”Nog med utredningar – digitalisera byggprocessen nu”

2016-12-15 13:17  
Caroline Szyber, föräldraledig riksdagsledamot (KD) och Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD) och ordförande i civilutskottet. Foto: Lennart Molin

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Med öppen tillgång till geodata kunde vi snabba på produktionen av nya bostäder. Men bostadsministern bara fortsätter att utreda, skriver kristdemokraterna Tuve Skånberg och Caroline Szyber.

Med öppen geodata kan miljarder sparas och planeringsprocessen för bostäder och nya järnvägar göras snabbare. Bedömare talar om halverade handläggningstider i samhällsbyggnadsprocessen, det är processer som nu kan ta mellan 2 till 3 år.

Öppen geodata effektiviserar myndighetsbeslut som översiktsplan, detaljplan, järnvägsplan, bygglov, fastighetsbildning och inskrivning.

Det är brinnande angeläget att öka produktionstakten av bostäder men också snabba på infrastrukturinvesteringar under de närmaste 10 åren. Alliansregeringen tillsatte en utredning 2013 för att definiera samhällsnyttan av en digital planprocess. Statskontoret redovisade i rapporten ”Från analog till digital - Insatser för att främja en digital planprocess”, att en digital planprocess innebär vinster såväl för kommunerna och staten som för allmänheten och exploatörerna.

En digital planprocess skapar förutsättningar för en bättre fungerande marknad för byggande av nya bostäder, vägar och järnvägar. Statskontoret identifierade öppen geodata som en mycket viktig del i digitaliseringen.

Nu visar också en ny forskningsstudie från branschorganisationen ULI Geoforum att de samhällsekonomiska positiva effekterna av öppna geodata innebär ett överskott på 200 miljoner kronor. För offentlig upphandling anas miljardvinster genom bättre beräkningsunderlag, högre konkurrens och mer pressade anbud.

Den nyutgivna studien har gått parallellt med Lantmäteriets eget uppdrag att ta ställning till de samhällsekonomiska konsekvenserna. Lantmäteriets uppdrag slutredovisas 31 maj 2017 men har delrapporterats under hösten med slutsatsen att de positiva effekterna vida överstiger kostnaderna.

Kristdemokraterna har med flera statsrådsfrågor påvisat betydelsen av och efterlyst en digitalisering av plan- och byggprocesserna. Både nuvarande såväl som den tidigare miljöpartistiske bostadsministern har bedyrat sitt engagemang för att driva processen framåt. Trots det betonar ministern i sitt svar i början av september hur Lantmäteriet ska ”kartlägga kostnader och nyttor som uppstår på olika nivåer” ännu ett varv. Trots Statskontoret utredning, trots branschens utredning, trots det mycket stora behovet att snabba på bostadsbyggandet.

Peter Eriksson ger i kommentar till branschutredningens resultat återigen uttryck för den passivitet som präglar regeringen i den här frågan när han anger att utredningen tillsammans med Lantmäteriets utredning ”kommer ligga till underlag i arbetet framöver”.

Kristdemokraterna vill se skarpa planer från regeringen, en finansieringsmodell som öppnar geodata under 2017 och som inte bygger på dagens komplicerade avgifter och begränsade villkor för användning. Då kan stora samhällsvinster börja tas hem omedelbart.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD) och ordförande i civilutskottet

Caroline Szyber, föräldraledig riksdagsledamot (KD)

Mer om: Debatt Bostäder

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt