Innovation

Nytt grundämne bevisat av svenska forskare

Vid acceleratoranläggningen GSI i Tyskland finns TASCA, ett av världens mest effektiva instrument för att studera supertunga atomkärnor. Foto: G. Otto/GSI.
Vid acceleratoranläggningen GSI i Tyskland finns TASCA, ett av världens mest effektiva instrument för att studera supertunga atomkärnor. Foto: G. Otto/GSI.
Ulrika Forsberg Foto: Lunds universitet
Ulrika Forsberg Foto: Lunds universitet

En forskargrupp, ledd från Lund, säger sig ha nya bevis för existensen av ett nytt grundämne.

Publicerad

(Uppdaterad) – Det här var ett mycket lyckat experiment och är ett av de viktigaste inom området de senaste åren. Det ger forskarvärlden en enorm tilltro till en stor mängd befintlig data och det lägger även grunden för kommande experiment, säger Dirk Rudolph, professor i kärnfysik vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Genom att skjuta kalciumjoner på en tunn folie av americium har forskargruppen mätt fotoner, ljuspartiklar, i samband med det nya grundämnets alfasönderfall. Vissa energier hos fotonerna överensstämmer med de som förväntas för röntgenstrålning, som är ett slags fingeravtryck för grundämnet.

Ämnet upptäcktes första gången för cirka tio år sedan av ryska forskare. Efter det har arbetsnamnet på ämnet varit ununpentium.

– Det betyder 115, så det är vad vi kallar ämnet innan vi verkligen bevisat att det finns. Då kommer det få ett intressantare namn, säger Ulrika Forsberg, doktorand vid fysiska institutionen, Lunds universitet.

Vad är det ni har upptäckt som de ryska forskarna inte upptäckte?

– De ryska forskarna krockade ihop atomer av kalcium med atomer av americium, och såg att det bildades ett nytt slags atomer. De nya atomerna hade egenskapen att de sönderföll snabbt, inom en sekund. Det ägde rum ett så kallat alfasönderfall, säger Ulrika Forsberg och fortsätter:

– Den sammanslagna kärnan av kalcium och americium förväntas ha 115 protoner. En eller två protoner kan dock försvinna ut ur kärnan när den bildas, och det kan man inte få reda på genom att studera enbart alfasönderfallet. Vad man behöver är en direkt mätning av antalet protoner, och det är det som vi har visat att man med våra detektorer kan göra.

Hittills har atomer av ununpentium enbart producerats i laboratorier.

– Men det är fullt möjligt att de finns naturligt någonstans i universum. Själva de skapade atomerna är lika verkliga som alla andra atomer i vårt universum, och deras egenskaper beror inte på huruvida de skulle vara naturliga eller konstgjorda.

Hur säkra är ni att det här ämnet finns?

– Helt säkra är vi inte än. Vi skulle behöva mäta lite längre och se lite fler av dessa spännande fotoner. Men allt mer lutar åt att det är ett nytt grundämne som upptäckts.

Vad kan man säga mer om ämnet?

– Eftersom den i periodiska systemet skulle placeras under vismut och antimon, kan man gissa att det beter sig ungefär som dessa. Det skulle betyda att det är en metall eller ett metalliknande ämne.

De nya bevisen för grundämnet presenteras nu i tidskriften The Physical Review Letters. En kommitté, bestående av ledamöter från de internationella fysik- och kemiorganisationerna, ska nu granska forskningsresultaten.