”Svensk industriteknik måste ta klivet övertill öppen källkod”

2021-10-06 11:37  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Gemensam standard och öppen källkod är ett måste för att öka innovationstakten, förbättra artificiell intelligens och stärka konkurrenskraften inom svensk industri, skriver Jan Kaihøj, Schneider Electric Sverige.

Svensk industri har en stolt historia och står för närmare 20 procent av BNP, det vill säga en mycket viktig del av svensk ekonomi. Sedan flera år har industrin genomgått en digitaliseringsresa – det som brukar kallas den fjärde industriella revolutionen. 

Redan 2016 lanserade EU-kommissionen initiativet Digitising European Industry (DEI) för att stärka EU:s konkurrenskraft inom digital teknik och samma år kom regeringens nyindustrialiseringsstrategi för smart industri i Sverige. Vid en uppföljning bedömde regeringen att arbetet med strategin har ”bidragit till att små och medelstora företag tar del av och genomför processinnovationer i högre utsträckning än vad som annars hade varit fallet”. 

Alla är överens om att ökad digitalisering och automation är avgörande för utvecklingen. Men utvecklingen skulle kunna gå mycket snabbare. 

Vi på Schneider Electric jobbar med industriell automation både i Sverige och i många andra länder i världen. Inte bara för att effektivisera tillverkningsprocesser, utan också för att minska energianvändningen och bidra till en mer hållbar produktion. Mycket är avhängigt den överblick man kan få genom att koppla upp samtliga processer med så många mätpunkter som möjligt. I detta arbete blir det ofta tydligt att olika system inom en och samma industri kan ha svårt att kommunicera med varandra av det enkla skälet att de kommer från olika leverantörer. 

Ju mer data som kan analyseras på ett och samma ställe, desto bättre beslutsunderlag för både människa och maskin, med tanke på den enorma potential maskininlärning och artificiell intelligens innebär för bland annat riskminimering och energieffektivisering. 

Ett av FN:s globala mål, nummer 9, handlar om att verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och att främja innovation. Vi är övertygade om att standardisering är en av nycklarna för att uppnå detta. Om alla som levererar olika typer av maskiner och system till industrin skulle utveckla sina lösningar baserat på samma standard, skulle mycket vara vunnet. Det kallas Universal Automation och slutanvändarna är de största vinnarna i detta. De blir mindre leverantörsoberoende, får bättre överblick, kan ta bättre och snabbare beslut och sparar pengar.

Vad gör det med konkurrensen? Det vet vi inte än! Men vi anser att öppen automation som den finns i dag inte är tillräckligt öppen och att andra branscher har gått före och visat att det går. It-branschen hade inte utvecklats så mycket om inte hårdvara hade frikopplats från mjukvara och om ingen hade jobbat för open source (öppen källkod). Men när det gäller industriteknik är det ofta fortfarande proprietära, varumärkesspecifika lösningar som gäller. Det är dags att ta steget och sammanföra it (informationsteknik) och ot (operativ teknik). 

För att kringgå ett klassiskt open-source-problem med bristande kvalitetsgranskning behöver vi enas om en standard. IEC61499 är en generisk modell för distribuerade system som bygger på funktionsblock. Vi tror att det här kommer förändra innovations- och automationstakten inom svensk, europeisk och global industri. 

Vår övertygelse är att Universal Automation kommer ta tillvara potentialen med digital innovation. Och, viktigast av allt, till en mycket snabbare omställning mot en fossilfri och cirkulär ekonomi eftersom bättre överblick över system som kan kommunicera kommer ge mycket bättre förutsättningar för effektivisering, energioptimering och smarta lösningar. 

Det finns ett uttryck som säger: ”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”. Omvärldsläget kräver nu att vi går både fort och långt. För att detta ska bli verklighet behöver slutkunderna inom svensk industri – helt i enlighet med deras absoluta önskemål – ställa krav på att alla lösningar ska gå att samordna.

 Inom Schneider Electric börjar vi basera all industrikopplad utveckling på IEC61499 nu. Jag uppmanar samtliga leverantörer att göra detsamma. Med öppenhet och hårdvaruoberoende som utgångspunkt hjälps vi åt att öka innovationstakten och säkra svensk industris konkurrenskraft.

Jan Kaihøj, chef industrisegmentet Schneider Electric Sverige

 

 

 

Mer om: Debatt Industrin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt