”Vegankost och biogas - istället för kött och fossilbränslen”

2015-12-17 13:13  
Foto: Alamy

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Sluta äta kött. Produktion av köttprotein innebär upp till 50 gånger större utsläpp av växthusgaser än vegetabiliskt protein. Sverige kan bli självförsörjande på vegetabilisk mat, drivmedel och växtnäring, och vara ett globalt föredöme, skriver Björn Martén.

Varningarna för de förväntade globala temperaturhöjningar som orsakas av ökande utsläpp av växthusgaser kan knappast ha gått någon obemärkt förbi.

Smältande havsisar och glaciärer, försvinnande permafrosttäcke över den sibiriska tundran, metanläckage från ishavsbottnarna, extremväder med torka och översvämningar samt, skogsskövling i kombination med landgrabbing för kött eller biobränsleproduktion har skapat rubriker under många år. Trots det har väldigt lite hänt.

Oberoende av resultatet av Parisförhandlingarna så är försiktighetsprincipen en tillräcklig anledning för att motivera omedelbara kraftfulla initiativ inom alla områden på alltifrån gräsrots- till regeringsnivå.

Så här kan Sverige och EU bli ett globalt föredöme:

Köttproduktion är den största enskilda globala källan till utsläppen av växthusgaser. Produktion av animaliskt protein innebär upp till 50 gånger större utsläpp av växthusgaser än vegetabiliskt protein. För att producera ett kilo animaliskt protein går det åt mellan 4 -30 kilo vegetabiliskt protein samtidigt är areal- och vattenbehoven upp till 20 respektive 100 gånger större. Den ökande köttkonsumtionen bidrar även till skövlingen av regnskogar, som är en ovärderlig koldioxidsänka. Uppskattningsvis 20 procent av Amazonas regnskogar har skövlats för att bereda mark för betesdjur. Efter fem år är marken värdelös.

Aktuell forskning visar att en övergång till en vegetabilisk kost kan göra Sverige till ett globalt föredöme när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.

- Biogasteknik med vall och energigrödor som råvara, är den biobränsleteknik för drivmedel som har bäst förutsättningar att skalas upp till globala nivåer. Huvudprodukten är biogödseln som bidrar till att säkerställa mattillgången. Biogasen är en biprodukt som kan uppgraderas till biometan eller användas direkt för småskalig produktion av syntetdiesel. Biometan kan även användas för drift av elhybridfordon med gasdriven generator eller bränslecell. En övergång till vegetabiliebaserad kost öppnar dörren för ett fossilfritt Sverige när det gäller fordonsdrift.

- Dagens avloppshantering med MIFSLA-systemet, Mix First Separate Later, har sedan 50-talet varit en ledstjärna för västvärlden som sorgligt nog överförts till många utvecklingsländer. Systemet har aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera. Genom källseparering kan istället avloppsvattnet göras till en värdefull resurs. Svartvattnet kan recirkuleras till åkermark och gråvattnet kan renas lokalt i ett kombinerat flerstegsfilter och i rotzonsystem, en konstruerad våtmark.

Biogastekniken öppnar även vägen för recirkulation av organiskt avfall till åkermark. I kombination med kvävefixerande vallodling för biogasproduktion skapas möjligheter för Sverige att bli självförsörjande på ekologiskt producerad mat under förutsättning att vi övergår till en vegetabiliebaserad kost och introducerar källseparerade avlopp.

Hälften av EU-budgeten går till en animalieproduktion som är förödande för klimatet, hälsan och ekonomin. Varje ko inom EU subventioneras med ett belopp som motsvarar kostnaden för en jordenruntresa i första klass, enligt en rapport citerad av The Guardian.

Självförsörjning när det gäller vegetabilisk mat, drivmedel och växtnäring, minskade luftföroreningar genom fossilfri fordonsflotta ger betydande besparingar i mångmiljardklassen.

Vidare skapas cirka 50 000 nya hållbara jobb för småskaliga ekologiska trädgårdsodlare och fossilfria drivmedelsproducenter, visar rapporten Resursmat.

Subsidier som används för att stödja animalieproduktionen kan istället användas för att bygga ut en infrastruktur för biogas.

Björn Martén, lärare i hållbart samhällsbyggande

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt