”Miljöpartiet välkomnar solrevolutionen”

2015-12-08 14:09  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Maria Weimer ger en skev bild av vår politik för solenergi. Glöm inte vår rekordhöjning av investeringsstödet, skattereduktionen och arbetet med en solstrategi, svarar Lise Nordin (MP).

Maria Weimers (L) engagemang i solenergi är mycket välkommet. Det bådar gott inför att riksdagens partier ska diskutera, och förhoppningsvis enas i Energikommissionen om en långsiktig energipolitik med sikte på 2025.

Men Maria Weimer ger en skev bild av politiken för solenergi genom att enbart fokusera på en skatteförändring som påverkar en handfull anläggningar och inte nämna den rekordstora höjningen av investeringsstödet för solenergi, arbetet med en solstrategi, skattereduktionen för ökad lönsamhet för privatpersoner med sol på taket och höjt mål i elcertifikatsystemet.

Regeringen har ett mål om 100 procent förnybar energi och solenergi kan bli en viktig pusselbit i framtiden. För att nå dit behövs långsiktiga spelregler och stöd för att sätta fart på investeringarna. Sverige har närmast saknat politik för solenergi i många år men nu händer väldigt mycket positivt.

När solenergin börjat växa även storskaligt aktualiseras EU:s statsstödsregler – hur stor anläggning kan man bygga utan att betala skatt. Om ingen reglering görs riskerar företagen att bli återbetalningsskyldiga och det är en risk Miljöpartiet inte vill utsätta dem för. Efter hårt arbete höjde vi effektgränsen från 144 kW till 255 kW. All produktion upp till 255 kW är alltså fri från skatt.

En förbättring har gjorts i att alla har skattefritt upp till 255 kW, även om du säljer viss överskottsel. Tidigare fick hela produktionen beskattas om man sålde ens en kilowattimme. Men det finns en viktig fråga kvar att lösa – de som äger flera anläggningar. Det vore bättre om skatteplikten gäller per anläggning och inte per juridisk person. Regeringen kommer nu att se över hur man skattemässigt kan gynna de som äger flera anläggningar.

Sedan ett år tillbaka har alla med solceller på sitt tak rätt till en ersättning på 60 öre per kilowattimme på den el man säljer ut på nätet genom så kallad skattereduktion. Detta ger klart förbättrad lönsamhet. Nästa steg som regeringen aviserat är att se hur skattereduktionen kan omfatta även andelsägd förnybar el. Då kan den som inte har ett eget tak utan bor i lägenhet också få del av möjligheten. Skattereduktionen ska också göras enklare, förslagsvis genom att räknas av på elräkningen istället för vid inkomstdeklarationen.

Regeringen gör en mycket stor satsning på solcellsstödet, totalt 1,4 miljarder kronor under mandatperioden. Redan nästa år höjs anslaget från 50 mkr till 225 mkr, därefter hela 390 mkr per år. Många privatpersoner, företag och kommuner har sökt av pengarna och en kö bildades under alliansregeringen. I kön hos Länsstyrelserna finns ansökningar på ungefär 600 mkr och alla i kön kan nu få sina pengar utbetalade redan inom två år.

Regeringen har nyligen gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för solenergi. Det är första gången som Sverige får en solstrategi. Syftet är att öka användningen av solel. Det är viktigt för att ta ett samlat grepp om hur vi ska skapa fortsatt goda förutsättningar för solutbyggnaden.

Certifikatsystemet är ett teknikneutralt stöd till ny förnybar el som funnits sedan 2003. Ersättningen ges till de som bygger förnybar el och sätts utifrån ett mål om hur mycket som ska byggas. Regeringen la nyligen fram ett förslag om att höja målet från 25 TWh till 30 TWh till år 2020 och en riksdagsmajoritet röstade för det i oktober. Det höjda målet beräknas avsevärt höja lönsamheten för förnybar el och detta förslag är viktigt för utbyggnaden av framför allt större solanläggningar.

Med bland annat en rekordstor satsning på investeringsstöd till solceller och solstrategin är det tydligt att regeringen menar allvar med solenergin. Med långsiktiga skatteregler skapas tydlighet för solenergin att växa med både storskaliga och småskaliga lösningar. Miljöpartiet välkomnar solrevolutionen även till Sverige.

Lise Nordin (MP) riksdagsledamot och energipolitisk talesperson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt