”Elbilen vinner i långa loppet”

2016-01-21 13:21  
Foto: Pixabay

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

LÄSARKOMMENTARER. ”Det finns inga riktiga miljöbilar”, skriver en debattör och efterlyser en ordentlig redovisning av koldioxidutsläppen från vaggan till graven. Många läsare har kommenterat hans krav på livscykelanalys.

När tillverkning och skrotning räknas in blir talet om miljöbil bara en tom förhoppning, inte ens Tesla kan kalla sig miljöbil, skriver Anders Welin i sin debattartikel.

Signaturen Cowboy påpekar att: ”Om man nu räknar på utsläpp vid batteriets tillverkning så måste man även beräkna utsläppen för fossila bränslens tillverkning. En livscykelanalys från utvinning till återvinning skulle vara mycket värdefullt”, skriver han.

Han får medhåll av Björn J. ”Missvisande marknadsföring pågår då inte hela livscykeln beaktas. Dock ska det även klargöras att det finns olika typer av koldioxidkällor till utsläppen och de bör inte jämföras på lika villkor, fossila vs förnyelsebara t.ex. Samma blir ju resonemanget när man laddar elbilar, vilken elmix/källa till el är det som används. Standardiserat sätt att mäta för miljövänligare bilar behövs”.

Läs debattartikeln:

Läs mer: ”Det finns inga riktiga miljöbilar”

Mats Zackrisson påminner om att det även finns hälsoaspekter med olika partikelutsläpp som bör tas med i bedömningen av bilar. ”Livscykelanalyser är bra men de klarar inte att helt entydigt visa om elbilen är bättre eller sämre än bensinbilen. Koldioxid går att jämföra någotsånär, men att jämföra förbränningsmotorns skador från partiklar, kväveoxider mm i tätortsmiljöer, med eventuellt tungmetallläckage från framtida deponerade elbilsbatterier går inte ännu. Vi måste helt enkelt gissa lite och då är det inte osannolikt att elbilens högre verkningsgrad, frånvaro av avgasutsläpp och enklare konstruktion vinner i långa loppet”.

Signaturen LCA-gurun hänvisar till studier som visar att förhållandet mellan användning och produktion för en traditionell bil är 80/20 när det gäller koldioxid. ”Det är av stor vikt att få ner energiåtgången vid körning. Detta påverkar absolut mest. Att däremot kräva livscykelanalys per bil är i princip ogörligt då en bil består av mer än 10 000 delar, producerade i hela världen med i sin tur ytterligare 1000-tals komponenter. Innan analysen är färdig har flera leverantörer bytts ut”.

Debattören borde se saken i ett längre tidsperspektiv, tycker Rune Westergård: ”Kampen mot växthusgaserna kommer att pågå i årtionden. Tillverkningsindustrin kommer att kunna använda koldioxidfri energi vartefter kraftproduktionen förändras. Då blir elbilen en riktig miljövinnare, till skillnad från diesel och bensinbilen. Utvecklingen av elbilar är ett nödvändigt steg på vägen, i en omställning som berör allt från gruvan till graven”.

”Enda sättet att fasa ut fossil energi är att använda den för att bygga ett samhälle som klarar sig utan den”, skriver H-G Branzell.

Läs repliken:

Läs mer: ”Klart det finns miljöbilar!”

En annan aspekt som läsarna tar upp är livslängden på våra bilar, att de borde kunna uppgraderas och hålla betydligt längre. ”Bilar bör vara dimensionerade så att de klarar minst 100 000 mil körsträcka. Motorer och liknande bör gå att uppgradera till senaste miljöklass”, skriver till exempel signaturen Ingenjör. Och Mattias fortsätter på samma spår. ”Några nämner återvinning av motorer och batterier. I framtiden kanske vi byter ut inredningen och lämnar in bilen för omlackering vart 15:e år istället för att köpa en ny kärra?”

Dennis G får avsluta, ”Även om debattartikeln är otillräcklig har den dragit igång en bra diskussion, tycker jag. Så tack för alla som har kommenterat ;-)”

Sammanfattat av Cecilia Laurén

Mer om: Debatt Läsarnas

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt