Därför rivs gamla kärnkraftverk

2013-08-22 08:36  

TEKNIKFRÅGAN. Läsarna ger besked om varför nedlagda kärnkraftverk måste bort. <br/>I Ny Tekniks spalt Teknikfrågan är det ni läsare som frågar och svarar på intrikata frågor.

Fråga:

Varför måste nedlagda kärnkraftverk rivas? Kan man inte bara mura igen dem och låta dem stå?

Rolf Eriksson, Bromma


Svar:

Över 99 procent av all radioaktivitet finns normalt i bränslet. När det tas bort är det främst aktiverat material i reaktortanken och dess system som står för resten av strålningen.

Mycket av aktiviteten beror på kobolt-60 som bildas när tillsatsämnen i stål neutronbestrålas. Primärsystemet med turbiner (BWR) och ånggeneratorer (PWR) innehåller även spår av radioaktiva korrosionsprodukter och rester efter bränsleskador och behöver dekontamineras.

Delar av betongen i inneslutningen som varit i kontakt med primärsystemets vatten kan troligen inte heller friklassas utan får gå till slutförvaret för lågaktigt avfall.

I allmänhet är det därför mer ekonomiskt att slutförvara åtminstone reaktorn med dess interndelar än att behöva underhålla reaktorbyggnaden tills aktiviteten klingat av. Om all aktivitet berott på kobolt-60 med halveringstiden 5,3 år så skulle aktiviteten sjunka till en tusendel på 50 år. Men det finns även andra material i interndelarna med betydligt längre halveringstider.

Personligen tycker jag att åtminstone en del av reaktorerna skall bevaras ur ett teknikhistoriskt perspektiv. Att gå till reaktormuseet med kidzen kan bli ett trevligt söndagsnöje.

P-O, Blekinge

Svar:
Måste och måste? I fallet Barsebäck handlar det om dyr tomtmark som kommunen vill kunna använda till annat.

KA
 

Skicka in era svar och nya intrikata frågor till teknikfragan@nyteknik.se

Det är ni, kära läsare, som både frågar och svarar i Teknikfrågans spalter.

Charlotta von Schultz

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer