”Staten bör satsa mer på laddning – en nödvändig och historisk omställning”

2021-09-22 10:00  
Sten Forsberg, vd Volkswagen Sverige. Foto: Janerik Henriksson/TT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det handlar om att redan nu skapa en laddinfrastruktur som får elbilen att fungera för alla i hela Sverige. De extra pengar till Klimatklivet är välkomna, men räcker inte, skriver Sten Forsberg, Volkswagen Sverige.

Under sommaren har vi fått ytterligare belägg för att klimatförändringen är vår tids stora ödesfråga. Temperaturrekord och extremväder har drabbat många länder, däribland Sverige. Rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att utsläppsbegränsningarna inte går tillräckligt snabbt och att det nu finns ännu starkare bevis för att klimatförändringen orsakas av människan.

För Sveriges del är detta en signal om att påskynda omställningen till ett klimatneutralt samhälle. En tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid kommer från transportsektorn. Det är därför viktigt att den kurvan snabbt vänder neråt. Glädjande nog finns flera lösningar, inte minst elbilar drivna av förnybar el. Utmaningen är att vi befinner oss i ett tidigt skede. Fordonsparken är fortfarande nästan helt fossildriven.

Försäljningen av elbilar har kommit igång bra. Under det första halvåret 2021 var nästan var fjärde ny bil en elbil. I december 2020 var Sveriges mest sålda bil för första gången en elbil. Ökningen är möjlig tack vare att fler elbilsalternativ blivit tillgängliga för kunderna. Idag finns elbilar i olika storlekar, med olika räckvidd och prisnivå, två- eller fyrhjulsdrivna.

Kapaciteten för att tillverka elbilar byggs ut snabbt. Enorma investeringar görs i omställning av bilfabriker och i nya modeller. Enbart Volkswagen investerar 350 miljarder kronor i e-mobilitet till och med 2025. Andra fordonsaktörer ökar också sina investeringar. En stor batterifabrik byggs i Skellefteå av Northvolt för att försörja vårt behov och vi bygger redan en lika stor egen fabrik i Tyskland. Fram till 2030 kommer Volkswagen att behöva ytterligare fyra stora batterifabriker á 40 GWh i Europa.

Fordonsindustrin gör samtidigt investeringar i laddinfrastrukturen. Såväl europeiska personbilstillverkare som flera aktörer inom tunga fordon är med i samarbeten för att bygga ut laddningsmöjligheterna.

Regeringen diskuterar nu att nya fossila bilar ska sluta säljas redan 2030 och att bensin och diesel ska sluta att säljas 2040. Att skifta från bensin- och diesel till eldrift på så kort tid är inte omöjligt, men det är en stor utmaning. Samtidigt vill regeringen trappa ner klimatbonusen för miljöbilsköpare i den kommande budgeten. För laddhybrider ska bonusen minskas redan nästa år och för renodlade elbilar sker nedtrappningen från 2023. Men en snabb omställning kräver snarare att staten satsar mer, inte mindre.

För att lyckas med en snabb omställning behöver hela systemet kring elbilarna byggas ut, inte minst laddinfrastrukturen. I dag finns det för få publika laddstationer för det snabbt ökande antalet laddbara bilar. Samtidigt kvarstår alltför ofta hinder att kunna ladda en elbil hemma för dem som bor i lägenhet eller har parkering via en samfällighet i anslutning till radhusområde.

Här behöver staten ta ett större ansvar för en snabb förbättring, särskilt där utbyggnad av laddinfrastruktur inte sker på kommersiella grunder. Det handlar om att redan nu skapa en laddinfrastruktur som får elbilen att fungera för alla i hela Sverige. De extra pengar till Klimatklivet som anslagits i den nya budgetpropositionen är välkomna, men dessa räcker inte för att snabbt uppnå en fungerande laddinfrastruktur i hela Sverige. Då krävs bland annat riktade satsningar på publik laddning i glesa områden och en tydligare laddningsstrategi för alla som bor i flerfamiljshus.

Trots en pågående satsning blev 18 orter som är i behov av snabbladdning utan ansökningar om statligt stöd tidigare i år. Villkoren för att söka stöd och bygga laddplatser behöver därför bli bättre. De kundsignaler vi får från Sveriges växande antal elbilsanvändare är att det inte bara behövs fler laddplatser utan att dessa också ska erbjuda hög effekt. Signalen från elbilskunderna är att laddning med 50 kW inte är tillräckligt för att göra elbilsresan attraktiv. I praktiken behövs därför utbyggnad av laddplatser med 150 kW, det vill säga en betydligt högre effekt än vad de flesta publika laddplatser har idag.

Staten behöver också ge kommunerna ork att göra investeringar i laddinfrastrukturen. När vi gått igenom de publika laddningsmöjligheterna i Sveriges 290 kommuner ser vi att det finns stora skillnader, inte bara i antal elbilar utan också i antal laddstolpar samt att det finns ett samband mellan laddpunkter och invånarnas benägenhet att välja elbil. I vår undersökning hade Norge-nära Strömstad och Åre flest laddplatser per capita, men många kommuner når inte på långa vägar upp till deras nivå.

Budgetsatsningarna på laddning är välkomna, men det behövs mer. Budgetens rekordstora reformutrymme borde användas för att påskynda den nödvändiga historiska omställningen av vägtrafiken till 2030. Att inte utöka satsningen på laddinfrastruktur ytterligare riskerar tyvärr att sända en signal om att man tvekar inför de ambitiösa klimatmålen till år 2030.

Sten Forsberg, chef Volkswagen Personbilar Sverige

 

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt