Innovation

U-länderna kräver patentfri klimatteknik

Michael Rantil, ordförande i EU:s grupp för tekniköverföring. Foto: Johan Wingborg
Michael Rantil, ordförande i EU:s grupp för tekniköverföring. Foto: Johan Wingborg

Hela Köpenhamnsavtalet kan falla på u-ländernas krav på patentförbud på klimatvänlig teknik. "Det är en mycket känslig fråga", säger Michael Rantil, som är ordförande i EU:s grupp för tekniköverföring.

Publicerad

Utsläppskvoterna har hittills varit den allt överskuggande frågan inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn den 7-18 december.

Men under ytan håller patentfrågan att växa upp till en ballong som kan påverka hela Köpenhamnsavtalet.

U-länderna har tre krav:

1. Totalt patentförbud på klimatvänlig teknik.

2. Hävning av befintliga patent på klimatvänlig teknik.

3. Regler som tvingar uppfinnare att låta utomstående gratis få använda deras patentskyddade teknik.

- I dag är förhandlingar helt låsta. U-länderna vill ha fri tillgång till klimatvänlig teknik men både EU:s och USA:s ståndpunkt är att det är nödvändigt att skydda och säkerställa immaterialrätten för att över huvud taget få fram ny klimatteknik, säger Michael Rantil till Ny Teknik.

Han var en av många föredragare på UD:s pressbriefing i dag för ett 60-tal journalister inför Köpenhamnsmötet om drygt en vecka.

Frågorna som hans grupp har arbetat med har varit:

1. Hur tar vi fram ny klimatvänlig teknik.

2. Hur överför vi den till u-länderna.

- Alla är överens om att vi måste ha fram ny, bättre och billigare klimatvänlig teknik – koldioxidfångst vid kolkraftverken, solkraftverk, billiga solceller och effektiva biobränslen.

- FoU-insatserna måste fyrfaldigas till 2020 och vi måste ha en global utvecklingsplan för de tio mest intressanta teknikerna, säger Michael Rantil.

Frågan är bara hur tekniken ska spridas vidare. U-länder och I-länder har olika syn på hur den här tekniktransfereringen ska ske.

- U-länderna anser att immaterialrätten hindrar överföring av klimatvänlig teknik och vill ha fri tillgång till tekniken. Men vi hävdar att teknikutvecklingen skulle bromsas om man upphävde patentskyddet, säger Michael Rantil.

Så här säger entreprenörerna

Anders Jansson, vd för Minesto, vågkraft

- Nej, vårt företags värde ligger i patenten. Det är ett krav från våra investerare att skydda patenten. Vem vågar investera mångmijon belopp i något som inte kan skyddas? Tekniköverföringen till u-länderna går att lösa på annat sätt, till exempel genom installationsstöd, utbildningsstöd och driftstöd.

Björn Hellström, vd för Vertical Wind, vertikala vindkraftverk och direktdrivna generatorer.

- Det där är en stor fråga som är svår att koka ned till ett enkelt svar. Men om man ser till det enskilda företaget blir svaret att det inte skulle gå.

- Vi, som ett litet tillväxtföretag, skulle inte klara det. Vi måste säkra vår tillväxt med skydd av våra patent.

Bo Pedersen, vd för Glo, som utvecklar billiga lysdioder med hjälp av nanoteknik.

- Om u-länderna skulle få fri tillgång till all klimatteknik skulle det betyda att ingen längre vill investera i innovationer på det området. Det skulle innebära en katastrof, inte bara för tusentals företag, utan också på sikt för lösningar av klimatproblemet, som kräver innovationer som primärt utvecklas i västvärlden.

Per Olofsson, vd för Climatewell, system för lagring av solenergi.

- Jag tror inte att uppfinnare nödvändigtvis har de finansiella resurserna att lösa klimatfrågan i utvecklingsländer. Däremot har uppfinnare bra idéer som kan hjälpa till att lösa problemen.

- Finansieringen är den fråga man bör fokusera på i Köpenhamn - bra idéer räcker inte.

Sven Lindström, vd för Midsummer, tunnfilmssolceller

- Även om utvecklingsländerna fick alla våra patent skulle de inte klara av att tillverka vår typ av solceller ändå. Det behövs en enorm infrastruktur och ett stort tekniskt kunnande för att kunna bedriva högteknisk produktion.

- I stället för att se det som en konflikt så bör fokus läggas på att bygga en stabil infrastruktur i u-länderna, då kommer produktionen att flyttas till de länder där bäst förutsättningar finns. U-länder har per definition en låg arbetskraftskostnad och de flesta har gott om sol.

Joakim Byström, vd för Absolicon, hybridsolfångare för både el och varmvatten.

Om man inte har patent, vilka verktyg skall man då använda för att motivera investeringar i forskning och produktutveckling för tillväxtländer? Vi på Absolicon utvecklar ju tekniken delvis för u-länderna. Om vi inte trodde att vi skulle få någon ersättning för det så skulle vi inte utveckla teknik för de marknaderna.