers, förklarar att den infångning av koldioxid som sker i Stenungsund i dag är en del av en process för att separera syngas från orenheter. Syngas är något som Perstorp använder i sin produktion.  

Runt 20 000 koldioxid har via den här metoden separerats varje år, utan att användas i tillverkningen. I stället har den släppts ut, i koncentrerad form. Genom att själv tillverka metanol kan Perstorp ta vara på gasen. 

– Vi använder metanol i vår tillverkning av kemikalier till bland annat färgindustrin. Tidigare har vi tittat på att tillverka metanol med råvaror från skogen. Det gjorde Perstorp för över 100 år sedan, och vi vet att det går. Men problemet är att det är svårt att komma åt metanolen därifrån. Därför har vi bestämt oss för att tillverka den själva med hjälp av koldioxid, berättar Oleg Pajalić.

En mogen teknik

Infångningen av koldioxid sker via förgasning genom absorption. Absorptionen sker med hjälp av aminer, som är en organisk kväveinnehållande vätska. Processen fungerar vid låga tryck, och gör en fullständig separation av koldioxid möjlig. 

Oleg Pajalić kallar tekniken ”mogen” och berättar att det är den enda som redan används för infångning av koldioxid i industriell skala. Det är dock en dyr process, eftersom det krävs mycket energi för att separera koldioxiden. Kostnaden beräknas till mellan 50 och 100 euro per ton koldioxid, inklusive lagring.

– Teknikförändring har blivit helt nödvändigt för att nå vår ambition om att bli fossilfria. Genom samarbete kan vi dela både på risken och på resultatet, som troligen också blir bättre tack vare samarbetet, säger Oleg Pajalić. 

Genom projektet ”Project Air” samarbetar Perstorp med Fortum, Uniper och Nature Energy. Därför är Håkan Kihlberg säker på att tekniken kommer att fungera.

Unipers vd Johan Svenningsson kallar projektet ”kemiindustrins svar på stålindustrins Hybrit-satsning”. Läs mer här om Unipers del i det här projektet och i en annan satsning – startupen Liquid Winds planerade anläggning för att tillverka metanol av koldioxid och vind-el i Örnsköldsvik.

Kräver stora mängder biogas

Uniper ska leverera vätgas från sin elektrolysanläggning, och Nature Energy står för den biogas som behövs i processen. Biogas är inte primärt ett bränsle för Perstorp, utan en råvara för att göra metanolen till ett konkurrenskraftigt pris. Det är kolatomerna bolaget vill ha. 

Det rör sig om stora mängder biogas, 1,3 TWh, vilket är ungefär 50 procent av den mängd som produceras i Sverige i dag.  

Kruxet i sammanhanget är pengarna. Att bygga den storskaliga anläggningen kräver investeringar på omkring 2 miljarder kronor. Perstorp hoppas på medel från EU:s investeringsfond. Om de får pengar eller inte kan stå klart mot slutet av året.  

Får bolaget inte EU-stödet blir det ”väldigt svårt” att bygga fabriken. 

– Finansieringen är den viktigaste frågeställningen för oss. Det här är ett mycket stort projekt. Det handlar om att ställa om vår verksamhet, och därmed ta ett viktigt steg mot att ställa om vår industris verksamhet, säger Håkan Kihlberg. 

Mer om Perstorp

Perstorp, med huvudkontor i Malmö, tillverkar en rad specialkemikalier till industrin. Det kan till exempel röra sig om komponenter för färger, plaster, smörjmedel samt kvalitets- och livslängdsbevarande kemikalier för jordbruk och djurfoder. 

Enligt den senast publicerade årsredovisningen, för 2019, har Perstorp-koncernen omkring 1 350 anställda och tillverkningsanläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. 

Ania Obminska

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt