”Sverige måste underteckna FN-konventionen om kärnvapenförbud”

2020-08-13 10:47  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Risken är att Sverige får stå med skammen att inte vara bland de länder som fick igenom ett förbud av kärnvapen, skriver Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen samt Kvinnor för fred i Sundsvall.

I samband med 75-årsdagarna av atombomberna i Japan 1945 anslöt ytterligare fyra nationer till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW, Treaty on the prohibition of nuclear weapons); Irland, Nigeria, Niue och Saint Kitts och Nevis. Det saknas alltså bara sex nationer innan förbudet mot kärnvapen börjar gälla och risken är stor att vi i Sverige får stå med skammen att inte vara ett av de länder som gjorde förbudet möjligt.  

Den 6 augusti 1945 beordrades sprängningen av världens första atombomb med uran, Little Boy, 580 meter över den japanska staden Hiroshima. Resultatet var förödande men tre dagar senare beordrades sprängningen av ännu en atombomb Fat Man, nu med plutonium, över staden Nagasaki.

Djävulska handlingar med fruktansvärda konsekvenser. Hundratusentals dödades och skadades av explosionen, värmen och strålningen från det radioaktiva nedfallet.

Åsa Moberg skriver i sin bok: Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten om hur arbetet med att ta fram bomberna skedde i det fördolda utan den amerikanska befolkningens vetskap. Endast en liten grupp personer kände till vad som pågick.

När bomben var färdig insåg forskarna de fruktansvärda konsekvenser resultatet av deras arbete skulle få och försökte stoppa användandet. Ett 70-tal fysiker krävde gemensamt att bomben inte skulle användas. En provsprängning på en avlägsen ö föreslogs som alternativ för att undvika humanitära skador. Men andra krafter ville annat.

Följderna av atombombssprängningarna över hundratusentals barn, kvinnor och män påverkar fortfarande människor i Japan. Hibakushas, 2:a och 3:e generationens överlevare, och deras efterlevande diskrimineras. Rädslan för de konsekvenser bomberna kan innebära som t.ex. risken för missbildade barn eller barnbarn påverkar människors möjligheter att få jobb, köpa hus, träffa en partner och bilda familj. Än idag finner man nya fall av benmärgsskador hos Hibakushas.

Ändå har ingen åtalats för dessa brott mot mänskligheten. Och nu, 75 år senare har nio länder fortfarande kärnvapen: USA, Ryssland, Storbritannien, Kina, Frankrike, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea. Nio länder håller idag världens övriga länder som gisslan.

Arbetet att förbjuda kärnvapnen fortsätter. 2017 antogs FN:s konvention om förbud mot kärnvapen av 122 länder i världen.

För att förbudet ska träda i kraft måste det även ratificeras av 50 länder. Glädjande nog, har 44 länder nu ratificerat FN-förbudet, men Sveriges underskrift saknas ännu…

Vi anser att regeringen omöjligt i längden kan nonchalera ett i svensk politisk tradition djupt förankrat krav om kärnvapenförbud. Detta speciellt när kärnvapenupprustningen nu tar ny fart och USA:s president öppet förklarar att kärnvapnen är till för att användas.

Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle med dagens kärnvapen få fruktansvärda humanitära och ekologiska konsekvenser och påverka hela världen. Alla kärnvapen måste därför förbjudas. Se även Svenska Läkare mot Kärnvapens sida

Sverige måste snarast underteckna FN-konventionen om kärnvapenförbud!

Lena Dahlin Klaar

Runa Forsman

Ulrika Hådén

Ulf Gustafsson

Måna Wibron

Linnéa Henriksson

Stefan Aronson

Berth Henriksson

Birgitta Krona

Hjördis Johansson

Gertie Gagner

Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen, Kvinnor för fred, Sundsvall

Mer om: Debatt Kärnvapen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt