”Ygeman saknar svar på hur elbehovet ska tryggas”

2019-12-27 14:35  
Arman Teimouri (L)Energipolitisk talesperson Foto: Magnus Fröderberg

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Energiminister Anders Ygeman (S) hänvisar till att vi över året producerar mer el än vi använder. Men brist på glass på Skånes stränder i juli kan inte bortförklaras med att det kommer billig glass i Luleå till vintern. Detsamma gäller för el, skriver Arman Teimouri (L).

Sveriges elproduktion är ett föredöme internationellt. Vår mix av vatten-, kärn- och vindkraft ger inga klimatgasutsläpp i elproduktionen. Sveriges rena elproduktion är den huvudsakliga förklaringen till att svenskarnas klimatavtryck är betydligt mindre än i andra utvecklade länder.

Historiskt har elen i Sverige också levererats pålitligt. Varje elkund, överallt, har kunnat känna sig trygg med att elnätet har kunnat leverera oavsett när man haft behov av el. Systemet har också klarat av att nya kunder har anslutits. Inget av det här är någon självklarhet längre.

Utmaningen för Sverige är hur industrin, transportsektorn och andra viktiga sektorer ska göra sig fria från de fossila bränslen de idag är helt beroende av. Allt talar för att en omfattande elektrifiering kommer att vara en viktig del av lösningen. Prognoserna går något isär, men elanvändningen i Sverige ser ut att komma att öka från dagens 140 TWh per år till runt 200 TWh 2050. Den ökningen motsvarar årsproduktionen i kärnkraften.

Energieffektivisering och flexibilitet är givetvis viktiga, men vi liberaler menar att energipolitiken måste utgå från behoven. Energisystemet ska planeras så att el och andra former av energi finns tillgänglig när den behövs och där den behövs till så låg kostnad som möjligt.

Läs mer: ”Effektivisering mer lönsamt än nya kraftledningar”

Liberalerna ser därför med oro på de politiska målen i Energiöverenskommelsen. Målet om ”100 % förnybar” elproduktion handlar inte om vare sig försörjningstrygghet, kostnadseffektivitet eller klimatnytta. Om de målen hade varit viktiga hade överenskommelsen istället pratat om ”fossilfritt”. Energiöverenskommelsen är därför skadlig. Den utgår inte från de egentliga målen om klimatnytta, försörjningstrygghet och kostnadseffektivitet. Den behöver ersättas med en plan för hur Sverige ska ställa om till fossilfrihet med stärkt konkurrenskraft och utan att försörjningstryggheten ska försämras. Därför är det glädjande att Moderaterna och Kristdemokraterna insett detta och valt att lämna överenskommelsen. Frågan är när Socialdemokraterna kommer att inse densamma?

De elförsörjningsproblem som Sverige just nu upplever, framförallt genom att nya kunder på flera håll i landet inte kan anslutas till nätet förrän om många år, beror på en begränsad kapacitet i elnäten. Än så länge finns det tillräckligt med el. Men el behöver också matas in i elnätet och redan till nyår stänger Vattenfall Ringhals 2. Ett år senare stänger Ringhals 1. De två reaktorerna producerar idag fossilfri och planerbar el motsvarande 10 % av den svenska konsumtionen.

När två reaktorer nu stängs ner samtidigt som vindkraften fortsätter expandera ökar andelen väderberoende elproduktion i Sverige kraftigt. Vi blir beroende av att kol- och gaskraftverk i våra grannländer står beredda att starta när vi behöver dem. Principiellt hade de här kraftverken lika gärna ha stått i Sverige. Vi hade då aldrig kallat systemet ”100 % förnybart”.

Mönstret är det samma över hela världen. När kärnkraft stänger ersätts den av fossila bränslen, främst fossilgas, utspädd av väderberoende produktion i större eller mindre omfattning.

Läs mer: ”Energisamarbete krävs i Norden för att nå klimatmålen”

Energiminister Anders Ygeman (S) saknar dessutom svar på hur varje elkund ska kunna känna sig trygg med att varje timme på året få den el man behöver. Istället hänvisar han till att det i Sverige som helhet över året produceras mer el än vi använder. Om ministern varit glassproducent hade han på samma sätt kunnat försöka bortförklara brist på glass på Skånes stränder i juli med att det kommer att finnas billig glass i Luleå när snön börjat falla. Liberalerna anser att vi själva måste få bestämma när vi vill ha glass, eller för den delen el.

Det finns mycket som tyder på att det går att fortsätta driva reaktorerna långt längre än vad regeringen utgår ifrån. Det ska vi vara glada för. Kärnkraften har en viktig funktion i kraftsystemet. När viktiga samhällssektorer elektrifieras och efterfrågan på el ökar blir tillgången på planerbar elproduktion än viktigare. Därför värnar Liberalerna svensk kärnkraft.

Arman Teimouri (L)

Energipolitisk talesperson

Mer om: Debatt Kärnkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt