Pengarna ska följa idén genom innovationssystemet

2016-03-15 09:39  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Idéer måste kunna färdas snabbare och mer flexibelt i innovationssystemet. Det är idén och företaget som ska stå i centrum, skriver Fredrik Hörstedt, Chalmers, Magnus Lundin, SISP, Olof Sandén, RISE och Hans Hentzell, Swedish ICT.

Sverige och världen har trätt in i den största samhällsomvälvningen sedan industrialiseringen. För att möta de möjligheter och nya villkor som digitaliseringen för med sig, utvecklar vi nu en flexiblare infrastruktur för det svenska innovationssystemet. En samarbetsmodell som snabbare ska omvandla forskningsresultat till innovationer och morgondagens tillväxtföretag.

Sverige behöver fler innovativa företag för att säkra tillväxten, sysselsättningen och den globala konkurrenskraften. Forskningstraditionen i Sverige är stark och vi ligger i framkant inom forskning – men när det kommer till kommersialisering av idéer är Sverige och Europa svagare i jämförelse med resten av världen, enligt en rapport från den europeiska tankesmedjan Bruegel.

Rapporten identifierar hinder såsom avsaknaden av en inre digital marknad, fragmenterad struktur för immateriella rättigheter, brist på entreprenöriell kultur och begränsad tillgång till riskkapital och en frånvaro av IKT-kluster.

Enligt EU Innovation Scoreboard 2015 minskar näringslivets investeringar i forskning och utveckling i Sverige samtidigt som vi som land tappar i skapad samhällsnytta i termer av kommersialisering och konkurrenskraft. För att bryta den oroväckande utvecklingen behövs en kursändring för ett effektivare innovationssystem.

Sverige står tillsammans med resten av världen inför digitalisering, automatisering och robotisering som utgör den största omdaningen av samhället sedan industrialiseringen. Detta skapar helt nya villkor för industrin. För tio år sedan trodde få att vi så snart skulle ha självkörande bilar. År 2020 kommer världen att ha cirka 50 miljarder uppkopplade enheter och den artificiella intelligensen har precis sett dagens ljus.

Stora globala ekonomier som USA, Kina, Indien och Brasilien investerar mångmiljardbelopp för att utveckla infrastruktur för innovation. Ett modernt innovationssystem som klarar att kommersialisera forskning är därför av yttersta vikt för att säkra vår position i den globala konkurrensen.

Dagens innovationssystem är föråldrat och inte tillräckligt effektivt. Brist på flexibilitet skapar inlåsningseffekter för idéer, som inte alltid uppstår där de bästa resurserna finns. Trots detta byter idéer och forskningsbaserade bolag sällan region.

Detta kräver en modernisering av innovationssystemets finansiering som skapar handlingsutrymme för samverkan och effektivisering mellan aktörerna.

En starkare koordinering av finansieringen är önskvärd och vårt samverkansarbete – Visbyöverenskommelsen – syftar till att visa hur hela innovationssystemet bättre kan koordineras för att effektivare få fram nya forskningsbaserade bolag.

Vi växlar därför upp genom att lägga grunden för en ny skalbar infrastruktur där idéer ska kunna färdas snabbare och flexiblare i ekosystemet. Vi utvecklar en ny samarbetsmodell för att stärka det teknikbaserade entreprenörskapet i Sverige baserad på gemensamma riktlinjer och arbetssätt. Vi bygger en infrastruktur där idén/företaget står i centrum.

Under 2016 ska vi ha genomfört följande:

• Testat den nya arbetsmodellen på konkreta forskningsbaserade idéer och företag genom att låta idéerna flöda inom våra respektive organisationer utifrån sina specifika behov.

• Delat insikterna och resultaten från vår nya samarbetsmodell med näringsliv och offentliga institutioner inom innovationssfären.

• Skapat och påbörjat implementeringen av den nya samarbetsmodellen i våra respektive organisationer.

Nästa steg blir att ta fram en strukturerad metod som ska kunna skalas upp och tillämpas i hela Innovations-Sverige.

Sverige ska bli världsledande på att utveckla forskningsbaserade företag och stärka entreprenörskapet hos forskare och studenter. Och som huvudaktörer i innovationssystemet - forskningsinstitut, akademi och inkubatorer - kan vi tillsammans skapa den infrastruktur som krävs för att accelerera Sveriges innovationskraft och möta digitaliseringen med fler forskningsbaserade tillväxtföretag.

Fredrik Hörstedt, vicerektor, Chalmers tekniska högskola

Magnus Lundin, vd, SISP Swedish Incubators and Science Parks

Olof Sandén, vd, RISE Research Institutes of Sweden AB

Hans Hentzell, vd, Swedish ICT Research AB

Mer om: Debatt Innovation

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt