"Gripen ska bli klimatsmart"

2012-11-22 09:24  
Gripen genomför lufttankning. Foto: Saab Group

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. FMV får i uppdrag att tillsammans med Air Force Research Laboratory i USA ta fram ett biobaserat bränsle för Jas 39 Gripen. Det är ett konkret exempel på hur försvaret kan bli mer klimatsmart och bidra till utvecklingen av morgondagens miljöteknik, det skriver försvarsminister Karin Enström.

Klimatförändringarna är vår tids största miljöutmaning och alliansregeringen har inrättat en ambitiös energi- och klimatpolitik. När det gäller klimatet har Alliansen redogjort för hur Sverige ska nå målet om att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990. Satsningar på forskning, fordonsskatter som kopplas till utsläppen och supermiljöbilspremien är exempel på styrmedel som bidrar till att vi når målet.

Även på försvarsområdet sker ett aktivt miljöarbete – i linje med gällande lagstiftning och de riktlinjer som fastställts. Exempelvis har försvarsmyndigheterna infört miljöledningssystem.

Nu tar vi ytterligare steg för att göra försvaret mer klimatsmart. Sverige inleder nu ett projekt, tillsammans med USA, om framtagning av biobränsle för stridsflygplan. Tillsammans med myndigheten Air Force Research Laboratory i USA ges FMV (Försvarets Materielverk) i uppdrag att förhandla avtal avseende ett program för att demonstrera ett biobaserat bränsle för jetflygmotorer för användning i JAS 39 Gripen.

Samarbetet handlar om teknikutveckling med tydlig positiv inverkan på miljön och dessutom får vi kunskap inom ett angeläget område. Detta kan även ge positiva effekter på civila användningsområden vilket jag välkomnar.

Samarbetet med andra länder när det gäller anskaffning och utveckling av materiel ökar, men behöver fördjupas ännu mer. Om vi kan dela kostnaderna med andra länder så får vi ut mer för varje skattekrona. Det internationella tekniksamarbetet om biobränsle innebär att kostnaderna för verksamheten delas mellan flera aktörer vilket på sikt bidrar till att sänka kostnaderna för vidmakthållande och vidareutveckling av Gripensystemet.

Alliansregeringens mål är att öka energieffektiviteten med 20 procent till år 2020. Sverige är på god väg, men för att uppnå målet behövs ytterligare forskning och teknikutveckling. Vi behöver fler goda idéer, fler företag som arbetar med miljöteknik och vi behöver fler företag som exporterar våra framgångar.

Efterfrågan på teknik med minimal miljöpåverkan ökar både i Sverige och i omvärlden. Regeringen presenterade i september 2011 en ny miljöteknikstrategi för utveckling och ökad export. Syftet med strategin är att stödja och utveckla förutsättningarna för svensk miljöteknik. Sammanlagt omfattar strategin 400 miljoner kronor, fördelat med 100 miljoner kronor per år under perioden 2011-2014. Strategin omfattar bland annat stöd till innovationer och främjande av export. Regeringens ambition är att åstadkomma förutsättningar för utveckling av svensk miljötekniksektor och därigenom bidra till en bättre miljö i Sverige och globalt.

Medborgarna ställer hela tiden krav på energi- och miljöhänsyn och det är viktigt att fortsatta anpassningar på försvarsområdet sker. Sverige ska vara ett föregångsland för god miljö och hållbar utveckling. Jag ser samarbetet som nu inleds för biobränsle för Gripen som ett konkret exempel på hur vi kan arbeta för att göra försvaret mer klimatsmart och bidra till utvecklingen av morgondagens miljöteknik.

Karin Enström (M), Försvarsminister

Mer om: Saab Gripen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt