”Det måste löna sig att välja rätt”

2012-06-25 12:16  
Låt de som väljer att göra fel betala till dem som gör rätt vad gäller miljöbilar, anser Joachim Skoogberg och Olle Johansson, Power Circle. Foto: Scanpix

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Om Sveriges fordon ska rulla utan fossila bränslen år 2030 krävs helt andra åtgärder än dagens. Låt de som väljer att göra fel betala till dem som gör rätt. Och se till att miljövänliga tjänstebilar lönar sig även för företaget, det föreslår Joachim Skoogberg och Olle Johansson, Power Circle.

För att Sverige skall lyckas med målsättningen att uppnå en fossiloberoende transportsektor 2030 krävs att flera incitament samverkar. Power Circle menar att med tre långsiktiga spelregler kan förutsättningar etableras för att lyckas med omställningen. Fordonsbeskattningen måste tydligt och kontinuerligt premiera de som gör rätt val – det skall vara lätt att göra rätt!

Dagens system där miljöbilar undantas från fordonsbeskattning i fem år styr fel. En miljöbil släpper relativt sett ut lite CO2 och får med skattebefrielsen i realiteten en begränsad subvention då skattekostnaden redan innan subventionen är låg. Den ”miljöbil” som i dagens system får störst subvention är snåla dieselbilar som på grund av att de är just dieseldrivna har en betydligt högre fordonsskatt innan subventionen. Det nuvarande systemet subventionerar alltså de smutsigaste miljöbilarna mest vilket kan avhjälpas genom att slopa skatteundantaget för miljöfordon.

Genom ett slopat undantag undviks dessutom de underliga situationer som riskerar uppstå med en viktbaserad miljöbilsdefinition. Genom att betala fordonsskatt från dag ett styrs alltså fordonsköparens val kontinuerligt mot energisnålare och miljöeffektivare fordon.

Supermiljöbilspremien om 40 000 kronor infördes 1 januari i år. Premien omfattar tyvärr inte så kallade lätta lastbilar som används med stora drifttidsuttag av till exempel budfirmor och postbefordran där eldriftens höga energieffektivitet snabbast kan uppnå kommersiell konkurrenskraft och minska beroendet av fossila bränslen.

Supermiljöbilspremien måste ersättas med ett långsiktigt teknikneutralt registreringsskattesystem av polluters pay-princip. Ett system som är uppbyggd likt det franska bonus-malussystemet skulle ge en subvention till dem som väljer att gå före, finansierad av en inköpsskatt från dem som köper fordon med större miljöpåverkan. Ett sådant system kommer att bli kostnadsneutralt för statskassan och möjliggöra att de miljöbästa fordonen stöds med mer än dagens 40 000 kronor, utan att väsentligt öka kostnaden för de som måste ha en icke-miljöbil.

Genom att införa detta system med en så kallad nollnivå på 95 gCO2/km redan 2013 kan nivån successivt sänkas med 5 g CO2/år fram till 2020 till 55 g CO2/km. Detta förbättrar radikalt förutsättningarna för en snabb omställning till en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Tjänstebilar förnyar den svenska bilparken och hamnar på begagnatmarknaden med ungefär tre års eftersläpning. Förmånsbilssystemet har en förvisso komplex men väl fungerande styrfunktion på förmånstagarens val av fordon. Det är därför av avgörande betydelse att detta system blir långsiktigt och förslagsvis permanentas till minst år 2020.

I dagens system finns dock ingen ekonomisk uppsida för företaget som tar investeringen i nya miljöfordon och denna obalans blir särskilt tydlig i fallet med dyra och energieffektiva fordon:

Förmånsvärdet för elbilen Citroen C-Zero (289 900 kr) är bara 1175 kr/månad (tack vare nedsättningen till jämförbar bil och 40 procent rabatt på grund av eldrift). Förmånsskattekostnaden blir med marginalskatt om 50 procent bara knappt 600 kr/månad för förmånstagaren vilket skall ställas i relation till företagets månatliga finansieringskostnad på omkring 5 000 kr/månad!

En förlängning av dagens förmånsbilssystem tillsammans med ett bonus-malussystem och slopat skatteundantag för miljöbilar skapar ett balanserat stödsystem för både privatpersoner och företagen med dess anställda. Detta kommer att leverera fossiloberoende vägtransporter 2030!
 

Joachim Skoogberg, Senior Advisor, Power Circle

Olle Johansson, Projektledare, Power Circle

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt