Vattenfall – satsa på solenergi i Sahara

2010-09-24 10:05  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vattenfall borde bygga solkraft i Sahara istället för att driva smutsiga kolkraftverk, anser Bengt Wikström. Energin kan sedan transporteras till Europa via högspänd likström, HVDC.

I Sverige släpper vi årligen ut cirka 60 miljoner ton koldioxid,CO2 och det cirkulerar ett antal förslag på ”klimatsmarta” åtgärder som elbilar, biobränslen, järnvägsutbyggnad, spårvagnar, kilometerskatt för lastbilar, stopp för inrikesflyget, höjd bensinskatt och nybyggnad av kärnkraftverk. Allt för att minska dessa utsläpp som är lika med 0,2 procent av de globala koldioxid utsläppen.

Om dessa 60 miljoner ton koldioxid sätts i relation till statliga Vattenfalls fyra tyska kolkondenskraftverk som släpper ut 90 miljoner ton koldioxid så är det väl självklart att prioritera utveckling av alternativ till denna motbjudande verksamhet som utöver koldioxid släpper ut försurande avgaser, aska och inte utnyttjar spillvärmen från kondensprocessen. 

Ett konsortium bestående av tolv storföretag och den tyska regeringen, Desertec Industrial initiative, DII, har för avsikt att med ett kapital på 400 miljarder Euro etablera termiska solenergianläggningar, Solar Electric Generation System, SEGS, i Sahara och andra öknar och använda High Voltage Direct Currency (HVDC) som distributionsnät till Europa. Fördelarna är uppenbara: Ingen kol eller uranbrytning. Ingen risk för haverier med försurande eller radioaktiva utsläpp. Inga koldioxidutsläpp, inga atomsopor, inga dyra bränslekostnader och därmed bättre vinst ju längre anläggningarna är i drift.

Tyvärr har Vattenfall inte visat något intresse för att engagera sig i detta fantastiska projekt.

En SEGS på 100 MW effekt kostar cirka 250 miljoner US Dollar. Det gör solenergin konkurrenskraftig i jämförelse med installationskostnaderna för konventionella energianläggningar som kol, olja och atomkraft. Men för driften behövs inget bränsle och det blir inga utsläpp. Om ett stort projekt genomfördes skulle priset per installerad MW effekt bli betydligt lägre.

Sveriges ledande politiker borde inför FNs klimatmöte i Mexico City december 2010 starta ett EU-projekt och föreslå en pilotanläggning i samarbete med ett nordafrikanskt land. När denna SEGS är byggd bör Sverige regering ta initiativet till en egen konferens med syfte att bygga solenergi i Sahara och distributionsnät till Europa.

Man bör speciellt tänka på EU-länderna i öst- och centraleuropa som med sina dåliga atomkraftverk och antika kolkraftverk lider av svåra miljöproblem.

Nyttan av att det byggs solenergi måste också ses i ett globalt perspektiv. Det är omöjligt för länder i tredje världen att genomföra en standardhöjning med hjälp av fossilbränsle eller atomkraft. Därför måste den rika världen vara vägledande så att de inte upprepar våra misstag genom att bygga konventionella energianläggningar med åtföljande luftföroreningar, aska och atomsopor. Det är enda sättet för alla dessa människor att i framtiden få en dräglig tillvaro!

För att komma tillrätta med klimatproblemet, hjälpa människor i u-länderna och lösa de globala energiproblemen på ett uthålligt sätt är mitt råd att regeringen ger Vattenfall ägaredirektiv om att i samarbete med Desertec som ett pilotprojekt satsa på att en termisk solenergi anläggning (SEGS) med effekt om minst 500 MW för etablering någonstans i Sahara.

Bengt Wikström (MP), Helsingborg

Ett stort solelprojekt i Sahara kan ske i ett EU samarbete och se ut som följer:

En SEGS med effekt 100 MW behöver en ökenareal på 1,5 km2. Alltså behöver effekt 100 000 MW en ökenareal på 1 500  km2

100 000 MW x 10 timmar = 1 000 000 MWh per dag x 360 dagar = 360 000 000 MWh eller 360 TWh ren el.

Med ett pris 50 öre per KWh ger SEGS en årlig avkastning på 360 : 2 = 180 miljarder kronor

En 100 MW SEGS kostar cirka 1,8 miljarder kronor 1000 SEGS X 1,8 = 1800 miljarder kronor.  Mängdrabatt minst 50 % = 900 miljarder kronor.

Underhållskostnad 80 miljarder kronor per år. Bränslekostnad 0 kronor.  Alltså 100 miljarder netto per år och SEGS är betald med ränta på 10 år.

Med ett pris på uran, 5 öre per KWh sparar SEGS atombränsle för 18 miljarder årligen och ännu mer sparas på fossilbränsle.

Källa: Bengt Wikström

Mer om: Debatt Solceller

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt