Samhälle

Så räknar SCB ut hur många vi är

Svenskarna blir fler. Foto: Patrik C Österberg / IBL
Svenskarna blir fler. Foto: Patrik C Österberg / IBL
Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB. Foto: SCB
Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB. Foto: SCB

Fredag 20 januari blev Sveriges befolkning tio miljoner. Kanske, i alla fall. Tomas Johansson, statistiker på SCB berättar om arbetet med att räkna ut hur många vi är.

Publicerad

Vet vi att vi är tio miljoner idag?

– Nej vi vet inte helt säkert, i och med att det bygger på en modell, men korttidsprognosen indikerar att vi blir tio miljoner i dag, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

– Det sker hela tiden säsongsvariationer eller slumpmässiga variationer som gör att ökningen går lite snabbare eller långsammare än beräkningsmodellen. Befolkningsökningen ser lite olika ut varje dag.

Varje månad presenterar SCB befolkningsstatistik för Sverige, som bygger på uppgifter från Skatteverket om födslar, dödsfall och invandrade som blivit folkbokförda. De siffrorna presenteras dock med en månads eftersläpning, så för uppgifter i realtid används modeller för att uppskatta antalet.

Inför övergången till tio miljoner har SCB haft ett digitalt tidtagarur på sin hemsida, som visar hur befolkningen ökar.

– Klockan är tänkt att visa hur det fungerar i realtid, ett försök att skatta befolkningsmängden och visa trenden i utvecklingen, säger Tomas Johansson. (Se faktarutan för att få veta mer om framskrivningsmodellerna som använts).

Läs mer:

Går det att ta reda på vem som är den tionde miljonte invånaren?

– Nej, dels finns inte exakta tidpunkter för födslar och dödsfall i underlaget vi får, och dels för att in- eller utvandring inte alltid registreras den dagen det händer. Det man skulle kunna göra är att slumpa någon, men det är inget som SCB kommer att göra.

När blir vi elva miljoner enligt prognosen?

– Vi väntar oss fortsatt kraftig ökning, prognosen nu är att befolkningen når 11 miljoner år 2024.

Enligt Tomas Johansson förväntas befolkningen öka de närmaste 100 åren, med en kraftig ökning de närmaste tio åren. Därefter tros ökningen ligga stabilt med relativt höga födslotal, invandring och låga dödstal.

Läs mer: Gilla Ny Teknik på Facebook

Så fungerar SCB:s befolkningsklocka

Befolkningsklockan bygger på en framskrivningsmodell vars formel ser ut enligt följande:

Ft = Ft–1 + Ft–12 – Ft–13+ et – 0,4331et–1

där F är befolkningsförändringen för månaden t. Detta kan beskrivas som en tidsseriemodell som tar hänsyn till säsongsvariation i tidigare observerade månadsdata. Befolkningsförändringen för december 2016 kan med hjälp av formeln beskrivas såhär:

Förändring december 2016 = Förändring november 2016 + Förändring december 2015 – Förändring november 2015 + felterm, där feltermen avser modellens avvikelse från tidigare observerade data.

Källa: SCB