Kartläggning: Teknikföretagen får allt svårare hitta rätt FoU-kompetens

2022-11-22 06:00  

Det är välkänt att det blir allt svårare för forskningsintensiva företag att hitta kompetens. Men under förra året förvärrades läget. Det framgår av årets upplaga den stora FoU-barometern från IVA.

Svensk forskning och utveckling sysselsätter i dag cirka 70 000 personer i företag.

De flesta av dem finns i de stora svenska teknikbolagen som Ericsson, Saab, de båda Volvoföretagen och Scania men också inom läkemdelsindustrin, exempelvis Astra Zeneca – och i techbolag som Spotify (se tio i topplistan sist i artikeln).

Problemet med att kunna rekrytera experter har ökat år för år de senaste fyra åren. Det visar den fjärde upplagan av FoU-barometern från Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

I år har situationen förvärrats.

– Detta riskerar att hämma svensk tillväxt och begränsar företagens utveckling. I stort har Sverige annars ett relativt bra klimat för att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Men det är viktigt att fånga upp flaskhalsar och framför allt bädda för ett starkt innovationssystem som är konkurrenskraftigt även i framtiden, säger IVA:s vd Tuula Teeri till Ny Teknik när hon ombeds kommentera resultatet.

Undersökningen omfattar svar från 77 svenska FoU-chefer. Över hälften, 52 procent, av cheferna anser att det är svårt eller mycket svårt att hitta kompetens. Det är en ökning med nio procentenheter jämfört med 2021.

”Alla jagar efter samma kompetens”

Petter Bedoire CTO Saab. Foto: Peter Liander
 

Svårigheterna märks framför allt inom områden som digitalisering och elektrifiering. Saabs teknikchef Petter Bedoire vittnade om just det i Ny Tekniks podcast för ett par veckor sedan.

– Jag tror att det beror på att för ett antal år sedan så hade olika företag i Sverige lite olika behov. Fordonsindustrin tittade kanske mer på efter kompetens inom mekanik och förbränningsteknologi. Och Ericsson behövde kompetens inom kommunikationsteknologi och mikrovågsstrålning. Men nu har fler och fler företag upptäckt att det här med digitalisering, mjukvara, artificiell intelligens och autonomi blir allt viktigare och då kommer alla företag och jagar efter samma typer av kompetens. Nu konkurrerar vi om samma personer i mycket större utsträckning, sade Petter Bedoire i intervjun.

Tuula Teeri menar att det svenska FoU-klimatet sammantaget upplevs som relativt bra. Hon lyfter fram samverkan med akademin, tillgång till forskningsinfrastruktur och långsiktigheten i forskningspolitiken som viktiga förklaringar.

– Men den internationella konkurrensen ökar oerhört och nya starka forsknings- och innovationsnationer växer fram i snabb takt. Det är nu av stor vikt att regeringen fortsätter stärka innovationssystemet i Sverige för att vi ska kunna vara en av de ledande kunskapsnationerna även i framtiden, säger Tuula Teeri.

Vilka insatser arbetar IVA med för att förbättra förutsättningarna att driva FoU-arbete i Sverige?

– Utöver FoU-barometern arbetar vi på olika sätt för att bistå beslutsfattare för att förbättra förutsättningarna att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete i Sverige. En inriktning vi fokuserar kraftigare på nu än tidigare är skolan och attityder till teknik. Kompetensfrågan är verkligt långsiktig. Vi behöver i Sverige säkerställa att fler unga kommer att ha den utbildning som det blir stort behov av i framtiden, exempelvis ingenjörer, säger Tuula Teeri och fortsätter:

– Innovation och teknisk utveckling är grunden för Sveriges konkurrenskraft och som nation med liten befolkning behöver vi ligga i framkant. Att producera varor och tjänster som är attraktiva för andra länder genererar intäkterna som vi behöver för att upprätthålla ett välfungerande samhälle.

På topplistan över Sveriges största FoU-verksamheter är Ericsson fortsatt ohotad etta. Företaget toppar är efter år listan med cirka 10 600 FoU-anställda i Sverige.

Saab är tvåa på med 9 500. De här siffrorna kommer från Ny Tekniks egen kartläggning från 2021.

IVA:s topplista redovisas utan faktiska tal. Men på den listan intar Volvo Cars tredjeplatsen före Scania och AB Volvo.

FoU-chefer vill ha bolagsskatt

Vad ska då göras för att förbättra klimatet för FoU i Sverige?

De FoU-chefer som har svarat i årets barometer menar att en låg bolagsskatt främjar investeringar i forskning, utveckling och produktion. Flera av FoU-cheferna uppmuntrar Sverige att fortsätta sänka bolagsskatten.

Läs mer: Störst i Sverige: Över 10 000 på Ericsson ägnar sig åt framtiden

I årets barometer efterlys även särskilda incitament som exempelvis så kallade patent- eller innovationsboxar som innebär lägre skatt på vinster från patent och FoU.

Flera vill även se en förlängning och förenkling av den så kallade expertskatten för att ännu lättare kunna anställa experter från utlandet. Företagen ser även gärna att reglerna för optionsprogram blir mer förmånliga.

Vad skiljer företag åt som har lätt att attrahera FoU-personal och de som har svårt?

– Företag inom digitalisering och hållbar utveckling har svårast att hitta FoU-personal, något som bland annat beror på den snabba utvecklingen och på möjligheterna inom dessa tillväxtområden. En viktig orsak till detta är klimatutmaningarna och världens behov av både snabba och långsiktiga lösningar. De aktörer som agerar tidigt är de som kommer att bli framtidens starka aktörer, så det finns flera anledningar varför det är viktigt att agera nu., säger Tuula Teeri.

Läs mer: Volvochefen: En nyfiken ingenjör har lätt för att byta område 

Hur tror du att konjunkturläget, kriget i Ukraina och andra globala utmaningar påverkar svenska företags FoU-satsningar kommande år?

– Världen har förändrats väldigt mycket under senare år inte bara av kriget i Ukraina. Vi ser att företag inte längre kan förlita sig lika starkt på globala värdekedjor, vilket ökar betydelsen av att ha viktig verksamhet på hemmaplan. Detta skulle kunna innebära att företagens FoU i Sverige kan öka framöver, även om barometern indikerar att företag även kommer att öka FoU utomlands, säger hon och lägger till:

– Kriget i Ukraina sätter dessutom fokus på betydelsen av säkerhet i bred kontext. Cybersäkerhet är ett område som företagen ser särskilt stort kompetensbehov inom och där man har svårt att hitta personal. Vad gäller konjunkturläget, så pekar en del på att vi och många andra länder är på väg in i en lågkonjunktur. I sådana lägen är det särskilt viktigt att investera i utbildning och forskning, för att komma ur lågkonjunkturen bättre rustad, säger Tuula Teeri.

Topplistan: De har flest FoU-anställda

1. Ericsson
2. Saab AB
3. Volvo Cars
4. Scania
5. AB Volvo
6. Astra Zeneca
7. Spotify
8. Axis Communications
9. Epiroc
10. ABB samt Tetra Pak

Den som vill veta mer om resultaten i årets FoU-barometer kan ladda ner hela rapporten.

Per Malm Danielson

Mer om: FoU IVA

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt