Har skjutits upp över 20 gånger – nu är Sydvästlänken i drift

Sydvästlänkens omriktarstation utanför Lyby i Skåne. Länken ska säkra elleveranser till landets södra delar, men har varit kraftigt försenad. Foto: Johan Nilsson/TT

Kraftigt försenad har nu Sydvästlänken tagits i kommersiell drift. Länken ska stärka elförsörjningen i syd och minska skillnaden i elpriser mellan mellersta och södra Sverige.

Sydvästlänken skulle ha tagits i bruk 2015, men projektet har kantats av många förseningar.

Projektledaren Sverker Ekhage säger i ett pressmeddelande att det har varit ”många tekniska utmaningar i leveransen av en väldigt komplex högspänningsförbindelse”

”Med all respekt för att elmarknaden har fått vänta allt för länge, så är jag nöjd med att vi nu under ordnade förhållanden har säkrat och slutfört leveransen av Sydvästlänken, med all den nytta den kommer att bidra med under lång tid framöver”, säger han i pressmeddelandet.

Svårigheter att få likströmsdelen av länken att fungera

Sydvästlänken har kostat 7,3 miljarder kronor och är Svenska kraftnäts hittills största investering i transmissionsnätet. Förbindelsen skulle egentligen ha tagits i drift april 2015 och dritsättningen har skjutits upp över 20 gånger. Det senaste beskedet från Svenska kraftnät i våras var att länken skulle tas i drift i augusti – nu blev det alltså ett par veckor innan utsatt tid.

Det stora problemet har varit att få den södra likströmsdelen att fungera som den ska. Omriktarstationerna, där likström ska omvandlas till växelström och tvärtom, har orsakat de allra flesta förseningarna.

Den norra delen av Sydvästlänken, som byggdes med växelströmsteknik, togs i drift 2015.

Så mycket ökar överföringskapaciteten

Svenska kraftnät bedömer att Sydvästlänken kommer att öka överföringskapaciteten mellan mellersta och södra Sverige med 25 procent.

Sydvästlänken får totalt en överföringskapacitet om 1 200 MW. Eftersom länken korsar gränsen mellan elområde 3 och 4, det så kallade snitt 4, skulle man kunna förvänta sig att Sydvästlänken, när den tas i drift, ökar överföringskapaciteten över gränsen med lika mycket, alltså 1 200 MW. Men så blir inte fallet.

I stället blir ökningen över gränsen 800 MW, från dagens maximala 5 400 MW till 6 200 MW. Läs mer om varför det blir så i Ny Tekniks artikel här.

Sydvästlänken

Sydvästlänken är 43 mil lång och beräknas kosta 7,3 miljarder kronor.

Den norra delen, mellan Hallsberg och Barkeryd, består av en 18 mil lång växelströmsförbindelse med 400 kilovolts luftledningar. Den togs i drift 2015.

Den södra delen, mellan Barkeryd och Hurva, utgörs av en 25 mil lång likströmsförbindelse med två parallella kabelförband om 600 MW vardera och +/- 300 kilovolts spänning. 19 mil går i markkabel och 6 mil i luftledning. Den södra delen bedöms kunna tas i drift den 18 december 2020.

Tidslinje

2003. Omfattande ström-avbrott i Sydsverige och Själland. De nordiska stamnäts-operatörerna enas om förstärkningar.

2005. Planer på Sydlänken lanseras mellan Närke och Skåne

2008. Planerna utökas med en ny sträcka västerut, mellan Nässjö och Norge. Projektets nya namn blir Sydvästlänken. Svenska kraftnät väljer växelström i luftledning i den norra delen, samt likström i nedgrävd markkabel i den södra och västra delen.

2011. Alstom tilldelas kontraktet på omriktarstationerna i den södra delen och ABB får i uppdrag att leverera HVDC-kablarna.

2013. Den västliga avstickaren till Norge slopas.

2014. Svenska kraftnät meddelar att starten av Sydvästlänken blir försenad. Leveransen av omriktarstationerna från Alstom kommer ett år senare än väntat.

2015. Hela förbindelsen skulle tas i drift i april. I stället blir det bara den norra delen. Tre gånger skjuts driftstarten för södra delen upp.

2016. Sex gånger under året meddelar Svenska kraftnät uppskjuten driftstart.

2017. Fem gånger under året meddelar Svenska kraftnät uppskjuten driftstart.

2018. Fyra gånger meddelas uppskjuten driftstart.

2019. Fyra gånger meddelas förseningar. En beror på att 570 skarvar i likströmslänkarna måste bytas ut.

2020. Arbetet med byte av kabelskarvar avslutas under sommaren. Försening meddelas på grund av pandemin. Provdriften av omriktarstationerna har inte kunnat genomföras.

Upphandlingen av omriktarstationerna

Tre bolag kvalificerade sig i upphandlingen om Sydvästlänkens omriktarstationer: Alstom Grid (som senare köptes av GE Grid), ABB och Siemens.

När slutbuden utvärderades var Alstoms lägst med 2,92 miljarder kronor och bolaget vann därför upphandlingen. ABB:s och Siemens slutbud landade på 3,05 respektive 3,51 miljarder kronor.

Ny Teknik redaktion

Maria Davidsson/TT

Mer om: Sydvästlänken

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt