"Sälj din idé - dyrt"

2011-05-15 07:00  
Peter Strömbäck, vd Innovationsbron Foto: Innovationsbron

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Sverige behöver en handelsplats utan vinstintresse där goda idéer kan matchas mot potentiella köpare. Nyttan är istället att fler idéer kan omsättas och skapa tillväxt, skriver Peter Strömbäck, vd Innovationsbron.

I de undersökningar och analyser som görs internationellt ligger Sverige kontinuerligt i topp inom EU avseende Innovationskraft. Sveriges svaghet ligger enligt samma mätningar och analyser i en oförlöst potential att omsätta detta i nya affärer och nya arbetstillfällen. Vi tenderar att forska åt andra och ge bort vår kompetens utan att ta betalt eller säkra att möjligheterna tillfaller Sverige. Vi håller en hedrande 10:e plats i världen i antal patent per år men i alldeles för få fall omsätts denna enorma potential i nya affärsmöjligheter.

Behovet idag är effektiva, och kommersiellt stimulerande sätt, att omsätta idéer och kompetens till affärer och tillväxt, såväl för den enskilde som för företag och samhälle. En neutral, effektiv och öppen handels-/marknadsplats för patent och rättigheter kan öppna upp för mängder av nya möjligheter, för både säljare och köpare. Alla forskare och innovatörer är inte per automatik även entreprenörer, så därmed finns ett behov av att koppla samman bra idéer med resurser att utveckla dessa idéer till hållbara affärer.

I en öppen marknadsekonomi bör även grunden för vår framtida välfärd, resultaten av forskning och innovationer, vara marknadsanpassad och effektiv. Detta är idag ett område med en mycket stor utvecklingspotential där det kommersiella utfallet av den forskning och utveckling som sker i Sverige är lågt givet de förutsättningar som faktiskt råder. Hur accelererar man utvecklingen så att avkastningen blir betydligt högre på satsade resurser? Vi vill ju alla få mer resultat av det vi satsar, vare sig det är egna eller gemensamma medel.

Regeringen arbetar med en innovationsstrategi jämte en innovations och forskningsproposition, bägge med måldatum hösten 2012. Vi vill här ge ett inspel till detta arbete och förhoppningsvis även attrahera insatser av fler berörda parter innan 2012. Vår konkurrensintensiva omvärld står som bekant inte still.

1. Nyttan av de stora satsningarna på forskning och innovation bör stanna i Sverige.

Genom att patentera och skydda kunskapen kan också värdet av densamma realiseras i Sverige.

Att skapa och kommersialisera IP (Intellectual Property) måste bli högre ansett än tidigare och enklare att genomföra.

Sverige har en viktig förändringsresa att göra för att bli bättre på att utbyta idéer och kompetens mer strukturerat inom landet, för att stärka och försvara vår konkurrenskraft internationellt.

2. Se till att få ut mer av varje satsad krona på forskning.

Med fler patent och fler företag som är sprungna ur forskning och utveckling ökas drastiskt den samhälleliga effekten av den forskning som genomförs. Forskning och utveckling som sker utan därefter följande kommersialisering är i många fall en misshushållning av resurser och kompetens, framförallt ur ett nationellt perspektiv.

Grundforskning är viktig, men mycket av det som sker på landets lärosäten och hos mindre företag har en stor potential att också tillföra nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen.

3. Vem kan skapa en trovärdig och långsiktig lösning.

I dagsläget har den enskilde forskaren eller innovatören, och även mindre företag som är starkt innovativa, en svårighet att nå ut med sina idéer och patent, och nå de som bäst kan kommersialisera detta fullt ut. På samma sätt har mindre och mellanstora företag, vilka är de som främst saknar bra tillgång till innovationskraft, svårt att hitta de personer eller idéer som skulle kunna stärka deras affärer och konkurrenskraft.

En del av lösningen är en öppen, standardiserad, och professionell handels-/marknadsplats där tillgång och efterfrågan kan mötas, det vill säga patent och rättighetsinnehavare kan erbjuda sina tillgångar till en marknad av potentiella köpare som enkelt kan utvärdera vad som finns och därefter förhandla fram villkoren för en eventuell affär.

En sådan handels-/marknadsplats bör vara utan direkta vinstintressen då det som skapar värden i betydligt större utsträckning är nyttan av att fler idéer omsätts i affärer och att företag får tillgång till mer kompetens och patent för vidare tillväxt.

Slutsats:

Om en handels-/marknadsplats anpassad till möjligheter att omsätta idéer och rättigheter till affärer etableras kan nyttan för såväl individer som företag och därmed också för Sverige ökas väsentligt.

En marknadsplats för IP ser till att nya idéer får en strukturerad och effektiv chans att möta kapital och därmed kunna utvecklas i sin fulla potential. För företag och organisationer innebär en marknadsplats ett effektivt och transparent sätt att fånga upp idéer och kompetens på ett tidigt stadium, samt för mer etablerade företag en möjlighet att stärka sin konkurrenskraft och möjlighet att lyckas på en global marknad genom tillgång till andras kompetens och rättigheter.

Vi ser behovet, både av en lösning för att länka samman idéer och kapital, men inte minst för ett brett samarbete istället för smala nischlösningar.

Peter Strömbäck, vd Innovationsbron AB

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt