Vi satsar 1,5 miljarder på forskningsmiljöer

2009-10-06 23:00  
Madelene Sandström

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Tusentals små och medelstora företag kämpar för sin överlevnad. För samman dessa i starka forskningsmiljöer tillsammans med de regionala högskolorna, uppmanar Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

Sverige behöver fler entreprenörer och nya företag. Sverige behöver också en stark forskningsdriven utveckling i redan befintliga företag för att möta nya krav och internationell konkurrens. En utveckling som inte kan ske utan nära samarbete med landets högskolor och nya universitet.

I debatten ges ofta bilden av att näringslivet i Sverige utgörs av ett fåtal gigantiska företag. Forskningens relevans för Astra Zeneca och Ericsson brukar vara ett politikgrundande argument. Men näringslivet består till stor del av små och medelstora företag. Dessa står för entreprenörskap, framtida tillväxt och sysselsättning och måste därför innefattas i satsningar på forskning och utveckling.

EU håller denna fana högt, men vad gör vi i Sverige? Hur driver Svenskt Näringsliv frågan om forskning och utveckling för de små och medelstora företagen?

I en debattartikel här i Ny Teknik efterlyser Svenskt Näringsliv en innovationspolitik som går från ord till handling och skriver att vi alla kan ta steg i rätt riktning. Ett stort steg för Svenskt Näringsliv vore att gå till sin egen bakgård, där tusentals små och medelstora företag kämpar för sin existens.

Där finns en unik resurs: de regionala högskolorna, vars forskning oftast är en spegelbild av näringslivets behov. Där samarbetar näringsliv och akademi. Där - i den gemensamma forskningsutvecklingen - finns förutsättningar för innovationer.

Företagen behöver högskolorna för att våga satsa på långsiktiga forskningssamarbeten. Det leder till nya produkter, tjänster, företag och omvärldskunskap. Högskolorna behöver näringslivet för att våga bygga starka långsiktiga forskningsmiljöer. Samarbetet ger relevant och värdefull tillämpad forskning.

Om inte små och medelstora företags forskning ges samma relevans som storföretagens, kommer samarbetet att bli kortsiktigt och bestå av beställningsuppdrag.

Nya gemensamma forskningsrön kommer inte till stånd. Det hämmar på sikt näringslivets konkurrenskraft.

Detta fordrar ett långsiktigt målmedvetet engagemang från oss som forskningsfinansiär.

Däri ligger utmaningen för KK-stiftelsen: att skapa förutsättningar för en framgångsrik svensk innovationspolitik genom att stärka högskolornas forskningsmiljöer, så att dessa står sig i den internationella konkurrensen och samverkar med företagen.

KK-stiftelsen går från ord till handling när vi satsar 1,5 miljarder kronor på forskningsprogrammet KK-miljöer, riktat mot högskolorna för att de tillsammans med näringsliv, institut och

samhälle utvecklar internationellt konkurrenskraftiga och profilerade kunskaps- och kompetensmiljöer.

Vi satsar också på att bygga konsortier med starka forskningsmiljöer från högskolorna tillsammans med industrins forskningsinstitut.

Här för vi samman små och medelstora företag och storföretag med erfarenhet av och resurser för forskning och utveckling.

Alla kan ta steg i rätt riktning. Vi tar vårt.

Svenskt Näringsliv kan göra mer för att driva frågan om små och medelstora företags behov av forskning i samarbete med högskolorna.

Madelene Sandström
vd, KK-stiftelsen

Ny Teknik Admin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt