”Elbilen blir miljövänlig först när elsystemet är fossilfritt”

2015-01-13 16:28  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. En alltför tidig satsning på elbilar kan urholka trovärdigheten, försvåra introduktionen och bli ett hinder för en positiv teknikutveckling av elbilar, skriver Johnny Kellner, energikonsult.

Är det självklart att elbilen alltid är det bästa miljövalet, eller kan det möjligen vara så att elbilar till och med kan öka koldioxidutsläppen? Långsiktigt är elbilar ett mycket viktigt och nödvändigt alternativ, men en för tidig satsning på elbilar kan i värsta fall få en motsatt effekt.

Redan för tio år sedan uppmärksammade professor Björn Karlsson vid Linköpings tekniska högskola, Sven Werner, professor vid Halmstads tekniska högskola samt dåvarande EU-parlamentarikern Anders Wijkman resonemanget att även elbilar kan öka koldioxidutsläppen, allt beroende av hur den gemensamma europeiska elmarknaden ser ut. Sverige är länkat till Europas elnät där fossila bränslen ingår i systemet och utbyggnaden kommer att fortsätta.

Även miljödebattören Per Kågeson är kritisk och skriver i en rapport åt Bil Sweden 2010 att först efter år 2030 kommer elbilar att ge en eventuell klimatnytta i ett europeiskt systemperspektiv. Enligt honom kan elbilar i dag vara ett sämre klimatalternativ än bilar med effektiva förbränningsmotorer.

Världsnaturfonden (WWF) lät år 2009 det tyska institutet för framtidsenergisystem (Izes) utreda elbilens framtid. De kom fram till att en medelstor eldriven familjebil år 2020 kan släppa ut 220 gram koldioxid per km vid europeisk ogynnsam elproduktion trots att elmotorn har en betydligt högre verkningsgrad än en förbränningsmotor.

Det går inte att heller framhäva att Sverige använder el utan inslag av fossila bränslen för laddning av elbilar ur europeisk synvinkel. Vi lever i dag i en globaliserad värld och kan inte isolera Sverige från övriga Europa. Vi kan därför inte ha en svensk protektionistisk uppfattning genom att påstå att vi enbart använder el från det egna nationella elnätet. Att köpa miljövänlig el minskar inte utsläppen av koldioxid. Det blir bara en omfördelning så att någon annan får den smutsiga elen. Att hävda att koldioxidutsläppen från en elbil är 50 gram per kilometer i Sverige är därför inte en hel sanning.

En annan förbisedd fråga är att elbilen faktiskt förbrukar ändliga resurser vid tillverkning av bilbatterier genom batteriernas användning av vissa sällsynta jordartsmetaller. När jordartsmetallerna för batteritillverkning utvinns i bland annat Kina sker det på ett mycket miljöförstörande sätt. Dessutom saknas en godtagbar lösning för hur uttjänta batterier ska återvinnas utan ytterligare miljöbelastning.

Det krävs ett större systemtänkande om elbilen ska lyckas bli ett trovärdigt framtida alternativ. Kolkondenskraftverken i Europa måste fasas ut och till att börja med ersättas med naturgaskombi. Tysklands beslut att fasa ut kärnkraften kommer att under lång tid kräva en ökning av elproduktion via kolkondens även om det förhoppningsvis samtidigt sker en kraftig utbyggnad av både vindkraft och solceller. I ett längre perspektiv kan m a o inte el framställas där fossila bränslen ingår i systemet om denna el ska användas för att ladda elbilar.

Vid en kraftig utbyggnad av elbilar måste även hänsyn till effektuttag tas när det är som kallast på vintern. Monopolsituationen med några få stora nätägare i Sverige utgör i dag också ett hinder och osäkerhet för prisutvecklingen. Innan en stor elbilssatsning görs måste därför energisystemet ändras i Europa utan fossila inslag. Vill man ha en långsiktig satsning på miljövänliga bilar bör Sverige även satsa på ett internationellt samarbete kring vätgasproduktion till bilmotorer med bränsleceller där utsläppen blir rent vatten.

Sammantaget kan det finnas risk att en alltför tidig satsning på elbilar med dess kvarvarande både tekniska och miljömässiga brister kan urholka trovärdigheten, försvåra introduktionen och då utgöra ett hinder för en snabb positiv teknikutveckling av elbilar.

Det är viktigt att även se elbilen ur ett större hållbarhetsperspektiv.

Johnny Kellner, energikonsult och klimatstrateg, tidigare teknik- och miljöchef hos Veidekke

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt