”Dags att avveckla ställverkens klimatbov – växthusgasen SF6”

2021-03-31 08:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. SF6 är den mest aggressiva växthusgas vi känner till. Men trots EU-förbud ökar användningen för varje år på grund av ökad efterfrågan på ställverk, där gasen används, skriver Fredrik Regnell, Eaton.

Sverige står inför den största utbyggnaden av elnätet på flera generationer. Ett avgörande steg i riktning mot att bli en ”nettonoll”-nation före år 2045. Dessvärre ser det ut som att förlegad teknik som är skadlig för klimatet tillåts följa med på resan.

Växthusgasen SF6, som främst används inom elkraftsindustrin till utrustning för elnätet, är 23 000 gånger mer potent än koldioxid och stannar 100 gånger så länge i atmosfären. Dess egenskaper gör den lämplig som isolator i ställverk och elektriska brytare. Nackdelen är dock väldigt stor: det är den mest aggressiva växthusgas vi känner till.

Att begränsa användningen av SF6 har stått på den politiska agendan länge, men undfallenhet och brist på politisk vilja har gjort att man inte kommit vidare i frågan.

Restriktioner på SF6 klubbades igenom i EU-parlamentet redan 2014, som en del i ett större åtgärdspaket för att reducera unionens klimatavtryck. Gasen förbjöds att användas i tennisbollar och gympaskor.

Men, för ställverk till elnätet infördes inte några begränsningar. Man motiverade detta med att det saknades ekonomiskt hållbara alternativ på det här området. En ren felaktighet och tydligt tecken på att man givit efter för påtryckningar från bakåtsträvande intressen inom elkraftindustrin.

Sedan 2014 har användningen av den här växthusgasen ökat stadigt år för år. När frågan nu har kört fast på EU-nivå så måste det vara upp till vår svenska regering att agera självständigt. En aggressiv utfasning av SF6 är absolut möjlig och något som vår nye miljöminister Per Bolund borde ta itu med snarast om han menar allvar med sin ambition om att Sverige ska vara ett föredöme i klimatfrågan.   

Efterfrågan på ställverk har ökat stadigt över tid och lär accelerera framåt. I takt med att vi går över till en energiförsörjning som förlitar sig mer på förnyelsebar energi så går vi även över till ett mer distribuerat elnät.

Vi lär få se hur stora kraftverk gradvis byts mot många mindre. Varje sol- och vindkraftverk behöver ett ställverk som kopplar upp dem mot det allmänna nätet. Även utbyggnaden av infrastrukturen för laddning av elfordon driver på utvecklingen mot en mer distribuerad elförsörjning. Dessa framsteg kommer undermineras om vi förlitar oss på och bygger in förlegad teknik i vårt elnät.

Ställverk som förlitar sig på SF6-fri teknik kostar 15–20 procent mer än motsvarande utrustning som använder gasen. Detta har branschens lobbyister framgångsrikt framhållit som ett argument för att den ska undantas från regleringen. Detta är olyckligt eftersom skillnaden i pris beror framför allt på lägre tillverkningsvolymer vilket gör att styckpriset blir högre. Att den klimatvänliga tekniken är dyrare är alltså ett övergående problem som gradvis kommer försvinna i takt med att försäljningsvolymerna ökar.

Det är ett utmärkt tillfälle för regeringen att praktisera principen om grön upphandling. I sitt lagförslag för att genomföra FN:s klimatmål Agenda 2030 från 2018 framhöll regeringen att ”det är angeläget att både de statliga upphandlade myndigheterna och enheterna agerar som förebilder och är proaktiva i att upphandla hållbart i syfte att medverka till en hållbar utveckling”.

Ett steg i rätt riktning skulle alltså vara att Svenska kraftnät, myndigheten som förvaltar det statliga stamnätet, från och med nu endast investerar i SF6-fri utrustning, åtminstone för ställverk som är anpassade för låg- och mellanspänning.

Effektiva åtgärder mot klimatförändringarna handlar om att vända på varje sten. För kraftverksindustrin har det funnits alternativ till SF6 under lång tid. Att avveckla den här växthusgasen, som är den värsta klimatboven vi känner till, skulle vara en lågt hängande frukt för vår regering som vill göra Sverige till en ledstjärna för resten av världen.

 

Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt